Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1179 2010-03-19 15:31:50 Bralør: Börtnan
Var styggsuper vi innan motet? Nylanderska borgen? Jag tar med farmors.
Mylht 1178 2010-03-16 12:39:39 Bralør: Br ÖH Hansa
Bästa bröder!
Anmäl er till Stormotet som är nu på lördag!
I skrivande stund är det 57 bröder anmälda, samtidigt som Brr Gillevärdarna låter hälsa att det kommer finnas mat till minst 70 personer.
Alltså: anmäl er i tid, annars kan det hända att just DU inte får mat på Motet.

Glöm ej heller att ta med auktionsobjekt till Motet, det blir tämligen svårare att hålla i en Stormotsauktion utan objekt att auktionera ut! Dock låter jag det vara osagt om det är omöjligt.
Mylht 1176 2010-03-13 11:44:56 Bralør: Argus
Befrielserörelsen markerade i alla fall på Stortorget igår:
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1881185-de-ar-gregoriemarknaden-trogna
Mylht 1175 2010-03-12 9:53:19 Bralør: Republikan
Leve Republiken Jamtland!
Mylht 1174 2010-03-10 8:14:02 Bralør: 'n Edler
För folk som inte håller sig a jour med valen av ettku. Här kommer lite information. Jonas blev inte vald utan Anna kommer att fungera som ettku fr o m nästa termin.
Mylht 1173 2010-03-08 11:58:26 Bralør: Argus
Mylht 1172 2010-03-07 23:34:20 Bralør: Br Etay
På tisdag är det dags! Br Jonas Andersson kandiderar till förste kurator på landskapet. Dock så är han inte ensam om att göra det och därför behövs ditt stöd, Broder!
Om du inte har möjlighet att komma på tisdag så går det även bra att poströsta i kansliet. Glöm då inte att även lägga en röst på en eventuell andra valomgång!
Annars så ses vi kl 18 i Gamla salen och festar loss på sexan efteråt!
Mylht 1171 2010-03-07 19:36:48 Bralør: 'n Edler
Republikens, vår allas, Jämtlands nationaldag infaller som bekant 12 Mars. Det är på fredag. Undrar därför i mitt stilla sinne om Jamtamot ska göra något speciellt dagen till ära? En redig salut är ju aldrig fel...
Mylht 1170 2010-03-07 18:50:50 Bralør: Br Jernberg
Jag faktagranskar mig själv, CV ska det givetvis stå under vad valnämnden har för grund till sina beslut och inget annat.
Mylht 1169 2010-03-07 18:49:02 Bralør: Br Jernberg
Den enklaste motiveringen till att valnämnden förordar kandidater är: för att nationens medlemmar (iaf de som går på landskap) tycker att valnämnden skall förordna någon kandidat om det är möjligt.

Nationsstyrelsen däremot har inget som helst att göra med valnämndens arbete. Valnämndens ledamöter är valda av landskapet och föreningskonventet. Fyra var om jag inte minns fel. Valnämnden arbetar efter sitt reglemente som fastslås av landskapet. Det mest odemokratiska i det upplägget är möjligtvis just att delar av valnämnden väljs av föreningarna och inte av landskapet, men det är min högst personliga åsikt.

I valnämndens reglemente, se utdrag ur detta nedan, kan man läsa att det åligger valnämnden att bl.a förorda lika många kandidater som det finns poster, om möjligt. Således måste valnämnden oavsett hur jämbördiga kandidaterna är, försöka, utifrån reglementets föreskrifter, lyfta fram någon framför de andra kandidaterna.

I valnämndens reglemente står under §1 bl.a. "om möjligt förorda lika många kandidater som det antal befattningar som skall tillsättas"

I §5 står bla.a att läsa vad valnämnden ska ta hänsyn till i sin bedömning.

Reglementet finns att läsa i sin helhet på nationens hemsida.

Anledningen till reglementets utformning kan ju alltid debatteras och om jag inte har fel var valnämndens reglemente ett av de reglementen som omarbetades i del under förra året bl.a. gällande just detta. Men så länge som reglementet ser ut som det gör så förblir det landskapets vilja att valnämnden om det är möjligt försöka förorda någon av kandidaterna.

Anledningen till att detta förfarande valts torde vara att valnämndens "magkänsla" förhoppningsvis bygger på en större kunskapsgrund (intervjuer, CA, referenser etc.) än den enskilde medlemmens och därmed har nämnden till uppgift att försöka informera/guida medlemmar som har svårt att bilda sig en egen åsikt just när kandidaterna är jämnbördiga.

Man ska inte heller glömma bort att valnämnden i sin bedömning i just det här fallet har funnit samtliga kandidater som lämpliga då valnämnden har beslutat att föreslå samtliga kandidater. Hade någon kandidat inte varit "önskvärd" hade valnämnden förhoppningsvis endast tagit del av dennes ansökan.

Med det hoppas jag att jag lyst upp mörkret för br Rebell och andra som famlar i mörkret.

Gå på landskap, och rösta som DU tycker!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.