Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1173 2010-03-08 11:58:26 Bralør: Argus
Mylht 1172 2010-03-07 23:34:20 Bralør: Br Etay
På tisdag är det dags! Br Jonas Andersson kandiderar till förste kurator på landskapet. Dock så är han inte ensam om att göra det och därför behövs ditt stöd, Broder!
Om du inte har möjlighet att komma på tisdag så går det även bra att poströsta i kansliet. Glöm då inte att även lägga en röst på en eventuell andra valomgång!
Annars så ses vi kl 18 i Gamla salen och festar loss på sexan efteråt!
Mylht 1171 2010-03-07 19:36:48 Bralør: 'n Edler
Republikens, vår allas, Jämtlands nationaldag infaller som bekant 12 Mars. Det är på fredag. Undrar därför i mitt stilla sinne om Jamtamot ska göra något speciellt dagen till ära? En redig salut är ju aldrig fel...
Mylht 1170 2010-03-07 18:50:50 Bralør: Br Jernberg
Jag faktagranskar mig själv, CV ska det givetvis stå under vad valnämnden har för grund till sina beslut och inget annat.
Mylht 1169 2010-03-07 18:49:02 Bralør: Br Jernberg
Den enklaste motiveringen till att valnämnden förordar kandidater är: för att nationens medlemmar (iaf de som går på landskap) tycker att valnämnden skall förordna någon kandidat om det är möjligt.

Nationsstyrelsen däremot har inget som helst att göra med valnämndens arbete. Valnämndens ledamöter är valda av landskapet och föreningskonventet. Fyra var om jag inte minns fel. Valnämnden arbetar efter sitt reglemente som fastslås av landskapet. Det mest odemokratiska i det upplägget är möjligtvis just att delar av valnämnden väljs av föreningarna och inte av landskapet, men det är min högst personliga åsikt.

I valnämndens reglemente, se utdrag ur detta nedan, kan man läsa att det åligger valnämnden att bl.a förorda lika många kandidater som det finns poster, om möjligt. Således måste valnämnden oavsett hur jämbördiga kandidaterna är, försöka, utifrån reglementets föreskrifter, lyfta fram någon framför de andra kandidaterna.

I valnämndens reglemente står under §1 bl.a. "om möjligt förorda lika många kandidater som det antal befattningar som skall tillsättas"

I §5 står bla.a att läsa vad valnämnden ska ta hänsyn till i sin bedömning.

Reglementet finns att läsa i sin helhet på nationens hemsida.

Anledningen till reglementets utformning kan ju alltid debatteras och om jag inte har fel var valnämndens reglemente ett av de reglementen som omarbetades i del under förra året bl.a. gällande just detta. Men så länge som reglementet ser ut som det gör så förblir det landskapets vilja att valnämnden om det är möjligt försöka förorda någon av kandidaterna.

Anledningen till att detta förfarande valts torde vara att valnämndens "magkänsla" förhoppningsvis bygger på en större kunskapsgrund (intervjuer, CA, referenser etc.) än den enskilde medlemmens och därmed har nämnden till uppgift att försöka informera/guida medlemmar som har svårt att bilda sig en egen åsikt just när kandidaterna är jämnbördiga.

Man ska inte heller glömma bort att valnämnden i sin bedömning i just det här fallet har funnit samtliga kandidater som lämpliga då valnämnden har beslutat att föreslå samtliga kandidater. Hade någon kandidat inte varit "önskvärd" hade valnämnden förhoppningsvis endast tagit del av dennes ansökan.

Med det hoppas jag att jag lyst upp mörkret för br Rebell och andra som famlar i mörkret.

Gå på landskap, och rösta som DU tycker!
Mylht 1168 2010-03-07 17:03:43 Bralør: Br Rebell
Br Jernberg, du kanske kan upplysa oss som fumlar i mörket, om hur det kommer sig att valnämnden styr 'de blinda rösterna' med så kallade 'förordan', när uppenbarligen alla kandidater är av väldigt god kvalité. Man tappar ju rätt många av dem där "demokratiska skälen" när ett fåtal medlemmar efter sin och nationstyrelsens magkänsla ändå lyfter fram just en viss kandidat som något mera önskvärt. Det kanske kan dock förklaras och motiveras på något sätt, eller?
Mylht 1167 2010-03-07 14:36:40 Bralør: Br Kandidat
Bröder!

Jag vill börja med att tacka Br Edler för det mycket starka stöd han uppvisat men också att be samtliga Bröder att sansa sig när det gäller ryktesspridning och liknande kring de andra kandidaterna.

Båda mina medkandidater är två starka sådana och jag tror att bägge skulle kunna göra ett fullgott jobb. Vi har alla tre våra bra och mindre bra sidor.

Jag vill väldigt gärna få ert förtroende på landskapet på tisdag, men då vill jag få det på riktiga grunder.

Jag kan bara instämma med Br Jernberg, gör Er röst hörd på landskapet, det är det enda sättet att garantera att den kandidat ni tror mest på blir vald.

Med hopp om Brödernas förtroende

Br Jonas Andersson
Mylht 1166 2010-03-07 11:23:48 Bralør: Br Jernberg
Nu har ju saken debatterats vidare, och jag ska inte röra mer i den grytan, men om det är så viktigt att veta så var det jag som skrev inlägget som br Faktagranskare.

Jag tycker att det är oerhört viktigt, av demokratiska skäl, att information som sprids, här och annorstädes, är korrekt för att var och en skall kunna göra sig en egen bedömning i frågan utifrån en så bra grund som möjligt.

Min utgångspunkt i mitt inlägg var att försöka vara neutral för alla parter utan att förmedla några åsikter utan bara information. Därför valde jag att vara anonym eftersom jag sitter i valnämnden och därigenom varit med och "oppinionsbildat" eller vad man ska kalla det utifrån valnämndens statuter.
Mylht 1165 2010-03-07 9:33:14 Bralør: Br E.
Visst. Må så vara. Har inte försökt baktala någon utan ville endast få igång en diskussion. Om det dyker upp anomyma sk Br på messen, vilket tyvärr tillhör vanligheterna blir man ju lite misstänksam. Hade faktiskt personligen inte hört att hon var uppvuxen i Ume men säger du det så är det säkert så. Ära vare ÖH i höjden och fred på messen, åt dem som pöbeln väljer att bli dess ledare vid landskapet, dvs 1Q. Vem som än väljs så sker det säkert på egna meriter. Ovasätt vem det blir som blir ettku så har den personen säkert förtjänat det.
Mylht 1164 2010-03-06 21:22:25 Bralør: Br KC
Edler... Du verkar inte veta alls hur nationen fungerar. 2Q beslutar/bokar om uthyrningar, 1Q är "ansiktet utåt"... Visst har 1Q makt, men bara för att det kan bli en "Stockholmare" som 1Q så betyder inte det att vi inte kommer att få använda oss av nationens lokaler. Varför tror du något sådant? Sedan ÄR det faktiskt så att Anna är född och uppvuxen i Umeå. Tror du att du har bättre koll på detta än henne? Skärpning!

Dock anser jag också att Jonas är den klart bästa kandidaten, men det ger oss inte rätten att baktala någon annan! Eller hur?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [133] 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.