Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1152 2010-03-04 13:38:21 Bralør: dito
..."Undrar hvad Pavo gö så länge" sade Pekka till Rakki, med hvilken han ibland brukade samtala. Rakki lssnade och viftade med svansen. "Ah!" sade Pekka. I detsamma visade sig Pavo...
Mylht 1151 2010-03-04 13:30:49 Bralør: Br Edler
Måste tillägga. Har ännu ej tagit mig igenom boken men en stor del handlar om hur bröderna Pavo och Pekka håller sig undan för svenskarna.
Mylht 1150 2010-03-04 13:13:12 Bralør: Br Edler
Nej 1895 ska det vara, inget annat.
Mylht 1149 2010-03-04 12:34:39 Bralør: Br Edler
Skog och Jakt, Artut!

På spaning efter nagur läsrikt på väven råkade jag häromdan komma förbi följande vilket fångade mitt intresse. Det här var riktigt intressant tänkte jag. Kanhända torde det röna intresse för de, litterata Br, av Motet.
Romanen "Pekka Huskoinen -En drivarfinnes liv och jakter i Värmlands och Dalarnas skogar" anno 1985, förvisso något till åren kanhända. Trycket förtjänar bättre än att glömmas bort i tidens vindlingar och då den är upplagd på projekt Runeberg bifogar jag härmed en länk.
http://runeberg.org/pekkahus/

...Först på tredje dagen återkom Pavo från sin vandring norr ut med älfven. "Ingen fara från det hållet, Pekka! Där bor folk som hvarken äro norrmän eller svenskar, sade de. Det är sälan någon kommer till dem i deras aflägsna by. Komma svenskar, säga de, att folket är svenskar, och så till norrmännen, att de äro norrmän. De lefva ungefär de som vi af jakt och fiske samt jordbruk. De veta icke af oss, finnar, kunna icke svedja och så råg och äro föröfrigt beskedliga människor. Af dem ha vi ingenting att frukta. Mot mig voro de vänliga, och då jag sade dem, att jag var finne, trodde de mig vara fjällman (lapp) och bådo mig döda alla björnar som gjorde dem skada." - "Och det lofvade du dem?"...
Mylht 1148 2010-03-03 15:35:12 Bralør: Br GvS
I listan finns inte gamla Muttern, Hotell Charlotte med. Där kan man än boka rum över stormotsnatten för knappa 650 kr.
Mylht 1147 2010-03-03 14:39:10 Bralør: Br ÖH Hansa
För bröder som åker från t.ex. Stan och söker hotell så kan de gå in på DENNA LÄNK
Där visas lediga hotell i Uppsala för Stormotsdagen samt kostnader
Mylht 1146 2010-03-02 18:18:32 Bralør: en Halvar
Utomordentlige Stasi:

Debatten om inbetalningsförfarandet "est continu"; det är lysande!

Ja, ja, som i bästa fall framgår, har jag inget emot inbetalning via sedvanligt pappershanterande, heller givetvis intet att invända mot kontanta transaktioner. Vad jag för högst min egen del vänder mig mot är den mystiska hanteringen med kort och på datormaskinell väg. Men för de bröder som har en mer pragmatisk och positiv inställning beträffande sist nämnda förfaranden är min inställning att visst, passar det för deras del, så är det självfallet en fördel att möjligheten gives; jag delar din uppfattning att så många alternativ som möjligt bör stå till buds. Det kan underlätta JT:s finansiering.

Beträffande att jag skulle ligga i någon framkant beträffande nyttjandet av IT-teknik: NEJ, verkligen inte. För mig är datorn till allra största delen ett skrivredskap (och ett utmärkt sådant, som även ger goda möjligheter till skriftlig korrespondens), därtill i klart mindre mån ett verktyg för att understundom å väven återfinna viss information. Det räcker. När det gäller telefoni nöjer jag mig med att kunna ringa och muntligen svara på samtal; alla övriga installationer betraktar jag som joller och fjask. Det är förresten oerhört skönt att slippa inneha någon bärbar miniatyrtelefon (eller vad de kallas).

Jag är således, om man så vill, en bakåtsträvare och ett fossilium snarare än en framkantsbroder i dylika hänseenden. Jag vet ju inte ens vad IT betyder! Men det kan måhända någon annan broder göra mig underkunnig om - det är väl aldrig någon angelsaxiska med i bilden?


Ma raokes
En "Halvar"


Mylht 1145 2010-03-01 20:17:28 Bralør: Stasse
Monsieur Halvarius

Jag förstår fortfarande inte grunden till din vrede över mänsklighetens teknologiska framsteg inom IT-området. Jamtlands Tidning har ju sedan det förra årtusendet haft ett allom välbekant postgironummer som står envar fritt att nyttja för betalningar till JT. Se istället positivt på de olika sätt att betala som står till buds, och som i längden ökar sannolikheten att JT får nödvändiga inkomster.

Vad gäller otvunget nyttjande av IT för kommunikation inom Jamtamot så är min erfarenhet att just du br Storjamten Halvar ligger i framkanten av utvecklingen, åtminstone i det avseendet att verkligen nyttja IT-teknik för kommunikation.

MR / n Stasi
Mylht 1144 2010-03-01 13:42:25 Bralør: en Halvar
Bäste monsieur Stasi:

jag har ur självaste broder Redaktörens mun erfarit att min inbetalning till JT faktiskt framgångsrikt har lyckats, således en success. Nå, jag lyckades i vart fall få till stånd vissa övriga bröders inlägg åstad här på messn. Det är vackert så. Vad jag hela tiden i grund och botten velat åstadkomma, och peka på, är behovet av flexibilitet när det gäller erläggandet av betalning till JT, och att därmed motarbeta en uteslutande högteknologisk variant härav. Sålunda bör betalning kunna erläggas genom
1) plus- eller bankgiro, med inbetalningskort
2) högteknologi via dator, kort och annat fanskap,
3) kontant (så skedde uppenbarligen i vissa fall å senaste Ärtvällingmotet - ypperligt!)

Jag håller för övrigt med om din synpunkt att det kan ta ett tag för den pånyttfödda JT att tränga in i brödernas medvetande; det är som bekant inte det lättaste att återfå fulla kroppsfunktioner efter att ha dödförklarats och sedan återkallats till livet, så som nu dessbättre har skett i JT:s fall.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1143 2010-02-27 20:23:04 Bralør: Stasse
Monsieur Halvarius,

Normalt brukar det i allehanda publikationer finnas en ruta som förkunnar vem som är utgivare m.m. Detta gäller även JT som i sin senaste skepnad har sin ruta längst på sidan två (2). Därstädes finns JT:s postgironummer (numera plusgironummer, men vem bryr sig) 183606-3. Blanketter har du säkert själv.

Du har dock en STOR poäng i att ifrågasätta den modernitet (och indirekthet) som nutida betalningssätt implicerar. Utskick av JT på ett gammalt (och hederligt) vis med inbetalningskort bifogade skulle ju ändå göra de implicita betalningskrav som JT uppfordrar mer explicita.

Stasse
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.