Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1136 2010-02-23 17:34:31 Bralør: Br Fo
Brr,

Bolagsstämman för Svenska Tändsticks AB hålls den 27 april 2010 i Stockholm.

Jamtamots styrelse avser att tillvarata Jamtamots intressen på plats och utöva betydande inflytande genom vår ägarandel.
Mylht 1135 2010-02-23 1:03:38 Bralør: Stasse
Br REDAKTÖR!

Det har historiskt i princip aldrig inträffat att fler än 40-50 jamtar har betalat sina JT-ex. innan en första påminnelse har behövts skickas ut. Nu när JT dessutom inte har kommit ut regelbundet på åratal så har givetvis betalningstraditionen stagnerat varför 'varumärket JT' ånyo måste stärkas. För detta krävs att man vid väl valda tider efter varje utskick gör ett eller två påminnelseutskick. Om sedan JT skulle börja att publiceras minst en gång per år så tror jag att antalet betalande innan en första påminnelse behöver skickas ut successivt skulle stiga.

ALLTSÅ

Skicka ut en påminnelse till de som ännu inte har betalat. För att förenkla adminsitrationen av en sådan påminnelse så skulle jag vilja att du till mig returnerar den excelfil som jag skickade till dig inför utskicket fast nu med beloppen inlagda för de som hittills har betalat. Då kan jag därefter göra iordning vad som behövs för en första påminnelse (e-postadresser om sådana finns, eller i andra hand rena etiketter).

Tro mig! Jag har fått ett och annat JT-nr att gå med vinst efter 1-2 enträngna påminnelser.

Br Stasi


PS (till br Halvar)

Dyre broder Storjamten Halvarius!

Det kan väl inte vara något problem att med en postgiroblankett inbetala pengar till JT:s postgirokonto. Dina på Messn utrymmeskrävande gnöl om moderniteternas förbannelse(r) m.m. får mig att tvivla på att Egervärns d.y.:s innovation Fossilium skulle vara det reella slutstadiet för våra existenser, utan endast är början på något ofantligt mycket mer långtgående.
DS
Mylht 1134 2010-02-21 17:56:02 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Jag vill framföra mitt tack för ett väl genomfört mot. Styrelsen är värd en stor och allvarligt menad eloge för sin attityd att klart och redigt, utan krumbukter, framlägga fakta om Jamtamots och JT:s ekonomi, vissa regalier m.m. Den öppenheten är hedrande.

Därtill är det en klar fördel att styrelsen tar så goda initiv som att i någon mån förenkla fondernas handhavande och att uttala en långsiktig och klar inriktning beträffande hederprisfondens utveckling. Heder och väsen!

Lite beklämmande är dock - om det stämmer - den usla betalningsmoralen hos mången god broder beträffande Jamtlands Tidning. Ska vi verkligen behöva sluta utge den av trycket bara för att många bröder inte kan lämna ett bidrag?

Och så, beträffande Stormotet: ska det bli något av med att auktionera ut föremål på Stormotet för att dra in lite pengar till Hedersprisfonden, måste styrelsen ligga på bröderna (personliga påtryckningar via ma-il) att ta med sig något till motet att utauktionera.

Ytterligare: det skadar inte att på Stormotet ha en eller flera mikrofoner att tala i. Akustiken i Gamla salen är, som vi vet, inte bra.

En "Halvar"
Mylht 1129 2010-02-19 16:04:19 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jag delar helt broder Edlers uppfattning beträffande JT; det får inte bli så förbannat komplicerat för en något äldre seniliumbroder - som exempelvis jag själv - att klara av en inbetalnings alla moderna teknikaliteter, att det i praktiken blir med näst intill med omöjliga hinder förenat att genomföra en dylik affärstransaktion. För egen del försökte jag för någon tid sedan med en klassisk inbetalning via inbetalningstalong å postgiro eller plusgiro eller vad tusan det tillkrånglat kallas nuförtiden; jag lade inbetalningen i vanlig ordning i ett fysiskt kuvert, instoppat i en fysisk postbrevlåda tillhörig kungliga Posteverket (om det nu ens existerar längre), med förhoppningen att transaktionen vederbörligen skulle inflyta å JT:s konto. Men även jag hör måhända till den olyckliga skara som inte lyckats få sin betalning inregistrerad och på plats? - Nej, fy fan för alla satans betalningsmoderniteter på virtuell väg! Går det inte att få betala för JT kontant på mot?

En "Halvar"
Mylht 1128 2010-02-19 0:21:33 Bralør: Br Red
Självklart har jag betalat för min JT. Den kostade mig exakt 129:- som jag köpte postetiketter till tidningarna för.

Utöver detta vill jag bara uppmana så många som möjligt att ansluta till Jamtlunch i måra! Samling kl. 12. 00 utanför Åhléns.

MR!
Mylht 1126 2010-02-18 22:59:58 Bralør: Br kontant
Han hävdar säker att den är betald med blod svett och tårar... men hur är det med markerna?
Mylht 1125 2010-02-18 22:37:40 Bralør: Br Fundersam
Den stora frågan är om br Red har betalat för sin JT själv!
Mylht 1124 2010-02-18 22:08:23 Bralør: Br kontant
Nu ska det finnas en betalad JT till!
Mylht 1122 2010-02-18 20:30:39 Bralør: Br PM®
Ett mycket billigare förslag: alla (säkert upp mot 90% i alla fall) har ma-iladress. Skicka ett ma-il med en uppmaning att betala, och även kontonumret till JT. Ett hot om att JT annars kommer att läggas ner kommer att ta skruv; ingen äkta Jamt vill medverka till detta.
Skriv också kontonumret här i Messn, den läses av fler än man kanske tror. Gör också ett inlägg om det i Jamtamots grupp på Fjösboka.
Mylht 1121 2010-02-18 17:54:22 Bralør: Br Edler
Bäste Br Red!

Jag förstår att du är besviken på bröderna men. Vet hur svårt det är för gamla jamtar att förstå tidernas nymodigheter etc etc. Det borde ju inte vara så svårt eller?
Likt förbakat kommer endel betalningar på villovägar det vet jag av egen erfarenhet, min far t.ex (ehum).
Således!
Föreslår att till dessa bröder (vilka borde tilldelas en plats i senilium, speciellt då de inte ens kommer på mot) skicka JT en hederlig avi på t.ex 60 kr, samt ett brev där de uppmanas att betala vad de finner skäligt. De kan således lägga räkningen i månadens hög för att sedan gå vidare te flucke peer, jåslått, köra med trimmer kring hagastängran etc.
Att begära att gamla bröder ska komma ihåg tre saker på en gång, dvs att både gå in på nätet, använda bankdosa, samt betala en icke preciserad summa till JT-kontot är helt enkelt mer än de klarar av.
Ma gamles je å, å je vill ha e JT.
Skick ut e påminnelse iställ föör å helt avskriva dem frå lista!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 [135] 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.