Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1141 2010-02-27 16:54:04 Bralør: Br PM®
Kort och koncist från Wikipedia: Plusgirot
Summan borde i stället växlas in i mynt och läggas i en anrik och rejäl gammal pengapåse, med ett lädersnöre kring. Sedan får Jamtarna köa in till Kammarn, där Br Red sitter i full ornat (Redaktörsband och Sköld) och nådigt tar emot påsarna vid ett, högst två tillfällen, och gör vederbörliga noteringar på pergament med gåspenna. Dessa JT-betalningstillfällen kungöres i god tid av en Jamthärold som med trumma och kraftfull röst går omkring i aktuella bostadsområden.
Mylht 1140 2010-02-27 12:53:11 Bralør: Br Nylander
Bäste br Halvar.
Som jag förstått det är postgiro och plusgiro samma sak. Det har bara bytt namn. Någon annan, mer ekonomiskt kunnig br får gärna rätta mig om jag har fel.
Mylht 1139 2010-02-26 15:52:41 Bralør: Br Gv-P
Korridorsfest i hus 18 ikväll (fredag). Brr är varmt välkomna från kl 22!
Mylht 1138 2010-02-24 16:38:14 Bralør: en Halvar
Ärade bröder!

Det går lite smått med anmälningarna till Stormotet, åtminstone av den virtuella listan att döma (fast det kan ju vara ett och annat namn å nationens fysiskt uppsatta teckningslista). Ett litet så kallat ryck med personliga påtryckningar, numera mindre än en månad kvar, kan därför ge resultat. Tillskriv alltså ett antal gamla och halvgamla bröder per brev, e-post, telefonera lite hit och dit till bröder i bekantkapskretsen o.s.v.

Och så gäller det att påminna om att DONATIONER behövs till Stormotets utauktionerande av allsköns tingestar, allt för att dra in en slant till Hederprisfondens förmerande.

Tillägg till högädle Stasi: en postgiroinbetalning medelst talong och kuvert klarar jag, bara jag har uppgift om mottagare, mottagares postgironummer, och med fördel även ändamål. Möjligen retar jag mig något på att det förekommer något som heter Plusgiro i stället, och då blir jag genast förvirrad; än större blir min konfundering om i stället Bankgiro måste tillgripas. Nå, så långt sträcker sig min begreppshorisont. Men att krångla på med datormaskinell inbetalning, kort och annat högteknoligiskt jävelskap - nej, där går gränsen för min del. Tacka vet jag kontanthantering. Du har nog rätt i att senilium är endast förstadiet till det numera med även god marginal passerade skedet fossilium.

Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1137 2010-02-24 9:48:19 Bralør: Spejare
STAB: Jamtamot ingår troligen bland "utländska investerare" (76%-2006).
Mylht 1136 2010-02-23 17:34:31 Bralør: Br Fo
Brr,

Bolagsstämman för Svenska Tändsticks AB hålls den 27 april 2010 i Stockholm.

Jamtamots styrelse avser att tillvarata Jamtamots intressen på plats och utöva betydande inflytande genom vår ägarandel.
Mylht 1135 2010-02-23 1:03:38 Bralør: Stasse
Br REDAKTÖR!

Det har historiskt i princip aldrig inträffat att fler än 40-50 jamtar har betalat sina JT-ex. innan en första påminnelse har behövts skickas ut. Nu när JT dessutom inte har kommit ut regelbundet på åratal så har givetvis betalningstraditionen stagnerat varför 'varumärket JT' ånyo måste stärkas. För detta krävs att man vid väl valda tider efter varje utskick gör ett eller två påminnelseutskick. Om sedan JT skulle börja att publiceras minst en gång per år så tror jag att antalet betalande innan en första påminnelse behöver skickas ut successivt skulle stiga.

ALLTSÅ

Skicka ut en påminnelse till de som ännu inte har betalat. För att förenkla adminsitrationen av en sådan påminnelse så skulle jag vilja att du till mig returnerar den excelfil som jag skickade till dig inför utskicket fast nu med beloppen inlagda för de som hittills har betalat. Då kan jag därefter göra iordning vad som behövs för en första påminnelse (e-postadresser om sådana finns, eller i andra hand rena etiketter).

Tro mig! Jag har fått ett och annat JT-nr att gå med vinst efter 1-2 enträngna påminnelser.

Br Stasi


PS (till br Halvar)

Dyre broder Storjamten Halvarius!

Det kan väl inte vara något problem att med en postgiroblankett inbetala pengar till JT:s postgirokonto. Dina på Messn utrymmeskrävande gnöl om moderniteternas förbannelse(r) m.m. får mig att tvivla på att Egervärns d.y.:s innovation Fossilium skulle vara det reella slutstadiet för våra existenser, utan endast är början på något ofantligt mycket mer långtgående.
DS
Mylht 1134 2010-02-21 17:56:02 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Jag vill framföra mitt tack för ett väl genomfört mot. Styrelsen är värd en stor och allvarligt menad eloge för sin attityd att klart och redigt, utan krumbukter, framlägga fakta om Jamtamots och JT:s ekonomi, vissa regalier m.m. Den öppenheten är hedrande.

Därtill är det en klar fördel att styrelsen tar så goda initiv som att i någon mån förenkla fondernas handhavande och att uttala en långsiktig och klar inriktning beträffande hederprisfondens utveckling. Heder och väsen!

Lite beklämmande är dock - om det stämmer - den usla betalningsmoralen hos mången god broder beträffande Jamtlands Tidning. Ska vi verkligen behöva sluta utge den av trycket bara för att många bröder inte kan lämna ett bidrag?

Och så, beträffande Stormotet: ska det bli något av med att auktionera ut föremål på Stormotet för att dra in lite pengar till Hedersprisfonden, måste styrelsen ligga på bröderna (personliga påtryckningar via ma-il) att ta med sig något till motet att utauktionera.

Ytterligare: det skadar inte att på Stormotet ha en eller flera mikrofoner att tala i. Akustiken i Gamla salen är, som vi vet, inte bra.

En "Halvar"
Mylht 1129 2010-02-19 16:04:19 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jag delar helt broder Edlers uppfattning beträffande JT; det får inte bli så förbannat komplicerat för en något äldre seniliumbroder - som exempelvis jag själv - att klara av en inbetalnings alla moderna teknikaliteter, att det i praktiken blir med näst intill med omöjliga hinder förenat att genomföra en dylik affärstransaktion. För egen del försökte jag för någon tid sedan med en klassisk inbetalning via inbetalningstalong å postgiro eller plusgiro eller vad tusan det tillkrånglat kallas nuförtiden; jag lade inbetalningen i vanlig ordning i ett fysiskt kuvert, instoppat i en fysisk postbrevlåda tillhörig kungliga Posteverket (om det nu ens existerar längre), med förhoppningen att transaktionen vederbörligen skulle inflyta å JT:s konto. Men även jag hör måhända till den olyckliga skara som inte lyckats få sin betalning inregistrerad och på plats? - Nej, fy fan för alla satans betalningsmoderniteter på virtuell väg! Går det inte att få betala för JT kontant på mot?

En "Halvar"
Mylht 1128 2010-02-19 0:21:33 Bralør: Br Red
Självklart har jag betalat för min JT. Den kostade mig exakt 129:- som jag köpte postetiketter till tidningarna för.

Utöver detta vill jag bara uppmana så många som möjligt att ansluta till Jamtlunch i måra! Samling kl. 12. 00 utanför Åhléns.

MR!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.