Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1115 2010-02-13 18:27:13 Bralør: Br Flatabo
Fo> Bra skrivet om fondförslaget! Sesånen skere si ut!
E> Ta bort "förvillande", så kan man hålla med. ;)
Apropå OS: många i Brittiska Kolumbia har sina rötter i våra hemlandskap. Stor emigration särskilt under åren strax före Första världskriget.
Mylht 1114 2010-02-13 17:37:26 Bralør: 'n Edler
Noterade under OS-invigningen att Uzbekernas flagga www.gov.uz/en var förvillande lik den jamtska!
Gott så.
Mylht 1113 2010-02-13 16:16:16 Bralør: RSHA/III
Brr,

Jamtamot har idag minst tvenne fonder med statuter som delvis överlappar varandra. Efter Helgamässmotet har Styrelsen därför arbetat fram ett förslag till en ny sammanslagen fond, en reservdispositionsfond. Samråd har skett med Stadgekommittén som tillstyrker förslaget.

Frågan tas upp på nästa Mot, vilket är Filmmotet den 19 februari.

Brr som har synpunkter på förslaget om en reservdispositionsfond bör omgående kontakta mig per e-post, alternativt att gå på Mot.

Se förslaget till en reservdispositionsfond.

Gå på Mot Brr,

/Br Fo
Mylht 1106 2010-02-10 17:31:52 Bralør: RSHA/III
Alternativ:
1. administreras av Stasi
2. försöker undkomma Stasi
Mylht 1105 2010-02-10 14:35:53 Bralør: Br GVeSs
Det hemliga undernätverket till Jamtamot kanske? En inloggning till Jamtamots spionavdelning måhända?
Mylht 1104 2010-02-10 11:51:10 Bralør: Br Spejare
Vad är detta?!
Mylht 1103 2010-02-09 17:14:28 Bralør: Br Polis
Bröder! Kan det månne vara så att Martin Kellerman har funnit inspiration på Orvars av bröder som jag väljer att inte namnge!

http://www.pastan.nu/sharedmedia/pastan/blog/43/63/89/201/20100208/roc_20100209_big.gif
Mylht 1102 2010-02-05 9:57:03 Bralør: Br Flatabo
Här finns några filmer av Br Expresidenten Yngve Gamlin att ladda ner och beskåda.
Rekommenderas särskilt: Kams, The Flata Monster och Sävdykaren.
Mylht 1101 2010-02-04 16:28:37 Bralør: Br Red
Bröder!

Då fridlysandet uteblev så kör vi istället en filmkväll i K1:an.
Vi träffas klockan 20.00 där. Öl finns för försäljning men snacks får ni ta med själva. Om någon har "Terror i rock'n'roll Önsjön" eller "ingen kan älska som vi" på DVD får ni gärna ta med dem. Ma Råkes!
Mylht 1100 2010-02-02 17:19:05 Bralør: Br GvEss
Jaså minsann? Man undrar vilka skvaderaktiga tillfälligheter som hindrar jamten från att fira Det mäktiga odjuret. Nåväl, bröder! Vi har en lokal och finns det vilja så kan vi nog hitta på något roligt. Kom med förslag!

Mitt förslag är ett superspelkväll för både jamtar och annat kärt folk! Varför inte en brädspelsturnering?

När får vi reda vilken jamt, förutom ÖH, som lyckades bäst i femkampen?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 [138] 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.