Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1099 2010-02-01 17:23:53 Bralør: Br ÖH Hansa
Fridlysandet på fredag är inställt och jag ber om att få återkomma med nytt datum eller annan verksamhet framöver. Vi har alltså en lokal att nyttja på fredag om bröderna känner för det. Förslag på aktivitet mottages gärna.
Mylht 1098 2010-01-29 11:38:19 Bralør: Br ÖH Hansa
Ikväll från 19 träffas vi på Kammarn och har femkamp. Öppningsceremoni hålls när ett tillräckligt stort (och godtyckligt) antal bröder och gbk närvarar.

Laget för Renneth ser ut som följer: Br H Jon Nyström, Br Andreas Stetenfeldt och Br Joachim Pettersson. Som lagledare och påskyndare står undertecknad för. Närvara vid velodromen från ~13 för att se dessa tappra själar försöka överleva.
Mylht 1097 2010-01-29 10:36:59 Bralør: Br Bore
Avd vinteridrott-Birkarlarenneth: Vilket är Jamtamots lag på Skidvelodromen i morgon? Lagledare?
Mylht 1096 2010-01-21 23:37:30 Bralør: PM®
En gissning skulle vara c:a 1978 ± 1år, i samma veva som det även blev spritförbud under själva förhandlingarna. Bägge åtgärderna för att få mer hyfs på moten.
Mylht 1094 2010-01-21 11:53:08 Bralør: Br Q
1970-talet?
Mylht 1093 2010-01-20 16:34:29 Bralør: Br Neugirig
När infördes Jamtamots förbud mot anglosaxiska uttryck på Mot?
Mylht 1092 2010-01-19 18:06:38 Bralør: en Halvar
Bröder - beakta nedanstående citat, varav framgår en inte obekant Storjamts involverande:

"Hur ska språklagen tolkas?
De engelskspråkiga beteckningarna strider mot andan i språklagen, nämligen att svenska är huvudspråk i Sverige. Det är en naiv och enkelspårig föreställning att beteckningar på engelska skulle utgöra en särskild lockelse för omvärlden. Det avgörande är i stället om myndigheter kan uppvisa en mångspråkig kompetens i avsikt att underlätta kommunikation med samma omvärld. Det skriver Jan Malmstedt/Arne Rubensson (medlemmar i nätverket Språkförsvaret)."

Citatet ger belägg för att Jamtamot inte är helt allena i sin aversion mot nyttjandet av angelsaxismer i språket. Den i övrigt intresserade hänvisas till SOU 2008:26 och den språklag som antogs den 20 maj 2009 och trädde i kraft den 1 juli samma år.

En "Halvar"
Mylht 1091 2010-01-19 3:15:06 Bralør: Br ÖH Hansa
Nu kan bröder anmäla sig till Stormotet här på väven: http://www.jamtamot.org/verksamhet/verk.anmelan-te-mot.php
Ange ma-il för att få information om hur ni betalar i förväg via bankgiro.
Mylht 1090 2010-01-18 23:41:19 Bralør: Br ÖH Hansa
Kan tillägga angående dessa vrångsittningar att det som beslutades var att ha en jamsk femkamp den 29e januari, med klassiska grenar som snusdosdragning, kunskapsfrågor om hemlandet och förtäring av dryck. Spelschema görs på plats när vi ser hur många bröder och gålbeiningar som närvarar. Under kvällen kommer även det lag som Jamtamot ställer upp med i Renneth att drillas.
Mylht 1089 2010-01-18 23:33:48 Bralør: Br ÖH Hansa
Den nya anmälningssidan görs i skrivande stund och borde komma upp ikväll/inatt. Väl där kommer det synas hur man gör.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 [139] 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.