Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2445 2015-11-24 19:00:09 Bralør: Br F
Jubileumsskriften 2015 blir rentav Julmotets höjdpunkt.
Mylht 2444 2015-11-23 10:14:45 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
På Julmotet vankas förhoppningsvis det bästa av allt - Julmotets verkliga fröjd: grisfötterna. Och så har vi alla att se fram mot att den redan till 2015 års Stormot utlovade Jubileumspublikationen nu äntligen presenteras såsom av trycket utkommen (att så ska ske utlovade ju styrelsen å Ockupationsmotet härföriden september).
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2443 2015-11-13 11:01:50 Bralør: Br PM®
Tack Br Halvarius, då minns jag rätt.
Talade för övrigt igår med en som stod i kassan på en Statoil-mack, och nota bene, som själv var lössnusare (av Ettan). Han påstod att alla Statoil-mackar från och med december ska ha _kort_ lagerhållning på de mest populära snusmärkena. Det innebär (påstod han) att nästa år ska det garanterat vara färsk snus på de mackarna.

Att Br Blåtand återvänt till Republiken (efter runt 40 år) är faktiskt sensationella tidender.
Mylht 2442 2015-11-10 18:01:24 Bralør: en "Halvar"
Broder Pe-emm!
Jovisst, danan ha jeg mett vattenhål i Upsala, för denn hännelsa att'n anskaffningan int gjers på na Finlannsskepp. Bå stela kan rekommenders för Br. Snus-mumriken.

Och övriga bröder: jag vill för min del varmt rekommendera ett elogerande av broder ÖH:s förnämliga initiv att redan nu i november delge oss kalendariet för vårterminens 1916 program, t.o.m. med datumangivelser (förutom Sommar- och Heimmoten). Förnämligt! - För övrigt är jag sedan ett par dagar klar med förhandinskrivandet av det Bybergska 128 §§-mässiga protokollet från innevarande års Heimmot i Nordbyn, Aersn, hos Storjamtarna Sundelin, och har därmed överlämnat stafettpinnen till ordinarie skrivaren broder Sikku att till Julmotet tillse att protokollsboken får även Ockupations- och Helgamässmoten vederbörligen för hand inskrivna.

En nyhet, alla bröder, är också att under gårdagen Storjamten Blåtand lämnade Upsala, förmodligen för gott, tog sitt pick och pack och flyttade upp till stan, där han numera alltså har sitt nya locus å Prästgatan.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2441 2015-11-09 14:12:00 Bralør: Överhövdingen Hermansson
Brr Jamtar och Storjamtar!
Snart är det åter dags att samlas för vårat årliga Julmot i gamla salen. Jag vill föreslå att samfundet julbordets vänner sammanträder å det snaraste för att avgöra vad vi absolut måste ha med på årets upplaga.
http://www.jamtamot.org/…/…/samfundet-julbordets-vanner.html
Julmot den 28/11 16 dk i Gamla salen (Anmälan till mot)
Under motet ska hederpristagare för 2016 utses, årets Jamtglögg avsmakas och brandtal hållas vid Gunillaklockan, Det kommer finnas möjligheter att bli yngst och tyngst, och förhoppningsvis kommer inval att kunna ske av nya bröder.
Anmäl er gärna så snart som möjligt så att Gillevärdarna har möjlighet att planera beställningarna. Det går också bra att anmäla sig direkt till undertecknad eller på teckningslista på nationen som nog kommer uppå inom kort.
Skicka in hedersprisnomineringar till mig senast söndag 15:e november!
Mae raokes, om int förr så på Mot.
Med vänliga hälsningar
Joel Hermansson
Överhövding, Jamtamot Redivivum
2015/201
Mylht 2440 2015-11-01 13:08:18 Bralør: Br PM®
Br Hal-vaaar!
Det där har vi ju diskuterat tittsomtätt. Du påstod senast att här var det färskast.
Mylht 2439 2015-11-01 12:11:48 Bralør: Br Snus-mumriken
Lite väsentligheter här - om man får be.
Det färskaste snuset, i den gamla akademi- och lärdomsstaden vid Fyris böljor, finns på Pressbyrån vid Stora torget. Vet du någon bättre snusentrepreneur så lämna tidender om denne här så snart tillfälle gives.
Mylht 2438 2015-10-30 8:47:31 Bralør: Br Flating
Genom att ha sitt ursprung i delar av J/H som är underrepresenterade i Jamtamot, t ex norra Jämtland.
Mylht 2437 2015-10-29 22:56:14 Bralør: Br Sjåpe
Hur blir man särskilt nyinvald?
Mylht 2436 2015-10-21 21:57:46 Bralør: Br Flating
Och kanske förbereda fotografering av kommittén och graven också, så någon annan än Br Red fotograferar. Red behövs nog under förhandlingarna som motfotograf med mera.

Särskilt nyinvalda Bröder bör inför Helgamässmotet läsa igenom detta och detta
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.