Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1088 2010-01-18 19:36:50 Bralør: en Halvar
Bröder!

Diskussionen om vrångsittningar m.m. i samband med nationens föreningskvällar är synnerligen givande, särdeles som den klart utvisar ett av Jamtamots kännetecken, en honnör att hålla högt: gör lite tvärtemot vad alla andra förväntar sig - visa särarten, viljan att gå egna vägar!

Men vad blev resultatet av Kallelseförfarandekommitténs till Stormotet sammanträde den 14 januari? Nu vill jag (och tror jag många bröder med mig) få klarhet om vad som gäller beträffande anmälningsförfarandet.

En "Halvar"
Mylht 1087 2010-01-16 8:50:32 Bralør: Br Edler
Vile bara påminna Brr, å StyBr Red:s vägnar, om att sista dagen för inskick av material till JT är den 31/1.
Mylht 1086 2010-01-15 20:16:18 Bralør: Br sNokia
Bergsbo> Den vrångsittningen var på Damfiggan 1994.
Mylht 1085 2010-01-15 13:13:50 Bralør: Br Bergsbo
Som vanligt var Br Flatabo alert och han få sitt inlägg publicerat före mig
Mylht 1084 2010-01-15 12:52:50 Bralør: Br Bergsbo
Historien är nog äldre än så.

Under 90-talets första hälft var föreningskvällen fortfarande en tillställning där hela nationen utnyttjades och det var fritt fram att sitta själva, eller som många andra föreningar valde att göra att sitta med en förening där medlemmarna var av motsatt kön.

Jamtarna hade även då ett eget sätt att trivs på nämligen att hålla sig för sig själva. Som exempel på en sådan föreningskväll kan nämnas då jamtarna satt iförd brynja och tittade på inspelat tipsextra i ett så litet rum det bara gick att få tag på. Det var helt enkelt inte tal om att sitta med ngn annan eller ens visa sig för någon utanför sällskapet. Förtäringen var hämtpizza och det sägs ha varit ytterst lyckat.
Mylht 1083 2010-01-15 12:46:53 Bralør: Br Flatabo
Intressant att läsa historiken av Brr Nylander och Jernberg!
Tror att Föreningskvällarna startade spontant under andra halvan av 70-talet. Vid midnatt öppnades dörrarna mellan föreningarna i olika lokaler i huset och man hade ett gemensamt disko i Diskot eller i Gamla salen.
Jamtamot hade Mot i början, men trots att vi hade dörrarna till vår motlokal låsta, vid den tiden hade vi högst hunnit till kaffet vid midnatt, så blev det en massa spring ut och in. Jamtamot beslutade då (1979?) att aldrig ha Mot på Föreningskvällarna, utan att i stället ha en anspråkslös sittning med minimala insatser från styrelsens sida. Bara för att befinna sig i huset och kunna festa omkring utan ansvar med övriga föreningar senare under natten.
Det var då, precis som nu, socialt viktiga tillställningar där man ofta knöt nykomlingar närmare till Jamtamot, till en sådan fest kunde man också också bjuda in jämtar/härjedalingar som var tveksamma att ställa upp som gålbeinskärar, och de lärde känna ett antal Jamtar innan de gick på sitt första Mot. Det finns många Brr som senare skulle visa sig bli mycket aktiva i styrelsen och på annat sätt som lockades med i föreningen just på grund av den här sortens verksamhet. En annan viktig aktivitet av samma typ är Kammarkvällarna.
Mylht 1082 2010-01-14 22:19:06 Bralør: Br Jernberg
Lite mer historia kring dessa vrångsittningar som tillkom under mina år i styrelsen.

Vrångsittningarna var en reaktion på den trend där föreningskvällarna övergick till att vara sittningar där de flesta av nationens föreningar samlades i samma lokal. Tidigare hade föreningskvällarna bestått av flera parallella mindre tillställningar, där varje tillställning hyste 2-3 föreningar.

Eftersom den dåvarande styrelsen inte hade tid och lust att anordna festligheter för sundsvallare och annat löst folk och eftersom alla andra föreningar var överens om att ha en gemensam sittning satte vi oss helt enkelt för oss själva!

Detta visade sig vara ett lyckokast och därmed upprepades konceptet. Eftersom arbetsinsatsen blev minimal medförde det att alla kunde njuta av tillställningen i all dess enkelhet och det blev väldigt kul och trevligt. De gav ju en hel annan möjlighet till interaktion bland brr och gålbeinningar än under Mot precis som Br Nylander skriver.

Jag minns just dessa vrångföreningskvällar som bland de bästa jag varit på.

Mylht 1081 2010-01-14 15:42:57 Bralør: Br Edler
Rolig = lugn :P
Mylht 1080 2010-01-14 10:55:33 Bralør: Rolig
Vrång ska Jamten vara!
Det blir roligast så.
Mylht 1079 2010-01-13 16:51:06 Bralør: en Halvar
Bröder, i synnerhet I bröder i styrelsen!

Broder Nylanders inlägg är intressant på flera sätt. Det ger lite historisk vinkling och upplyser om vad som förevarit och hur det har utvecklats i fråga om en för mig något väsensfrämmande företeelse och aktivitet, eftersom sedan många år mitt primära - och i praktiken enda - intresse är moten och vad där timar. Nylanders inlägg ger därför goda inblickar i även föreningskvällarna.

Jag har tidigare och i andra sammanhang framfört en viss skepsis mot att Jamtamot, enkannerligen styrelsebröderna, engagerar sig alltför mycket i diverse andra nationsarrangement, utöver moten, detta eftersom moten är och måste förbli kärnverksamheten för Jamtamots styrelse. Min skepticism sammanhänger i grunden med en viss omtanke om styrelsen - det är nämligen lätt hänt att engagera sig i alltför mycket av annan art, och bli lite "utbränd"; jag spårar i broder Nylanders inlägg möjligen något av samma uppfattning, bl.a. när han pekar på gillevärdarnas arbetsbörda.

Jag menar med det anförda givetvis inte att styrelsen ska avstå från att delta i allt annat än mot å nationen. Nej, men det gäller måhända att noga överväga vad, när och hur man ska engagera sig i annat. Var således selektiva! Tänk också på att det inte är något fel i att stundom gå sina egna vägar, och inte alltid bara lamt och viljelöst följa i andras fotspår, d.v.s. Nylanders påpekande om en och annan vrångsittning efter egen modell kan onekligen vara något att tillvarata för även nutida styrelsebröder.

En "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.