Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1074 2010-01-11 19:38:09 Bralør: en Halvar
Bröder!

För att jag inte ska bli alltför missförstådd i sammanhanget, bör påpekas att jag alls inte har något emot en förtida inbetalning av avgiften till Stormotet, det är tvärtom en klar fördel att så sker, inte minst med tanke på de onödiga longörer med köbildning som eljest - historiskt sett - har visat sig uppstå med enbart kontantbetalning vid tidigare motsvarande arrangement. Så långt är allt gott och väl med tankegången att tillämpa förtidsinbetalning.

Vad jag i stället med emfas vänder mig mot är att det uteslutande - om jag tolkar saken rätt - handlar om ett komplicerat förfarande via dator. För bröder med spänstigare intellekt och större öppenhet för moderniteter än i mitt eget fall må detta vara vara väl tillfyllest. Jag har emellertid aldrig ens snuddat vid tanken att företa någon transaktion datorledes, och kommer allt framgent att vägra företa mig något i den vägen. För mig duger inbetalning via postgirot alldeles utmärkt! Jag vill alltså ha klarhet: godtas ett sådant förfarande?

En "Halvar"
Mylht 1073 2010-01-11 17:41:15 Bralør: en Halvar
Frates!

Jag har nu anmält mig till Ärtvällingmotet - jag hävdar att det bör heta så, alternativt Ärtvällingsmotet. Vad jag inte kan begripa är varför det har smugit sig in ett litet a i sammanhanget, således Ärtvälling-a-mot. Kan någon etymologiskt språkkunning, gärna i jamska förfaren, förklara det för mig?

Att jag har anmält mig till Ärtvällingmotet är i sig inget uppseendeväckande att peka på. Snarare är det för jämförelsen inför det stundande Stormotet - här visar det sig att det inte går att anmäla sig, synnerligast som Stormotet visserligen finns anslaget på den virtuella terminskallelsen, MEN var anmäler man sig? - Inget Stormot finns under Anmelan te Mot. Varför? Har det att göra med det synnerligen komplicerade förfarande varom vissa tidigare inlägg å Messn antydningsvis synes handla, och som jag inte begriper ett smack av?

Bröder, ska det hela förstås på så sätt att inbetalning av motavgiften ska ske någon tid innan Stormotet, och att inbetalningen tillika är att anse som anmälan? Om så är, TALA KLARTEXT! Och framför allt: gör inte förfarandet så förbannat invecklat! Duger det inte längre med en gammal hederlig postgiroinbetalning? Jag vägrar i alla händelser att godta någon form av datormaskinell betalning; om det är det enda som står till buds, kommer jag visserligen på Stormotet (det hoppas jag ingen förvägrar mig), men väljer då att avstå från allt i skaffningsväg.

Således: mumla ur skägget!

En "Halvar"
Mylht 1072 2010-01-11 13:55:10 Bralør: Br Redaktör
Bröder!

Nu har jag inlett arbetet med nästa nummer av JT på fullaste allvar. Numret kommer att ha ett visst bakåtblickande tema men också lägga tonvikt på Jamtamot i framtiden. Mitt mål är att numret ska bli av lite mer exklusivt stuk än det föregående eftersom jag tänkt att det ska komma ut i anslutning till stormotet. Sista datum för inskick kommer att vara den 31/1, så ni har tjugo dagar på er att färdigställa era alster. Har ni ännu inte betalat för föregående nummer är det dags nu. Det kommer strax att skickas ut ett påminnelsebrev med vedbörlig påminnelsaavgift kopplad till...

MR!
Mylht 1071 2010-01-10 3:00:55 Bralør: Br ÖH Hansa
Det är ungefär så det kommer gå till. Anmälan tas per telefon-, ma-il-, brev-, muntlig kommunikation. Brodern som anmäler sig läggs in av mig eller Br Fo och där genereras en kod som vi sedan skickar ut till brodern i fråga. Det är så jag har tänkt det iallafall. På nästa kommittémöte kommer det diskuteras vad som är lämpligast och hur vi löser det.
Mylht 1070 2010-01-09 14:29:19 Bralør: Br Nylander
Br ÖH. Vore det inte enklare att programmera någon form av anmälningssida som genererar en kod automatiskt vilket gör att du och Br Fo inte behöver göra fel och skicka samma kod till flera personer? Om ni skall göra det manuellt måste ni kontakta varandra innan ni skickar ut koden.
Mylht 1069 2010-01-08 23:47:39 Bralør: Br ÖH Hansa
Jag har ändrat mig, det kommer att bli en kort kod på ett antal siffror. Något i stil med STORMOT-0001. Koden skickas i det eJ-svar som kommer tillbaka från br Fo eller undertecknad. Sedan kollar jag och br Fo kontot titt som tätt för att uppdatera listan av bröder som betalat.
Mylht 1068 2010-01-08 23:44:50 Bralør: Br Edler
(gissar att svaret är nej om man heter ngt långt, dvs hur många tecken får plats?)
Mylht 1067 2010-01-08 23:43:41 Bralør: Br Edler
Kort fråga:
Får STORMOT FÖRNAMN EFTERNAMN plats på en bitifierad avirad nätledes via Banco Swedicus?
Mylht 1066 2010-01-08 23:24:00 Bralør: en granskande br
Nu har jag fullföljt steg ett i instruktionen för anmälan till Stormot men att sätta in pengar på bankgiro XXX-XXXX är inget en granskare eller ngn annan med förståndet i behåll gör så hur har styrelsen tänkt här?

Instruktion för anmälan:
Anmälan
Anmälan till Stormot 2010 sker i två steg genom att
(1) eJ-meddela sig till br ÖH Robert Hansson eller till br Fo Gunnar Ihrén. Varje eJ-anmälan kommer att bekräftas med ett eJ-svar.
(2) efter att ett eJ-svar mottagits betalas Motavgiften till bankgiro XXX-XXXX, med meddelandet STORMOT FÖRNAMN EFTERNAMN
Mylht 1065 2010-01-07 23:13:37 Bralør: Br Edler
Ja ge gär ma! Råkes.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 [140] 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.