Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1033 2009-12-11 17:36:52 Bralør: Nemesis
"Lill-Nollan" får på käften i LT. Artut!
http://ltz.se/ledaredebatt/debatt/1.1603692
Mylht 1032 2009-12-09 21:09:41 Bralør: Br Nätspejare
Jämtlands landskapsäpple = Rödluvan!
Mylht 1031 2009-12-07 22:07:32 Bralør: en "Halvar"
Javisst, bäste broder Stasi. Jag noterade precis samma sak beträffande rösträkningsförfarandet. Kan det vara så att nuvarande styrelse har så till den milda grad kortlivat minne att man inte kan erinra sig hur det gick till för ett eller två år sedan?
Eller är förklaringen helt enkelt att inget blädderblock eller någon liknande anordning finns att uppbringa i Jamtamots arkiv eller å nationen? Eller var det rätt och slätt ett förbiseende från styrelsens sida?
Jag vill inte framstå som alltför kritisk, men bästa styrelsebröder: Försök tänka lite på formalia och formerna för hur saker och ting arrangeras! Vissa inslag får inte förflackas hur som helst.
En "Halvar"
Mylht 1030 2009-12-07 20:12:29 Bralør: Stasse
Det var givetvis inte bra att Jamtamot lät Skvadern forma dagordningen i början av Motet. Det hade varit bättre att de palavrer som uppkom hade fått bli något att bita i till kaffet.

Sett i ett historiskt perspektiv så blev dock förhandlingarna kring Hederspriset lugna och städade. Annat var det när jag själv var ÖH och vi, efter att ha besökt Gunillaklockan, i mitt i natten skulle försöka välja en Hederspristagare från en lista som omfattade betydligt fler än 10 kandidater. Jag vill minnas att jag redan i kvartsfinalomgången (8 kandidater skulle bli till 4) blev tvungen att ställa mig på ett bord och dunka den graffska drevklubban i bordet inför varje bisats som skulle meddelas Motet. Efter det Julmotet togs på något vis ett allmänt rekommendationsbeslut om att Hedersprisval om möjligt bör ske innan det att Gunillaklockan har fått sin årliga påhälsning, och då speciellt innan det att jamtarna har fått sin julmotsglögg innanför västarna.

Det nya (lite trista) i år var att själva rösträknandet skedde ”bakom kulisserna” istället för det vanliga med direktredovisning på en skrivtavla. Det senare brukar ju vara spännande att följa, och dessutom väldigt underhållande de gånger br Blåtand är närvarande och kan agera protokollförare och spegel.
Mylht 1025 2009-12-06 16:43:43 Bralør: Br Flatabo
Glömde särskilt tacka den i sammanhanget mycket viktige Br Msk också. Nu finns det riktigt kraftfullt och mörkt öl på Moten, kattpissölen; såsom Carlsberg och Tuborg, finns bara undanskymt, för småhandlare. :)
Mylht 1024 2009-12-06 16:40:41 Bralør: en Halvar
När jag ändå är i farten här på Messn, kommer följande fundering:
Jag ser att 2010 års hederspristagare tydligen är en så kallad fena på auktioner. Varför inte låta honom komma upp till bevis i den delen på Stormotet (=Prismotet)? Vi har några gånger vid just Stormot genomfört auktioner på gremeljer som bröderna själva har bidragit med, av allehanda beskaffenhet: 1973 med hjälp av broder "Moltas" Eriksson - det var för övrigt då Hederspriset instiftades -, och vid ett senare Stormot höll Storjamten Graff i klubban; båda gångerna med gott resultat.
Bröder! Hedersprisfonden behöver förmeras! Låt alltså bröderna donera diverse lösöre, låt hederpristagaren auktionera ut detsamma, och låt härigenom fondens kapital tillväxa.
Vad säger broder ÖH härom?
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1023 2009-12-06 16:33:43 Bralør: Br Flatabo
Det verkar att ha kommit ur mod(t)et nuförtiden att tacka för sig, och särskilt på det s.k. Internätet, som ju ger möjligheter till detta, t ex här.
Ett stort TACK till Jamtamots styrelse för det väl genomförda Julmotet! Särskilt tack till Gillevärdarna GvP & GvS och deras assistenter.
Håller med Br Halvar i nedan skrivna. För oss som inte hänger med i vad som händer internt i "nationssvängen", var det inte lätt att begripa att mankemanget med Skvadern och Br OVD var att betrakta som en lugubritet. *-<:-)
Mylht 1022 2009-12-06 16:14:53 Bralør: en Halvar
Bröder!
Tack för ett i mångt och mycket väl genomfört Julmot, med inte minst grisfåttran som julbordets absoluta höjdpunkt, åtminstone för min del.
Motet var särdeles välbesökt, och i mångt och mycket eljest sig likt, med trivsamt stökig och gemytlig stämning. Dock - om jag får tillåta mig en liten kritisk synpunkt i den i övrigt postitiva recensionen - håller jag med Storjamten Stasi i dennes frågeställning: "Ska verkligen Skvadern bestämma Jamtamots agenda?". Ty det var faktiskt vad som skedde; under en, kanske t.o.m. en och en halv timmes tid, avsattes av stryrelsen, bröderna och motet energi och debattkraft på att diskutera en broders beblandning med Skvadern och följderna härav.
Frågan blir: har vi inte själva några mer interna och angelägna saker än så att ägna tid åt? Som det nu blev, tyckte jag nog att valet av hederspristagare och förfarandet i den delen kom något i kläm p.g.a. denna longör med bäring på en annan nationsförening.
Det här handlar ytterst om viss ledning och styrning av motet. Nu kan visserligen hävdas att ett mot inte låter styra sig; det kan vara sant, men med maningar om sans och besinning ävensom en aktiv klubbföring går det ofta att komma relativt långt i fråga om styrsel. Tänk på det, I styrelsebröder, inför det kommande Stormotet! Ska det även där dra i väg med diverse longörer, är det åtminstone en fördel om de rör för Jamtamots verksamhet mer specifika frågor än andra föreningar å nationen.
- Det här är att se som en liten randanmärkning från min sida.
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1021 2009-12-06 15:35:47 Bralør: SKV
Mylht 1020 2009-12-04 22:56:44 Bralør: SKV
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 [144] 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.