Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1023 2009-12-06 16:33:43 Bralør: Br Flatabo
Det verkar att ha kommit ur mod(t)et nuförtiden att tacka för sig, och särskilt på det s.k. Internätet, som ju ger möjligheter till detta, t ex här.
Ett stort TACK till Jamtamots styrelse för det väl genomförda Julmotet! Särskilt tack till Gillevärdarna GvP & GvS och deras assistenter.
Håller med Br Halvar i nedan skrivna. För oss som inte hänger med i vad som händer internt i "nationssvängen", var det inte lätt att begripa att mankemanget med Skvadern och Br OVD var att betrakta som en lugubritet. *-<:-)
Mylht 1022 2009-12-06 16:14:53 Bralør: en Halvar
Bröder!
Tack för ett i mångt och mycket väl genomfört Julmot, med inte minst grisfåttran som julbordets absoluta höjdpunkt, åtminstone för min del.
Motet var särdeles välbesökt, och i mångt och mycket eljest sig likt, med trivsamt stökig och gemytlig stämning. Dock - om jag får tillåta mig en liten kritisk synpunkt i den i övrigt postitiva recensionen - håller jag med Storjamten Stasi i dennes frågeställning: "Ska verkligen Skvadern bestämma Jamtamots agenda?". Ty det var faktiskt vad som skedde; under en, kanske t.o.m. en och en halv timmes tid, avsattes av stryrelsen, bröderna och motet energi och debattkraft på att diskutera en broders beblandning med Skvadern och följderna härav.
Frågan blir: har vi inte själva några mer interna och angelägna saker än så att ägna tid åt? Som det nu blev, tyckte jag nog att valet av hederspristagare och förfarandet i den delen kom något i kläm p.g.a. denna longör med bäring på en annan nationsförening.
Det här handlar ytterst om viss ledning och styrning av motet. Nu kan visserligen hävdas att ett mot inte låter styra sig; det kan vara sant, men med maningar om sans och besinning ävensom en aktiv klubbföring går det ofta att komma relativt långt i fråga om styrsel. Tänk på det, I styrelsebröder, inför det kommande Stormotet! Ska det även där dra i väg med diverse longörer, är det åtminstone en fördel om de rör för Jamtamots verksamhet mer specifika frågor än andra föreningar å nationen.
- Det här är att se som en liten randanmärkning från min sida.
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 1021 2009-12-06 15:35:47 Bralør: SKV
Mylht 1020 2009-12-04 22:56:44 Bralør: SKV
Mylht 1018 2009-12-03 18:06:05 Bralør: Redaktörn
JT skickades ut till de adresser ni angivit till kartoteket. Stasi har örnkoll på vart ni angivit att ni bor och ibland till och med om ni inte har det. Det har endast kommit åtta JTar i retur och ingen av de som returnerats är för mig kända Jamtar. Jag har exakt 17 st JTar kvar och de kommer att vara huskut dyra att köpa loss.
Mylht 1017 2009-12-03 16:20:12 Bralør: GVeSs
Brr! Detta är fantastiskt! Det har faktiskt tillkommit 18 st motanmälan efter att matbeställning har gjorts! Kom bröder, det blir storartat, och nog med mat till alla ändå!

Förresten, så får de som vill komma redan idag och hjälpa till att laga Julmotsmaten i goda vänners lag! (Dock inga apor.. ingen vill ha päls i köttbullarna!)
Mylht 1016 2009-12-03 14:31:35 Bralør: Ein Te
Je ha int' fått JT je hell.
Mylht 1015 2009-12-03 0:19:35 Bralør: Br R.E. Tuhr
Det verkar vara många som inte fått JT, kanske många returer ligger på kansliet.
Mylht 1014 2009-12-02 20:26:13 Bralør: Ein som blev uttan!
Börja med att skicka en JT till de som betalade förra gången
Mylht 1013 2009-12-02 20:00:49 Bralør:
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 [146] 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.