Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 969 2009-11-06 15:33:27 Bralør: Spejare
Mylht 967 2009-11-05 21:29:30 Bralør: Stasse
Mylht 966 2009-11-05 17:28:55 Bralør: PM®
Br Mårten Oscarsson var med i På reine jamska idag kl 11 i Radio Jämtland. Klicka på "Lyssna igen" för att lyssna.
Mylht 965 2009-11-05 10:11:07 Bralør: Redaktörn
Bröder!

För Er som inte var närvarande på Helgamässmotet tänkte jag upprepa vad jag sade där om inbetalningar för JT. Då dagens internetbanker inte tillåter meddelanden längre än typ 30 tecken när man betalar till Plus-giro så kan det vara svårt att förmedla vad ni tycker om tidningen där. Gör i stället så att ni endast skriver för- och efternamn i meddelanderutan och sen förmedlar era tankar kring numret via Ma-il till min ma-il så publiceras Ni kanske i nästa nummer.

Mylht 964 2009-11-04 20:05:44 Bralør: Br Fo, tillika Tomas Tvivlaren
Saxat från Br Fo:s bokföring:

24 Men Br Tomas Tvivlaren, en av de elva styrelsebröderna, han som kallades Br Fo, var icke med dem, när Br Red kom med JT.

25 Då nu de andra styrelsebröderna sade till Br Fo, Tomas tillika, att de hade sett JT, svarade han dem: »Om jag icke ser hålen efter hålslaget i hans tidning och sticker mitt finger i hålen efter hålslaget, så kan jag icke tro det.»

26 Åtta dagar därefter voro styrelsebröderna åter, och Br Tomas Tvivlaren var med bland dem. Då kom Br Red, medan dörrarna voro stängda till Kammaren, och stod mitt ibland de, och sade: »Åhååå - fårskallar!»

27 Sedan sade han till Tomas: »Räck hit dit finger, se här äro din JT; och räck hit din hand, och stick den i hålslagen. Och tvivla icke, utan tro.»

28 Br Fo svarade och sade till honom: »Min JT, det är min JT!»
Mylht 963 2009-11-04 19:32:50 Bralør: Br Mu87
Fantastiskt. Lycka. En glädjeinjektion. Ett rykande färskt nummer av JT - helt plötsligt i min brevlåda. Ett stort tack till Br Red samt alla skribenter.
Mylht 962 2009-11-03 11:53:31 Bralør: PM®
Tragiskt! *-<:(
Att Jengel förlag släppte den, det visar att Br Junhov inte har makten där längre.
Mylht 961 2009-11-03 0:36:13 Bralør: Br Primus
Sista året med Jul i Jämtland?
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1454937
Mylht 960 2009-11-02 23:46:21 Bralør: Br Tålig
När du har betalt in en skälig summa för det exemplar som du fått hemskickat, inbetalningen för att garantera tidningens fortlevnad i framtiden. Har du inte fått JT så kontakta Br Red!
Mylht 959 2009-11-02 23:02:56 Bralør: Br Otålig
När kan man förvänta sig nya JT på jamtväven?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.