Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 963 2009-11-04 19:32:50 Bralør: Br Mu87
Fantastiskt. Lycka. En glädjeinjektion. Ett rykande färskt nummer av JT - helt plötsligt i min brevlåda. Ett stort tack till Br Red samt alla skribenter.
Mylht 962 2009-11-03 11:53:31 Bralør: PM®
Tragiskt! *-<:(
Att Jengel förlag släppte den, det visar att Br Junhov inte har makten där längre.
Mylht 961 2009-11-03 0:36:13 Bralør: Br Primus
Sista året med Jul i Jämtland?
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1454937
Mylht 960 2009-11-02 23:46:21 Bralør: Br Tålig
När du har betalt in en skälig summa för det exemplar som du fått hemskickat, inbetalningen för att garantera tidningens fortlevnad i framtiden. Har du inte fått JT så kontakta Br Red!
Mylht 959 2009-11-02 23:02:56 Bralør: Br Otålig
När kan man förvänta sig nya JT på jamtväven?
Mylht 958 2009-11-02 13:02:04 Bralør: Br ÖH Hansa
Brr!

Inkom med nomineringar till 2010 års hederspris! Nomineringar skall vara mig tillhanda senast den 15 november och för enkelhetens skull i en digital form skickat per ma-il till overhovding@jamtamot.org
Läs om hederspriset och tidigare hederspristagare på http://www.jamtamot.org/000.hederspriset.html
Mylht 957 2009-10-31 22:16:02 Bralør: Spejaren
Bilder från H-motet finns nu på fjösboka.
Mylht 956 2009-10-31 14:20:25 Bralør: Br Flatabo
Hehe. Osannolika saker *händer* faktiskt i den nästan overkliga sinnevärlden. Var på väg att skriva angelsaxismen IRL, men kom ihåg att det kan också betyda så mycket annat i den fantastiska flatavärlden; "Inre Rummet Lura" på flydda publika lokaler på Flata anno dazumal.
Kommer för övrigt att inbjuda till debatt om "mångföreninghet", apropå vad som hände på Motet igår, på Jamtforum. Läs där så småningom. Länk finns på sidan 2, när man klickat sig in i Jamtväven.
Mylht 954 2009-10-31 13:20:35 Bralør: Br GV Ess
Br Fo tillika Tomas Tvivlaren! Du var med på Motet och hade både ett fysiskt JT i handen och såg frälsarens, Jesu Christians ankomst. Tänk att båda var så pass osannolika och ändå hände på ett och samma Mot! Vad säger du om det?!
Mylht 953 2009-10-29 17:08:11 Bralør: Fjösdrängen
Länk till 80-gruppen.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.