Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 907 2009-09-27 23:11:20 Bralør: Redaktörn
Bröder!

Storjamten Halvar har rätt i sitt i uttalande i alla hänseenden förutom ett; det är den femte oktober som gäller som manusstoppdatum. Den 19 oktober går tidningen i sluttryck men jag behöver tid att redigera allt material så det blir bra.

Skriv!

MR
Mylht 906 2009-09-27 21:09:13 Bralør: en Halvar
Bröder!

Enligt underhandstidender från broder Redaktören handlar det om manusstopp för närmast kommande JT absolut den 19 oktober innevarande år. Ni, något yngre bröder: fatta pennan eller sätt er vid datortangenterna och författa ihop någon epistel, om vad som helst - gärna men inte inte nödvändigtvis om Jamtamot, Jamtland eller Härjeådalen; det är väl inte så märkvärdigt att skriva några rader? Utan er medverkan kan det bli svårt att få ihop tillräckligt med material. Och då ska det bli intressant att se vem som gnäller över att det aldrig kommer någon JT av trycket!
Således: lita inte bara på Redaktören själv och oss något till åren komna bröder!
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 905 2009-09-25 9:21:42 Bralør: Mackie Messer
Att mässa stort är fritt, att mässa grett är större!!
Mylht 904 2009-09-24 8:51:16 Bralør: Messer
Att mässa fritt är stort,
att mässa rätt är större!
Mylht 903 2009-09-24 0:49:18 Bralør: Zzzzzzzzzzzz
En paradmässare har talat. Han verkar med bred marginal kunna uppfylla kravet för att erhålla en i Jamtamots namn instiftad paradmässarmedalj. Det skulle åtminstone kunna vara någonting för utomrikeskorrespondenskommittén att noggrant fundera över.
Mylht 901 2009-09-23 20:06:12 Bralør: Redaktörn
Halvar å alla andra!

Det är helt korrekt adress för att skicka in material till mig. Jag tar med glädje emot allt från prosa till poesi till essäer. Det kommer bland annat att förekomma en "under suptallen" i tidningen och där får ni gärna delta med upplysningar om bröders förehavanden både på Mot och utanför.
Tidningen kommer också att tryckas i fyrfärg rätt igenom så alla bilder ni har från Mot och andra aktiviteter mottages gärna.

Skriv så pennan glöder, Bröder!
Mylht 900 2009-09-23 17:21:04 Bralør: PM®
en Halvar> Skulle inte under några omständigheter våga undlåta att kreera just denna kria, ety då finge man nog påpekanden om detta ända fram till dess det äntligen bleve dags att "träda ner i familjegraven" (bevingade ord). Sålunda: hav förtröstan!

Men, några yngre bröder måste också påtryckas personligen att skriva i kommande JT! Varför inte t ex den gamla JT-klassikern: "Mina personliga minnen (och minnesluckor) som Yngst"? Eller: "Vem är egentligen Capo di tutti för Krokomsmaffian?" Eller: "Hur jag hamnade på Apberget". Låt fantasin flöda bröder!
Mylht 898 2009-09-23 16:27:03 Bralør: en Halvar
Bäste broder Redaktör!

Det gläder i vart fall mig ofantligt att en elekterad Redaktör äntligen låter höra av sig till bröderna med en klar uppmaning till desamma att låta sig avhöra i form av skriftliga bidrag till Jamtlands Tidning.
En fråga i sammanhanget: kan man lita på att det är den virtuella adressen "redaktor@jamtamot.org" som gäller för att bidrag säkert ska hamna på rätt ställe, eller är broder nuvarande Redaktören anträffbar under annan adress?
Vidare: när jag fått säkert besked på frågan ovan kommer jag att vidarebefordra bl.a. en "hurusomepistel" från Storjamten Blåtand.
Jag tror också att en viss Storjamt PM - om han tar sig tid och sätter den sidan till - kan ha en synnerligen intressant kria på gång avseende historiken bakom ett visst sångnummer i Jamtamots sångbok (jag avslöjar här och nu inga detaljer för allmän kännedom, men det handlar om rykande sensationella tidender!)
Kosta alltså på nämnde Storjamt en så kallad personlig påtryckning, det kan ge utdelning.
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 897 2009-09-22 13:38:43 Bralør: Redaktörn
Bröder!

Nu börjar det bli dags att gräva i sina skrymslen och vrår för att plocka fram de artiklar som legat där alldeles för länge! Den femte oktober är det sista chansen för Er att skicka in ert material till mig om Ni vill med i den första JTn på många år. Skynda på!

/Redaktörn
Mylht 896 2009-09-21 9:40:26 Bralør: PM®
En Börtnan-Broder i huvudrollen, det var som fan, Jamtar finns då precis överallt!
Men kolla längre ner på länksidan, visst är tonsättaren Börtz lik en äldre version av Br Stj Etc-Nirsa med skägg? :)
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.