Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 838 2009-06-27 12:17:27 Bralør: PM®
Undskyld: Jamtväven ska det givetvis vara!
(hrmpff...:)
Mylht 837 2009-06-27 12:14:29 Bralør: PM®
Jamtamots årskrönika till Landsmannahälsning har två kategorier läsare: Jamtar och övriga nationsmedlemmar.
För de övriga landsmännen så är det bra om alla olika aktiviteter kommer med, det är inte så lite förutom Moten, visar att Jamtamot är mycket aktivt! För Brr (särskilt uvar;) är det nog speciellt roligt att läsa om sånt som var annorlunda under just det här verksamhetsåret; t ex Mysterierna i Katakomberna och Baklängesmotet. (mer finns givetvis!)
Kalendarierna för ht 2008 och vt 2009 finns ju ute på Jamtwebben under "Verksamhet", men de kanske inte är kompletta. (?)
Mylht 836 2009-06-25 23:07:16 Bralør: ÖH
Bröder!

Je sitt heim på kammarn mi å håll på å författe e verksamheitsberättelse över före åre i Jamtamot, Finns he nagu specielle händels ni vill si i en tockeran berättelse så tar je gärna emot förslag.

För övrigt så anser je att ni gett anmele er te Heimmot!

MR
Mylht 835 2009-06-25 21:01:20 Bralør: Gammjamt
Når 'n Ville Roempke tog emot hedersprise på Prismote 1979 så sjongen no Leikstulags-Jamtlannssången frampå natta, om int je minns fel.
Mylht 834 2009-06-25 14:07:18 Bralør: 'n Br Edler
Appråpå Jensmäss.
Igår hadd je e sällsynt e tillfäll te höör texta Leikstulaget sjoong te Jamtlanssången "I Jensmässtia" två versan skriiven ta Ville Roempke, sjongd av e medlemm te Leikstulaget! Je ske gär e försök te let opp textan dan då je inte hitt 'n hen te väva. Textan hu e huskun artu mä fylleri blömserorL å diverse te slag så je gätt let åpp a!
Mylht 833 2009-06-18 13:43:40 Bralør: Br Gråjamt
Ha n' artun Jensmess bröder!
Mylht 832 2009-06-17 16:23:39 Bralør: Br Y
och stå i skamvrån :o)
Mylht 831 2009-06-17 9:34:36 Bralør: Norljamt
H> Midsommarfest i Hågadalen. En stor dunk hembränt hälls ner genom foderluckan på så kort tid som möjligt.
Skarspkusn> Det där inlägget får du en stor guldstjärna i skrivboken för. Och alla som använder skolvokabuläret borde få hemanmärkning och kvarsittning.
Mylht 830 2009-06-16 21:50:06 Bralør: Skarspkusn
Jag håller med br Petter Martinus. Det måste bli ett ett slut med trams som 'skola-elev-klass-läxa-...'. Det är inte värdigt Jamtamot att anamma det övriga samhällets fortgående nivellering och degeneration. Låt oss en gång för alla inse att det heter 'universitet/högskola-student-lektionsgrupp-inlämningsuppgift-...'
Mylht 829 2009-06-16 19:13:49 Bralør: Br H
Hur firar ni, bröder kvar i Uppsala, midsommaren? Händer det nåt eller?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.