Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2401 2014-11-28 16:23:45 Bralør: Br Vorsitz
Mylht 2400 2014-11-19 16:34:22 Bralør: ÖH
Brr Storjamtar och Jamtar!

"Vintermånaden" november är här men kvicksilvret är bara sporadiskt ner och vänder under nollan. Som Jamt är det lätt att bli deprimerad när första advent närmar sig men det vita guldet lyser med sin frånvaro. Vad passar då bättre än att i lag med Jamtar tröstäta från ett dignande julbord på Julmot den 29/11 16 dk i Gamla salen?

Under motet ska hederpristagare för 2015 väljas, årets Jamtglögg avsmakas och brandtal hållas vid Gunillaklockan.

Anmäl er gärna på heimsia så snart som möjligt så att Gillevärdarna har möjlighet att planera beställningarna. Det går också bra att anmäla sig direkt till undertecknad eller på teckningslista på nationen.
Mylht 2399 2014-11-19 12:44:39 Bralør: Br F
Har du lässvårigheter? Stor stil i mitten: www.jamtamot.org
Mylht 2398 2014-11-18 20:44:34 Bralør: Br Z
Är datum för stundande marvellöst ärofyllda 100-års jubileum fastställt?
Mylht 2396 2014-11-17 17:54:39 Bralør: Oliver Mattsson
Det nalkas Julmot, och det är därmed dags för Samfundet Julbordets vänner att sammanträda. Hör av er till undertecknad, Br GVP tillika, om ni kan hjälpa till med matlagningen mellan den 27-29e denna månad.

MR!
Mylht 2395 2014-11-10 16:56:52 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Ska vi verkligen inleda motet å Studentvägen 9? Brukar inte första samling ske utanför Tjuven? Och är inte tjugotvåan ett klassiskt ställe att avhålla Nachspiel, synnerligast som detta Burmaniesiska locus emeritus av inte minst bosättningsmeriterande aspekter har vunnit hög aktualitet inom Jamtamot? Hursom - ma raokes, även om åsyftade Storjamt förefaller vara svårgripbar. I vart fall har jag inte lyckats; har någon annan?
en "Halvar"
Mylht 2394 2014-11-09 21:44:46 Bralør: ÖH
Brr Storjamtar och Jamtar!

Tiden tycks springa fortare än vanligt och Moten avlöser varandra i en rasande takt. Redan har vi november och jubileet närmar sig med stormsteg. För att vinna tid inför det som komma skall vi göra ett sista desperat försök att om inte vända så åtminstone förhala tiden. Det gör vi genom att samlas på TvärseMot tillika Baklängesmot.

Motet inleds med Nachspiel 16 dk å Studentvägen 9, 4 tr. Brännholm och punsch utlovas! Efter besök på Lycksalighetens sker skaffning och förhandlingar i Strömholms sal (ca. 18 dk).

Anmel deg te Mot på heimsia eller på teckningslista å Norrlands nation.


Mae raukes, ÖH
Mylht 2393 2014-11-07 15:32:25 Bralør: Br Flatabo
Två dryckesvisor, som sedemera letade sig in i Jamtamots sångbok 1983.
Mylht 2392 2014-10-31 20:43:11 Bralør: Ammer
Jubileumskommitten kommer att sammanträda till veckan och fastställa arbetsgrupper inför Stormotet.
Är man intresserad av att hjälpa till med något kan man höra av sig till mig på telefon 0702571345 eller Ma-il Kurt.Jonas.Andersson(at)Gmail.com.


Mr
Mylht 2391 2014-10-19 21:48:21 Bralør: ÖH
Bröder Storjamtar och Jamtar!

Vi har hunnit halvvägs in i oktober och i Uppsala återfinns molnbasen för det mesta invid backen. I Jamtland har snön redan fallit och allra troligast skiner solen över vita vidder.

Nåväl, för att göra det bästa av tillvaron här nere på Uppsalaslätten ska Jamtarna återigen samlas i vänskapligt lag. Denna gång för att hedra ett och annat Jamthelgon.

Vi samlas på Helgamässmot i Teatern den 31 oktober 18dk. Höjdpunkter som på förhand kan nämnas är granskarnas rapport(?) samt gravkommiténs besök med rapport från Zetterströms grav.

Från Storjamtskommitén

Storjamtskommitén vill också uppmana alla Brr bör inkomma med välmotiverade förslag på Storjamtar så att Storjamtskommittén kan påbörja sitt digra arbete.

I stadgarna går att läsa "Till Storjamt kan väljas "Jamt" som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen och dess syften."

Nomineringar skickas till undertecknad eller Br Stj Rally (tomasrally@hotmail.com).


Hederpriset 2015

Glöm inte att nomineringar till Hederspriset 2015, som delas ut på Jubileumsmotet i mars, ska vara undertecknad till handa senast 15 november!

Ma råkes, om int förr så på Mot...
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.