Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 715 2009-02-23 7:14:56 Bralør: Br Edler /Secundus
ARTUT

Årsdagen för grundantet av Jamtamot Redivivum är ju idag!
Mylht 714 2009-02-23 2:00:08 Bralør: Stasse
ARTUT

Marsimartnan i Levanger lanseras Brøderna Lindquist som gammeldansens svar på Rolling Stones!
Mylht 712 2009-02-19 16:56:08 Bralør: SKV
Dokumentär om "Plex" från Lit i TV1 kl 21.30 ikväll. Han var på Mot i november 1962.
Mylht 711 2009-02-18 18:29:34 Bralør: PM
Är det någon uv som känner till någon från följande kapell: Zorps
Mylht 710 2009-02-16 19:14:24 Bralør: Br EkZil
Brylå - en ärorik fluid. Tillreddes, under handfast ledning av dåvarande ÖH Mattsonius, på Mot i mitten av det ljuva 80-talet.
Mylht 709 2009-02-14 16:56:42 Bralør: PM
ordförklaringar:
Brylå - Nordisk Familjebok (2:a uppl. "Ugglan")
Lycksalighetens Ö
Mylht 704 2009-02-07 13:07:46 Bralør: Br Vidsynt
sUrjamten; har vi inte haft många enormt skickliga och vördade poeter även i våra led? n'Äcke är bara en utav flera som dyker upp. Att skriva på vers är ett av de bästa sätten att bevara vårt modersmål för framtiden.
Mylht 703 2009-02-07 12:20:25 Bralør: Utgårdaloke
Föreslår "Skaldemot" eller Bragemot för att anknyta till Jamtamots historiska rötter.
"Faktiskt är det så att berusning väcker Brages skaparanda".
Mylht 701 2009-02-05 20:41:26 Bralør: sUrjamt
Vaffaan är "poesimot" för nå slag? Låter fjolligt och ojamtskt.
Mylht 698 2009-01-28 15:40:26 Bralør: ÖH
Bralör inkognito;

inlägg 691 är det som speglar vad föreningskvällen handlar om. De flesta bröder skall ränna eller är på annat sätt engagerade i tävlingen dagen därpå så något mer ambitiöst kommer inte arrangeras.

/ÖH
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.