Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 645 2008-11-29 23:34:55 Bralør: Br Stj Rally
Med anledning av Brr Granskares inlägg: Quis custodiet ipsos custodes? är då den fråga som den rättrogna Br:n ställer sig. Svaret är jag. Dormite leviter!
Mylht 644 2008-11-29 23:20:33 Bralør: Brr Granskare
Brr,

Granskningen är i full gång, det material som erhållits har dock i viss mån varit magert.

Vi har granskat en viss längre period och resultatet är i stor grad varierat.

Vi kan redan nu utlova viss hudflägnad och ett flertal yrkanden om fysiska reprimander mot bakgrund av de resultat vi kunnat konstatera.

Brr Granskarna
Mylht 643 2008-11-29 21:05:22 Bralør: En "Halvar"
Bröder!
I likhet med Br Spejare uppmanar jag och Storjamten Blåtand samtliga bröder att solidariskt se till att rösta fram Storjamten Burman till att bli årets tomte i Upsala. En inte oäven belöning står den slutligen utkorade till del (bl.a. ett hederspris från Upsala Handelskammare) och den som röstar på vinnaren kan likaså erhålla en liten dusör. Röstningen pågår t.o.m. den 15 december. Gå in på www.uppsalatidningen.se
Det var det!
En "Halvar"
Mylht 642 2008-11-29 13:40:44 Bralør: Br Spejare
HP kan bli årets stadstomte! Rösta!
Mylht 641 2008-11-29 12:50:01 Bralør: Br Clericus Minor
Kommer att tänka på textrader ur ett par gamla begravningspsalmer i gamla psalmboken (1937) av den store Johan Olof Wallin.

Saliga äro de som sova (569,4)

De sälla, som bo i Guds gårdar,
de äro ej döda, de sova
(571,2)
Mylht 640 2008-11-28 19:05:14 Bralør: Kreativ bokföring
Granskningen måste givetvis ske på ett jamtsk sätt! Och en jamt gör som en jamt vill?!
Mylht 639 2008-11-28 16:07:04 Bralør: Br Skr Em
Brr Styrelsen utgör ett föredöme för övrig nationsverksamhet! "Qui dormit non peccat" [Den som sover syndar icke] ligger det mycket klokt och sant i. Teckningslistan har t.ex. ännu ej inte kommit upp. Vad ska granskas om det saknas material för granskning?

/Br Skr Em
Mylht 638 2008-11-25 20:45:55 Bralør: KentP
Dom får nog så mycket viktigare ma-il så en enkel Granskare hamnar långt ner i prioritetslistan ... *-<:)
Mylht 637 2008-11-24 17:16:38 Bralør: Storhaugen
Br ÖH och Br Fo, jag har e-postat er på jamtamot.org adressen enligt styrelselistan men inte fått svar.

Har efterfrågat visst material till granskning och skulle behöva det senast fredag denna vecka.

Slå en signal eller maila, mobilnummer och e-post finns på www.ahlford.se

Br Storhaugen
Mylht 636 2008-11-24 16:57:00 Bralør: HP Burman
Nunan lell! Ein sensation!!! Hardda Ku Hardda Geit ske spala lavanes i Republiken ijann!!! Ma e tebaker! Om laurdan ´n 3/1-09 e ma i Huså ("nema Hiusån"), trettandasafta 5/1 e ma på Marité i staa. All brör som råks på vae heeim, komman ditten, för huunn!!! Ma vill ha fullht e hus på båå stelom! Litt seinar vål´e sekert spaling i Uppsala å! VALKÖMMEN! PS. De kan dyyk opp nagur ny låta å + all gammal golåta! DS
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.