Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 635 2008-11-22 20:46:16 Bralør: Johan Nylander
Blev Peter Bengtsson vald till KC?
Mylht 634 2008-11-19 19:03:59 Bralør: ÖH
Brr!

I morgon är det landskap på nationen och vi har några bröder som kandiderar till klubbverksposter. Det innebär att det kommer att bli en sjujäkla sexa så kom mangrannt!

Snöiga hälsningar från Studentvägen 10
Mylht 633 2008-11-18 14:55:36 Bralør: Mörksmakare
och jag så ofta jag kan!
Mylht 632 2008-11-18 14:52:28 Bralør: GV-t
Knäcka en Carnegie gör jag varje vecka på Orvars...
Mylht 631 2008-11-17 15:45:37 Bralør: P1-lyssnare
Jamtar i "Släktband":
http://www.sr.se/p1/slaktband
Mylht 630 2008-11-15 15:55:53 Bralør: ÖH
Bröder!

Det finns ännu tid att nominera Er kandidat till det hedervärda hederspriset! Kl 00.00 stängs mailslussen och inga fler nomineringar mottas. Ma gett ha din nominering!

Snöiga hälsningar frå Ammra!
Mylht 629 2008-11-14 20:12:47 Bralør: KentP
Sundqvist blir Jamtamots Donator Donatorum!
Mylht 628 2008-11-14 20:09:31 Bralør: KentP
Han knäckte Carnegie, grett!! :o)
Mylht 627 2008-11-14 8:18:31 Bralør: Br Förslagen
Menar en Halvar någon som Maths O. Sundqvist ?
Mylht 626 2008-11-13 21:22:18 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Det är snart sista dagen för att inlämna förslag till hederspristagare för 2009. Jag har sänt ett till broder ÖH på den adress som anges under styrelsen å härvarande Mess, med förhoppning att den stämmer. Nå, och alltnog: det är städse trivsamt om flera förslag inkommer, allt för spänningen i röstningsförfarandet. En stilla förhoppning från min sida är dock att Jamtamot nu måtte frångå tendensen att belöna artister av allehanda slag - inte för att de inte är väl så värdiga, men det kan bli lite slagsida åt det hållet -, så ta er gärna en extra funderare på om det händelsevis dyker upp någon kandidat av det mer för en större allmänhet fördolda slaget, sprungen ur det jordfasta folkdjupet, av samma slag som sedermera Storjamten Jöns Fahlén visade sig vara ett så enastående exempel på !

Ma raokes
En "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.