Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2581 2020-08-11 12:45:56 Bralør: PM
Och om du går in på den interna hemsidan ser du överst till höger, under rubriken "Kontakt", att Messn finns länkad där.
Mylht 2579 2020-08-10 18:07:13 Bralør: PM
Om du klickar på "Jamtlands Tidning" på hemsidan så ser du att JT och Dokument finns kvar i ramen överst på sidan.
Mylht 2578 2020-08-08 1:00:50 Bralør: Tidigare redaktör
Forts. från nedan
Men nog blev det här lite väl olyckligt att vi döljer det matrial/jamtlandica vi har haft ute så pass länge nu bakom öppna ridåer, för vi har väl ändå inte mycket att skydda med den här åtgärden. Det finns genom åren ett flertalet exempel på när utomstående sök reda på ÖH, Redaktörn eller artikelförfattare för givande externa samarbeten och spridandet av jamtsk visdom och historia, DET kapitlet ser nu avslutat ut.
Tråkigt att det blev så här, tänk om - tänk fritt. En jamt gär som en jamt vill!
Mylht 2577 2020-08-08 0:50:41 Bralør: tidigare redaktör
Brr!!!
För all del att det ska vara svårt att gå på mot men nu är det än svårare att skriva på messn. Nu må det vara som det vill med GDPR eller andra orsaker men nog ere klent brr!
Alla tidigare artiklar som varit "allmän" lektyr med författarnas aktiva eller i vissa fall underförstådda godkännande att det ligger på heimsia har nu censurerats från nätet av väl ivriga bröder.
Mylht 2576 2020-07-07 13:29:44 Bralør: SKVPM
Nu länkas inte Messn längre från hemsidan.
De tidigare inläggen finns dock kvar för jamthistoriskt intresserade bröder.
Mylht 2575 2020-05-09 15:43:05 Bralør: Viktor Myhr
Bröder!
Ikväll är det Mot. Kl 17dk drar vi igång i Discot, Norrlands Nation.
Delar av Motet kommer att sändas via en du-tub-länk som kommer att skickas ut per ma-il och på fjösboka.
Länken är olistad vilket innebär att den inte dyker upp för någon som söker på den utan går enbart att nås om man har länken. Sprid den således INTE till någon.
Ceremoniella delar som inval eller då styrelsekandidater fålas ut ur rummet kommer inte att sändas ut pågrund av risken att det skulle nå ut till obehöriga.
Mô synes ikväll bröder!
Mylht 2574 2020-05-04 21:57:44 Bralør: ÖH
Bästa Bröder Storjamtar och Jamtar!

Vid kvällens styrelsemöte inför lördagens Valmot dryftades en mängd viktiga saker och i synnerhet kring logistiken för att Corona-säkra så gott det går. Nedan listas några saker som bröderna behöver veta:

Har du symptom - stanna hemma!
Inga handhälsningar - tillämpa kontaktlös handhälsning (se Överhogdalstapet).
Vi håller avstånd till varandra!
Att resa långväga till Mot undanbedes vänligen men bestämt denna gång. För att Bröder som inte kan ta sig till Mot ändå ska kunna ta del av Motet kommer vi att göra en “levande sändning” från nationen på Jamtamots grupp på Fjösboka. Förhoppningsvis underlättar detta för bröderna att fatta ett ansvarsfullt beslut.
Vi kortar ned vistelsen på nationen. Detta innebär att vi kommer att sätta oss till bords med en gång. Prioritet inomhus kommer att vara val av styrelseledamöter för nästa verksamhetsår (samt att äta mat).
När maten förtärts tar Motet vid utomhus på lämplig plats. Ta därför med kläder för att kunna vistas utomhus!!
Vill du söka en styrelsepost men vill/kan inte komma på Mot - skicka in en ansökan till overhovding@jamtamot.org

Tvätta händerna

MR!
Viktor Myhr
Överhövding, Jamtamot Redivivum
2019/2020
Mylht 2573 2020-04-29 12:17:44 Bralør: Br Isolerad
Broder ÖH!

Vore inte detta Mot, utifrån läget i världen, ett ypperligt tillfälle för föreningen att prova att möjliggöra deltagande över länk? Det är många äldre Bröder som inte kan delta på grund av det kinesiska viruset och att åtminstone kunna "vara med på medhörning" skulle kunna bli en marvelös tröst i isolationen.
Mylht 2572 2020-04-28 19:14:23 Bralør: ÖH
Bröder Storjamtar och Jamtar!

Ni är kallade till Valmot i discot den 9 maj kl 17dk! Anmäl er!

ÖH
Mylht 2571 2020-03-21 23:23:05 Bralør: Br Stj Som Tin Wong frå Bringausen
Brr! Vi har den stora glädjen att meddela att alternativmot, tillika Kinamot pågår.

Motet fyller ett tomrum i väntan på det framskjutna jubileet. Som omständigheterna kräver, hålls Kinamotet på kinesiskt lokus i lärddomsstaden.

Många viktiga frågor avhandlas och kraftfulla beslut tas. Som exempel kan tas en uppfriskande och upplyftande debatt om motvikt.

Viss fotodokumentation kan hitta vägen till fjösboka.

Viva Jamtamot! Håll luvan högt till nästa mot!

Br Stj Ole Lein och Br Mårten Oscarsson i trängsel på mot, på väg till Lycksalighetens ö!

Foregåenne 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.