Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2566 2020-02-25 9:16:07 Bralør: Stj. Exil
Br PM - Ännu ett bevis på den i organisationen groende demokraturen. Vivat!
Mylht 2565 2020-02-22 10:30:01 Bralør: SKV(PM)
För de bröder som vill ha aktuell information om pågående verksamheter inom Jamtamot finns (främst - det finns flera, och mera hemliga) två grupper på Fjösboka:
1. Jamtamot
2. Jamtamot emeriti
Mylht 2564 2020-02-22 10:22:33 Bralør: SKV(PM)
Inlägg har raderats. Arbetet med att gradvis "sluta" Jamtamots interna verksamhet på Internätet pågår sakta - men säkert. (Jamtamot är enligt stadgarna ett slutet sällskap.)
Mylht 2561 2020-02-04 11:34:58 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
Bröder! Fredag den 21 februari hålls Ärtvällingamot i Teatern å Norrlands Nation. Ni är härmed kallade. Anmäl er!

MR
Mylht 2559 2020-01-28 21:11:12 Bralør: Storjamtskommittén
Bröder!
Till Storjamt kan väljas Jamt som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen och dess syften. Sista dagen att föreslå Broder till Storjamt inför Jubileumsmotet är den sista februari. Då det är skottår har ni osedvanligt god tid på er men dröj inte med att fila på en motivering för det. Förslag ska skickas in ma-il till storjamtskom@jamtamot.org
Envar jamt har rätt att föreslå maximalt tre kandidater.

//Storjamtskommittén
Mylht 2558 2020-01-13 8:35:03 Bralør: ÖH Söt-Myhr
På fredag den 24/1 kl 18dk hålls Slumpmot i Strömholms sal å Norrlands Nation. Ni är kallade! Anmäl er.

MR
Mylht 2557 2019-11-11 20:47:38 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
På lördag den 23 november kl 16jk hålls Julmot i Gamla salen å Norrlands Nation! Ni är kallade. Anmäl er för bövelen!

MR
Mylht 2556 2019-10-28 15:34:13 Bralør: Br. ÖH Myhr
På fredag den 1 november kl 18jk är det Helgamässmot i Stecksenska biblioteket och Strömholms sal å Norrlands nation. Ni är kallade, så anmäl er!

MR
Mylht 2555 2019-09-09 14:53:56 Bralør: ÖH Jonsson
På fredag 13 september kl 18dk är det Ockupationsmot i Gamla salen å Norrlands nation. Ni är alla kallade! Anmäl er!

Anmälan är även öppen till Helgamässmot 1/11 och Julmot 23/11
Mylht 2554 2019-08-02 11:33:02 Bralør: Br Oorn
Har Jamtamot något stamställe på Krogstråket?
Foregåenne 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.