Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 408 2008-03-06 15:13:54 Bralør: ÖH
Jamtlunsh i morgon kl. 12. MR!
Mylht 406 2008-03-03 15:09:19 Bralør: ÖH
Vårens städsexa är torsdagen den 15/5. Vill du gå på den ska du gå på minst en av de två städdagarna. Nästa tillfälle är nu på söndag den 9/3.
Mylht 405 2008-02-29 8:37:18 Bralør: Br Z
Tjaelaknul e huskut grett! Je vål hongru baere je les om e.
Mylht 404 2008-02-28 23:30:31 Bralør: Br H Hansa
Nationen serverar tjälknöl imorgon. Om bröder skippar jk och kommer 12.00 +/- 5 minuter kan vi nog ringa in och lägga en beställning.
Mylht 403 2008-02-28 23:23:58 Bralør: Br Gvs
Jamtlunch på torget kl 12jk!
Mylht 402 2008-02-25 1:47:55 Bralør: Brr Edler & Stasse
Ytterligare drygt trettio bilder från Musikmotet den 8/2 har publicerats. Fotograf: Br Edler.
Mylht 401 2008-02-23 12:29:00 Bralør: öhl
Dessa tider gäller för pubrundan med HJ på tisdag.
Max vid 17.
Norrlands vid 18.
Mylht 400 2008-02-22 18:56:29 Bralør: Stasse
Det på Helgamässmotet ht 2007 premiärframförda, och på Musikmotet vt 2008 i ett bejublat da capo framförda, Jamtamotpotpurri ur Sångboka har nu publicerats.
Mylht 399 2008-02-21 21:17:44 Bralør: Br Skr
Jamtlunch sker enligt god tradition.
Sedvanlig samling kl 12 vid den bruklig lokaliteten Åhlens å Stora Torget. Br Skr ansluter sig kl 12:04 enligt urminnes hävd. MR!
Mylht 398 2008-02-20 13:26:44 Bralør: Brr Hansa & Stasse
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 [200] 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.