Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2358 2014-05-24 9:04:37 Bralør: Br PM®
Bröder Jamtar! (och särskilt jubileumsstyrelsen)
Varför inte ta och läsa igenom Br Stj Janssons 'utomförträffliga' (Halvarianism) krönika inför 100-årsjubileet nästa år.
Mylht 2356 2014-05-24 8:40:06 Bralør: Br PM®
"Storsjödjuret" heter det väl bland Jamtar? :-/ Det är alls inget O-djur!
Han satt i styrelsen som både Skrivare och Gode också. Har hört att han var den perfekte Goden, som återinförde mycket från ur-Jamtamot som höll på att förflackas och glömmas bort i slutet av 1950-talet med sin "malmklingande stämma" (Skr: LO Rindberg).
Mylht 2355 2014-05-23 12:57:49 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jo, jag var där i förrgår, vill säga på Uplandsmuseetj, och åsåg prisutdelningen till Storjamten Sven-Bertil Jansson, ävensom åhörde hans intressanta föredrag. Hans framföranden kännetecknas, som alltid, av obrutet högklassig intellektuell skärpa och spänst. Där gick ni bröder som inte infann er minste om en höjdpunkt! - Det enda han själv beklagade var att han inte i sitt föredrag lyckades smyga in något om Storsjöodjuret och Samfundet Storsjöodjurets Vänner.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2354 2014-05-22 22:22:30 Bralør: SKV
Noterat om Br Stj och ÖH 1957 Sven-Bertil Jansson (skrev även Jamtamots jubileumsskrift 1965): Prisbelönt balladforskare
Mylht 2353 2014-05-22 17:45:00 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Sommarmotet å Svartlöga närmar sig raskt. Vilken information härom gives på Messen? Än så länge rakt ingen. Vad gäller? Vilka har tillgång till automobil? Sker samling viss tid å Studentvägen inför avfärd? Vilka klockslag för skepptransport är aktuella? m.fl. möjligen hithörande frågor.
Således: upplysningar emotses!
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2352 2014-05-16 15:33:02 Bralør: en "Halvar"
Broder PM!
Det juridiska ackorderandet i nämnt sammanhang vill jag minnas att sedermera Storjamten och numera advokaten, br. Sundelin, åtog sig att sköta. Vad därefter hände undandrar sig min (och förmodligen fler bröders) vetskap.
Beträffande Lillhallen och meromtalade bild, finns där faktiskt ytterligare ett intressant inslag, nämligen framefter vägen ett rött hus. Där inrymdes på sin tid koopera och sedan Ogevallsbua. Jag gjorde själv några vändor dit anno dazumal, på den tiden det fanns både ett-, två- och femöreskola.
I fråga om fem-femmor, kan lite rättshistoria vara av värde att hänvisa till. I Wikipedia finns följande inlägg:
"Femfemma, gammalt uttryck för idiot, dåre, stolle, knäppskalle, sinnesslö, galning etc. Person som enligt 1864 års strafflag bedömts vara psykiskt sjuk brottsling enligt 5 kap. 5 § strafflagen och blir således straffri. Sedan 1965, då brottsbalken började gälla, har uttrycket ingen förankring i straffrätten men används ibland vardagligt i nedsättande bemärkelse."
- Låt oss hoppas att Krokomsmaffian härav inte upplever sig ha något större behov av vård å hospitalinrättning!
Ma raokes
En "Halvar"
Mylht 2351 2014-05-12 21:04:22 Bralør: Br PM®
Br Halvarius: visst var det något juridiskt namnbråk (med någon gube uppe i Stan som satt på namnrättigheterna) när vår egen JT (den riktiga JT) började ges ut 1972/73?
Förstår att det den nya tidningen kändes rätt, både Lillhallen och Hoverberget på en gång, goda auspicier inför framtiden.
[KD 55 - en hoper s k 'fem-femmor'?]
Mylht 2350 2014-05-12 15:29:31 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Gratisnumret är riktigt trivsamt, i mångt och mycket - bl.a. figurerar faktiskt delar av Lillhallen på bild, i vägsammanhang, och en sida (vilken?) av Hoverberget skymtar - det är förträffligt. Sorgligt är dock konstaterandet att KD55:s herrlag i fotboll har gått i graven, efter en tidigare glänsande historia (med exempelvis på sin tid DM-vinst i final mot Berg). Vad ska Krokomsmaffian nu säga härom? - Tragiskt!
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2349 2014-05-11 9:23:17 Bralør: Br PM®
En ny gratistidning med ett ärevördigt gammalt namn, Jämtlands Tidning, utkommer med sitt första nummer idag.
Mylht 2348 2014-05-09 12:45:42 Bralør: Alsing
Jamtamotor kallar till årsmöte! Tisdag 20 maj på Ulva kvarn om vädret tillåter.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.