Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å māhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebāra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smāka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skā tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 3 2006-12-01 16:40:04 Bralør: Br KentP
Förbannat skönt att slippa den tröga gästboken hos alxnet.com!
Vivat Br Hansson!
Mylht 2 2006-12-01 16:31:16 Bralør: br Bolin
Marvelöst! Bis morgen, Brüder! /Bolin
Mylht 1 2006-12-01 16:26:36 Bralør: Br Stasi
Bröder!

Br Robert Hansson har gjort en storartad insats genom att för denna sidas funktion göra en databasprogrammering ā la PHP. Undertecknad har sedan anpassat utseendet (html-koden) till att påminna om det tidigare. Den senare utvecklingen ska fortsätta tills vi funnit det optimala (t.ex.) bredden på inmatningsrutan.

En av de finesser som br Hanssons php-kod gör är att tolka inskrivna webbadresser hyperaktivt, dvs nu kan var och en lägga in tipslänkar för omedelbar funktion när publiceringen har gjorts.

MR / Br Stasi
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 [232]       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svāra for legg-utn.