Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2322 2013-12-22 23:33:47 Bralør: Br DYTT
Har det sats in något om br Hederspristagarn i tidningen? Har br ÖH underrättat br Hederspristagarn?
Mylht 2321 2013-12-22 14:40:20 Bralør: Br Flatabo
"Hammarnäsbussn" åkte Heimmotet bra många somrar på 80/90-talet - ett gediget och stilfullt transportmedel för ett Mot.
God Jul Bröder!
Mylht 2320 2013-12-20 16:21:31 Bralør: Br Goden
Bröder!

I måra e re vintersolstånd å därmed dags å ordne Julblot. Je fer heim te Ammra å dan tänk je offre e skinkstut at Jamtanden.
Mylht 2319 2013-12-17 21:17:52 Bralør: Br Z
Bäste Br Spejare.
Aber doch, das war synnerligen sehr intressant för oss ins Exilium. Ser fram emot en uppdaterad version!
Mylht 2318 2013-12-14 23:19:46 Bralør: Br Spejare
Läsvärt om s*ndsv*ll.
Mylht 2317 2013-12-03 17:56:37 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jo, det var så sant (minnet är stutt): fler profana bröder Storjamtar finns det förvisso i annalerna. Bröderna Festin är givetvis äkta syskon. Med släktingen Eric Festin, på sin tid Storjamt, är släkten Festin den som producerat flest Storjamtar. Andra profana bröder, tillika Storjamtar, är Sundelinarna, samt, icke att förglömma, Nils och Arhur Bååthe.
Nu tror jag att jag har fått med alla. Det blev till sist inte en alltför fåtalig skara. Jag får ihop det till fem brödrapar. När når vi upp till en dusk?
en "Halvar"
Mylht 2316 2013-12-03 17:43:37 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jag instämmer i harangerandet av Storjamten Johan Nilsson. I honom har Jamtamot ett av få exempel genom föreningens historia på att även tvenne profana bröder blivit Storjamtar. På rak arm erinrar jag mig endast bröderna Bergwall som en direkt motsvarighet. Eljest har det förekommit Storjamtskap inom samma släkt - jag tänker på far och son Sandler. Och så har vi ju släkten Festin, där det inte rör sig om direkta anor, men väl Storjamtar inom samma släkt. Finns fler exempel? Är det någon historiskt minnesgod som erinrar sig något i den vägen?
Tack också för de utsökta grisfötterna.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2315 2013-12-01 2:07:58 Bralør: Br Goden
Bröder!

Tack för ett fantastiskt Julmot! Jag vill än en gång gratulera föreningens senaste Storjamt, Br Johan Nilsson! Vivat!
Mylht 2314 2013-11-28 11:58:41 Bralør: Br ÖH
Bröder!
För att förtydliga tid på lördag:
Julmotet börjar kl. 16dk - självklart kommer det att serveras heitvasskask!
Mylht 2313 2013-11-22 16:56:15 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jag har tagit broder ÖH:s uppmaning ad notam, och anmält mig till Julmotet. Gån åstad I övrige och gören sammalunda; bröderna torde med stor förväntan emotse Apbergets årliga uppdykande å detta mot, där given höjdpunkt är de aladåbdallrande grisfötterna å julbordet. Jag ämnar approchera Storjamtarnas Storjamt, fjällmannen Blåtand, i en probation till persuadering att ävenså han tillstädeskommer. Om det lyckas återstår att se.
Ma raokes
en "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.