Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2312 2013-11-21 13:47:23 Bralør: Br Öh
Anmäl er till Julmotet den 30/11!!!
Mylht 2311 2013-11-03 14:48:46 Bralør: Br Brydd
Br Red har väckt liv i "Rykande Nytt" med en rapport från Sommarmotet - grett!
Mylht 2310 2013-10-31 9:48:33 Bralør: Br Flatabo
Angående Hpr 2013 - Br Simonsson, se även Wikipedia.
Mylht 2309 2013-10-31 9:39:51 Bralør: Br Flatabo
Det bör vara en rejäl (sluten) gravlykta, som brinner störningsfritt även under lördagskvällen. Såg att blomsterhandeln "Bellis" (bredvid Folkes livs) har extrapris (98 kr) just nu. Sätt även på en lapp som visar för kyrkogårdsförvaltningen i Vaksala att det är Jamtamot som satt dit lyktan. (Tror att det på Kammarn i skåpet finns klisterlappar från något tidigare jubileum som det står 'Jamtamot' på.)
Mylht 2308 2013-10-29 13:03:49 Bralør: Br Goden
Nu har en runa på den nyligen avlidne Hederspristagaren, Br Simonsson dykt upp i LT.

http://ltz.se/personligt/avlidna/1.6419337-olle-simonsson
Mylht 2307 2013-10-29 10:03:33 Bralør: Börtnan
Mylht 2306 2013-10-29 9:44:37 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Den gode broder godens tankegång är väl värd att överväga; åtskilligt av förnuft ligger häri. Dagarna är numera, med återgång till normaltid, så korta, sett till de ljusa timmarna, att en kommitté mycket väl borde hinna vara på plats vid graven i god tid innan motet, men ändå efter mörkrets inbrott. Vidare ges då ledamöterna i kommittén, inklusive chauffören, tillfälle att få del av mat och dryck å motet (som påpekas av goden, kan det eljest bli lite si och så med den saken). Beaktas bör dock att även någon gålbeining bereds möjlighet att delta i kommittén; det är av yttersta betydelse för att framdeles vidhålla zetterströmska gravåminnelsen som en levande tradition.

I brist på motbeslut beträffande kommitténs sammansättning torde styrelsen böra antemässigt agera i frågan, för att sedermera å mot, via kommittén, rapportera om utförd förrättning.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2305 2013-10-28 13:49:15 Bralør: Br Goden
Bröder!

Jag har ett radikalt förslag, nämligen att en kommitté utses av styrelsen och att den avlägger visit vid den Zetterströmska graven innan Motet börjar. På så sätt kan en rapport om gravens skick avlämnas till Motet innan det börjat bli ostyrsligt och kommittén slipper riskera att, som så många gånger skett, bli utan mat.

Mylht 2304 2013-10-27 18:39:00 Bralør: en "Halvar"
Högst ärade broder Ahlzén, tillika ledamot av den särdeles exklusiva Lillhallsmaffian (är vi fler än två medlemmar?):
Om det vore så väl ändå som du efterfrågar - men nej, nu rör det sig om lite sydligare nejder i Hälsingland; jag ämnar inte själv flytta mina bopålar åt någotdera håll jämfört med dagsläget. När kan förresten Jamtamot få nöjet att in persona se ditt deltagande å mot? Kan det bli Stormotet 2015?
Ma raokes,
en "Halvar"
Mylht 2303 2013-10-26 16:30:51 Bralør: Nylander
Då Halvar inte kan närvara kan undertecknad köra om någon kan ordna fram en bil.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.