Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2302 2013-10-25 16:36:40 Bralør: Br Ahlzen
Bäste Br StJ Halvar. "...deltagande i flyttbestyr..." gör mig nyfiken. Är det till att åter äntra fädernesjorden i Lillhallen?
Mylht 2301 2013-10-25 12:48:10 Bralør: SKV
Hederspristagaren 2013 Br Olle Simonsson avliden.
Mylht 2300 2013-10-25 10:58:04 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jag kommer att vid Helgamässmotet vara förhindrad att delta, i anledning av deltagande i flyttbestyr å annan ort. Så därför, om det finns behov av biltransport för åminnelsekommittén till Zetterströmska graven i Vaksala, bör styrelsen redan nu överväga om någon annan broder med fordon kan stå till förfogande. I annat fall blir det kanske att ordna med hyrkusk.
Jag inriktar mig i stället på Julmotet.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2299 2013-10-09 19:09:54 Bralør: SKV
Notering: Hederspristagaren 2002 - Kjell Albin Abrahamson har utsetts till hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Mylht 2298 2013-10-04 21:37:54 Bralør: Br Oscarsson
Har vaga minnen av en kammar-rensning som slutade med att de flesta av de etsade punch-flaskorna som donerades till senaste jubileet kastades!!! Vilken Styggelse! att inte detta resulterat i Graffska svingandes. Flaskorna "ratet" hade kunnat bli ypperligt prima högvinster i Halvarlotteriet! Hade jag vetat att detta skett hade jag medtagit minst en flaska hem för prydnad samt minne av glada goda tider! Nej styrelsen är säkerligen för inkompetent för att anförtros, förslagsvis skulle jag rekomendera att Br Nylander blir utsedd till övervakare av kammar-rensningen, ordnung muss sein! Ska ta upp detta vid Helgm-Mot
Mylht 2297 2013-10-04 16:54:56 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Det är kloka ord från broder Nagy. Kammarn bör rensas från allsköns rat, men där bör med desto större omsorg och pietet förvaras ovärderliga arkivalier. Och givetvis bör den av Br Flatabo efterlysta landskapskartan ha sin givna plats på Kammarn. - Själv minns jag med välbehag den gedigna målningsinsats brr Nyström och N. Bergwall dåmera gjorde med färgsättningen. För att åstadkomma rätta lystern iblandades ett tjänligt kvantum pilsner i färgpytsen, vilket slutligen kom en särdeles slitstark kulör åstad (f.ö. skildrat i en fordomtida utgåva av JT, medan den publikationen alltjämt var vid liv).
En "Halvar"
Mylht 2296 2013-10-04 12:51:37 Bralør: Br Nagy

Vad har Jamtamot för planer med Kammarn inför det kommande Jubileum? Visserligen finns det mycket att göra men att rusta upp Kammarn bör stå på agendan. Väggarna behöver underhåll, men framför allt måste åtminstone ena soffan bytas ut. Antagligen finns det en hel del man kan komma på för att göra Kammarn ännu mer hemtrevlig och redo inför de kommande århundradena. Detta är dock inte ett projekt som styrelsen ska ensidigt belastas med, dock måste behoven utvärderas och reparationer, pengainsamling mm. koordineras.
Mylht 2295 2013-09-28 10:35:36 Bralør: Br Flatabo
Intressant, det som kommer överst om man googlar på 'apberget'.
Mylht 2294 2013-09-25 17:13:04 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Broder Flatabo talar vist, visst så även br PM. Maffiorna kommer och går. Men med både Lillhalln och Skanderåsen frå sokna och Aosan som f.d. annex på plats finns viss grogrund. Mae får si vae dae vål. - En annan maffia som dock visar sig livaktig, teminstingens en gång per år, är Apberget. Det leve!
Att ytterligare nämna är den något stillsammare inrättningen Samfundet Storsjöodjurets Vänner, SSV (med proveniens Jamtamot), som 2010 avhöll sitt hittills enda 50-årsjubileum hos Egervärn den yngre, tillika prokurator i samfundet. Från hans inglasade utvändiga chambre separée har man för övrigt en magnifik vue över Storsjöflaket. SSV är en i högsta grad levande "Storsjöodjursmaffia".
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2293 2013-09-24 19:46:57 Bralør: Br Flatabo
Det är bara till fördel för hembygdsanknytningen med olika 'maffior' - och de brukar normalt ha en livslängd på högst 10 år.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.