Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2276 2013-08-08 19:32:25 Bralør: Br Oscarsson
Tyvärr så blev BrStj Halvar s.a.s snuvad på konfekten och därmed missat ännu ett mot. Således så har vi inget RN att avnjuta, om nu inte n Halvar kommer med något lugubert alster rörande hans icke-mot, Det måste tas bättre hand om gamm-jamtan eljest kankse Jubileumsmotet bli en privat tillställning att avnjutas för styrelsen oppå kammarn?
Mylht 2275 2013-08-08 18:05:49 Bralør: Br D.Y.T.T
Är det bara undertecknad som väntar på en terminskallelse? Eller har vi slutat med sådant? Det var minsann bättre förr...

Finns det någon som vet när Ockupationsmotet äger rum? Man vill ju inte dubbelboka sig det första man gör...

MR!
Mylht 2274 2013-08-08 17:52:43 Bralør: Br Barsk
Varför ändra på något som har funkat hela terminen..?
Mylht 2273 2013-08-05 2:30:17 Bralør: Br Nylander
Kalendarium önskas omgående.
Mylht 2272 2013-07-22 21:58:43 Bralør: Br Ständigtanmäld
Bröder! Jag hoppas att Heimmotet blir sedvanligt artut!
Dessvärre måste jag i likhet med Br Sjt Halvar avanmäla mig. Tre veckor i förväg är på tok för kort tid att kalla till Mot. Jag tror att många med mig försöker fylla sina helger med såväl arbete som andra aktiviteter med längre tids förbehåll och risken är då stor att man, trots att Jamtamot kommer främst, blir upptagen på annat håll.
Men vi ses i alla fall vid foten av snöklädda fjället...
Mylht 2271 2013-07-21 23:41:01 Bralør: En "Halvar"
Bröder!
Som broder Bengtsson D.Y.T.T mycket riktigt anger, satt jag i min bil å Wargentinsskolans eminenta asfaltparkering ett par timmar i lördags förmiddag, den 20 juli, och väntade på att heimmotssugna bröder skulle infinna sig. Men jag var tydligen där på fel dag. Givna besked går uppenbarligen inte att lita på (jag erinrar mig förresten - i likhet med en och annan minnesgod broder - att även Storjamten Fahlén för ett antal år sedan anlände en vecka fel till Heimmotet; jag är således inte den förste att råka ut för en dylik kalamitet).
Nå, jag fick i alla fall en god utflykt upp till stan. Men jag ämnar i år inte göra något nytt försök, då med en tur från Upsala för att delta. Sålunda avanmäler jag min tidigare anmälan om deltagande.
Osäkerheten och vinglandet beträffande motdatum aktualiserar för övrigt frågan om det alltid ska vara så självklart att det är just ÖH som ska behöva arrangera Heimmot. Tjänligare är måhända att vem som helst i styrelsen (eller varför inte en styrelsen utanförstående broder) ges uppdraget, helst någon som med säkerhet, och med god framförhållning, kan ange tid och plats. Det kan vara värt att beakta!
2015 vet vi åtminstone att brr Storjamtar Sundelin står för arrangementet och även var - endast en pålitlig datering saknas . . .
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2270 2013-07-21 22:47:01 Bralør: Br Edler
Kan tänka mig att passera sagda hak och personligen inköpa lunch (för att avsmaka, ej förtära). Kunde vara intressant. Omväxlande. Passande vore en kommite för att utröna hur maten i Gällö är. Efterfrågas härmed om bildande av sagda kommite, att avlägga rapport under motet. Lokalisation haket, torde vara gamla skolan i Gällö.
Mylht 2269 2013-07-21 22:46:03 Bralør: Br Edler
Uj juj juj. Inte sa lovande, man far se till att vara uppdaterad ang. messen och ej ta prel. tidsang. som gjutna i bly.

Br Bunker: Vi fick utpekat lokalisation varande Brunflos bunker, sommarmot, 2008. Vart att namna att vi ej gick in i bunkern, MEN, att aka forbi dyligt ar inte att forakta.

Personligen uppskattar jag hellre att besoka `Maggans fest` vilket gjordes 2008. Infall i stunden kan m. andra ord vara de basta! (on Maggan fyllde 60 fyller hon nu 65, Stj Bo lar vara flyktigt bekant med damen...) Var huserar Maggan i helgen? (Vantar mig inte att nagon ska veta men i alla fall, i fall vi skulle raka passera sagda lokalisation).

I vart fall, ang. de västraste utposterna i vårt län har Gällö en mycket mycket dålig lunchrestaurang. Exakt hur vedervärdig maten är kan jag ej uttala mig om men har det från säker källa. Min bror jobbar i Gällö, han tror det faktiskt kan vara Jamtlanns sämsta.
Mylht 2268 2013-07-21 19:27:05 Bralør: Br Bengtsson D.Y.T.T
Bröder! Undertecknad mötte Br Stj Halvar på Wargentinsskolans parkering i lördags klockan 12.00. Han hade suttit och väntat på att Heimmotet skulle starta sedan klockan 10.00. Undertecknad informerade då om att Motet åter blivit flyttat till helgen efter.

Informationen angående Motet har varit under all kritik. SKÄRPNING!
Mylht 2267 2013-07-18 22:04:36 Bralør: Br G
BrBunker! Jag vill endast påtala att Heimmotet år 2011 besökte statens gamla oljelager utanför Pilgrimstad. Nu var bergrummen igenfyllda och överskottade med jord. Dock hittade vart fall undertecknad en större mutter på plats, industriminne!

På återfärden hem med Nitro-Nylander m.f. gjordes stopp därtill vid Gällöberget samt ett skyddsobjekt i Ånge eller Bräcke.

Jamtamots bunkergäng håller fortfarande igång! /Br G

http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/fakta_bergrum-pilgrimstad_08.pdf
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.