Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2570 2020-03-18 21:14:42 Bralør: Br M. Asp Sikås
Aldrig Brr trodde jag att jag skulle få uppleva den dagen då storsvensken stänger ner ett Mot, hmm, ja åtminstone inte innan det tar plats, ja i vilket fall aldrig ett Jubileumsmot? Med psykologisk krigföring har man nu brutit ner det mest basala i Jamten, hans frihetssjäl, så han viker sig och låter sin frihet fjättras självmant!
Tyvärr kan vi inte belasta ÖHs sedvanliga inkompetens utan snarare eller kanske bristen på osedvanlig sådan, men främst av allt
våran egen vekhet, saken får avhandlas på ett Mot framöver, altenativt på alternativMot.
Mylht 2569 2020-03-18 19:42:38 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
Bröder Storjamtar och Jamtar

Det smärtar något oerhört att behöva meddela detta men nu har styrelsen i samråd med jubileumskommitén kommit fram till det mycket svåra beslutet att ställa in Jubiléet. Jag ber om ursäkt för att detta beslut kommer så sent som nu och för de bekymmer som detta skapar för vissa av er. De negativa delarna med att genomföra väger dock allt för tungt som det ser ut nu. De senaste dagarna har präglats av motgångar i form av snabba förändringar från myndigheterna och en stor mängd avhopp, vi ser inget som tyder på att dessa skulle avstanna innan helgen. 
Vi kan i nuläget inte säga när Stormot och bankett kommer att kunna genomföras men när detta nu blir av hoppas vi kunna göra detta på det sätt som vi från början hoppats på. 
Vi kommer naturligtvis att återbetala samtliga för vad de har betalat. Skicka ett mail med kontouppgifter för återbetalning till anmelan@jamtamot.org
På återseende, när tiderna tillåter.

Med broderliga hälsningar!
Viktor Myhr
Överhövding, Jamtamot Redivivum
2019/2020
Mylht 2568 2020-03-13 16:06:56 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
Bäste jubileumsbesökare!

Här kommer information kring hur läget ser ut just nu kring Jamtamots stundande jubileum och Covid-19. Hjälp gärna till att få ut denna information till de som berörs.

Jamtamots styrelse har nu haft möte kring den rådande situationen med Corona-viruset. Vi står i nuläget kvar vid att vi kommer att genomföra båda dagarna, men vi har diskuterat alla möjliga scenarier. Från att ställa in alltihop till att enbart genomföra Motet. Efter nationsstyrelsens möte igår står de också kvar vid att hålla sig efter regeringens direktiv på max 500 personer. Vi har lyckats skjuta på sista dag för matbeställning till början av nästa vecka för att kunna minska onödiga matbeställningar. I och med detta har vi köpt oss lite mer tid för det eventuella beslut att vi faktiskt tvingas avblåsa allting.

Vi vill vara tydliga med att pengar självklart kommer att återbetalas till den som avanmäler sig. Har du sjukdomssymptom, är orolig eller tillhör en riskgrupp - stanna då hemma. Begrunda noga att du inte bara sätter din egen hälsa i fara, utan även andras.

Om du vill avanmäla dig ser vi gärna att du gör detta så snart som möjligt så att vi kan få en chans att planera utefter detta. För att avanmäla dig ber vi dig skicka ett mail till anmelan@jamtamot.org, skriv ditt namn och kontouppgifter för återbetalning. Vi ber er ha överseende med att återbetalning kan komma att ta någon vecka.

Styrelsen och jubileumskommittén ser fortfarande oerhört mycket fram emot jubiléet och om inget vidare händer så ses vi nästa helg! Vi vill verkligen genomföra detta och vill inte på något sätt skapa oro utan enbart berätta att vi har förståelse för den som inte kommer att närvara pågrund av rådande situation.

Med vänliga hälsningar
ÖH Viktor Myhr
Mylht 2567 2020-02-28 10:36:44 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
Bröder!

Detta är en påminnelse att anmäla er till jubileet den 20-21 mars.

Anmälan görs till anmelan@jamtamot.org
Ange eventuella allergier/specialkost samt vilka aktiviteter du ämnar närvara på.

Betala till BG: 542-8180 eller Swish- 1231096353
fredag 20/3: Bankett-390kr
lördag 21/3: Brunch-80kr
lördag 21/3: Stormot-350kr
(Paketpris för samtliga aktiviteter- 750kr)

OSA innan den 1 mars.

Ma råkes!
Mylht 2566 2020-02-25 9:16:07 Bralør: Stj. Exil
Br PM - Ännu ett bevis på den i organisationen groende demokraturen. Vivat!
Mylht 2565 2020-02-22 10:30:01 Bralør: SKV(PM)
För de bröder som vill ha aktuell information om pågående verksamheter inom Jamtamot finns (främst - det finns flera, och mera hemliga) två grupper på Fjösboka:
1. Jamtamot
2. Jamtamot emeriti
Mylht 2564 2020-02-22 10:22:33 Bralør: SKV(PM)
Inlägg har raderats. Arbetet med att gradvis "sluta" Jamtamots interna verksamhet på Internätet pågår sakta - men säkert. (Jamtamot är enligt stadgarna ett slutet sällskap.)
Mylht 2561 2020-02-04 11:34:58 Bralør: Br. ÖH Söt-Myhr
Bröder! Fredag den 21 februari hålls Ärtvällingamot i Teatern å Norrlands Nation. Ni är härmed kallade. Anmäl er!

MR
Mylht 2559 2020-01-28 21:11:12 Bralør: Storjamtskommittén
Bröder!
Till Storjamt kan väljas Jamt som på ett förtjänstfullt sätt gagnat föreningen och dess syften. Sista dagen att föreslå Broder till Storjamt inför Jubileumsmotet är den sista februari. Då det är skottår har ni osedvanligt god tid på er men dröj inte med att fila på en motivering för det. Förslag ska skickas in ma-il till storjamtskom@jamtamot.org
Envar jamt har rätt att föreslå maximalt tre kandidater.

//Storjamtskommittén
Mylht 2558 2020-01-13 8:35:03 Bralør: ÖH Söt-Myhr
På fredag den 24/1 kl 18dk hålls Slumpmot i Strömholms sal å Norrlands Nation. Ni är kallade! Anmäl er.

MR
Foregåenne 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.