Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2247 2013-05-02 22:05:31 Bralør: Stasse
Det är en skrämmande utveckling att jamtar ska behöva ansluta sig till ett osocialt medium för att utbyta de enklaste av spörsmål. Jamtamots webbsidor är ju till för att jamtar utan krångel och externa beroenden ska kunna få reda på vad som gäller.
Mylht 2246 2013-04-30 8:23:58 Bralør: Br Nagy
Ja, Jamtamot har blivit en exklusiv förening dit man måste bli huvudjagad till.
Att styrelsebröder läser på messn och dessutom svarar här har också blivit rätt ovanligt. Så att framföra klagomål hjälper inte mycket. Skriva på fejsbok är bättre nuförtiden.

Sen kan man ju undra om det blev, som det stod enligt terminskallelsen, någon kammarkväll/föreningskväll i april, för det var då inte heller i mars. Den utlovade spökbollsturneringen verkar också ha gått obemärkt förbi.

Men ja, man skulle ju kunna hoppas på maj, men ack. Under maj månad får ju nationen stå för allt det roliga och Jamtamot tar ett steg tillbaka. Vem behöver gemytlig samvaro egentligen?
Mylht 2245 2013-04-29 20:44:51 Bralør: Nylander
Fick NV idag. Blev inte direkt förvånad att det saknades en spalt
Mylht 2244 2013-04-13 15:46:06 Bralør: Br Skådare
Vad är det för fel på navelskådande? En viktig verksamhet som stärker sammanhållningen.
Mylht 2243 2013-04-10 15:43:19 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jamtamot är måhända i mångt och mycket en introvert navelskådande förening, med stor fallenhet bland bröderna att ägna sig åt imperfekta studier, så bl.a. av föregående mots protokoll och andra historiskt timade dater; vackert så - den fordomtida förankringen får aldrig förflackas, rentav som preteritum i stället för imperfekt (preteritum är för övrigt en nydaning som jag först nyligen blivit medveten om - inte trodde jag att till synes oomkullrunkeliga grammatiska regler kunde bli föremål för ändring!). - Själv ser jag emellertid även i viss mån futuristiskt fram mot vad komma skall. Problemet är därvid bara att framtiden ter sig så osäker. Således: när kommer årets heimmot att tima? På föreningens alnacka anges att vidare information ges på Messn. Men var finns desse upplysningar? Jag kan fortfarande inte se något specifikt datum för heimmotet. Eller ligger det någonstädes instucket mellan raderna?
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2242 2013-04-10 10:23:32 Bralør: Br F
Tror fullt och fast att det är möjligt med retroaktiva motbesök - med Jamtandens hjälp. För Jamtanden är inget omöjligt!
Mylht 2241 2013-04-09 23:14:01 Bralør: Br G
Brr!
Tänk efter vid anmälan! Gör inte som denne "Br Jamten X frå Texas ha anmelht seg te Prismot ... 2013-04-09, klokka 20:24" där han skickar in en anmälan till Sur-Pris-Motet i februari. Anmäl er till rätt Mot, nämligen det som är nu på lördag.
Sedan aktualiserar ju denne Br X frågan om det är möjligt med retroaktiva Motbesök i efterhand. Br Pluskvamperfekt måhända...?
/Br G
Mylht 2239 2013-03-26 21:03:32 Bralør: Br Z
Något för renläriga ideologer!?

http://ungisundsvall.se/wp/events/sundsvall-brinner/
Mylht 2238 2013-03-11 21:49:55 Bralør: Jamtanden
Mylht 2237 2013-03-10 22:49:47 Bralør: Stasse
Norges finansminister har en luva som är påfallande lik Jamtamots storjamtsluva. Se NRK.Dagsrevyen.20130310.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.