Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2236 2013-03-07 15:59:42 Bralør: Br Nylander
Bröder!! Anmäl er till rätt Prismot på heimsia. Noterade precis att flera av bröderna anmält sig till "Prismotet" som var i februari.
Mylht 2235 2013-03-01 11:32:20 Bralør: Br Flatabo
Den här länken rekommenderas under "Länkar". (Arkivet är en guldgruva.)
Mylht 2234 2013-02-22 14:23:18 Bralør: Br Redaktörn
BRÖDER! Jag har vissa artiklar som jamtar har skickat till mig, men det behövs fler för att det ska kunna bli en JT! Därför önskar jag att ni skickar artiklar till mig! Jag har inte fått någon tillgång till redaktörsmai-len ännu, så därför ber jag er att skicka artiklar till anders @ andersviktorsson.se (utan mellanrummen) istället. Mitt mål är att jag ska få till en JT innan sommaren!
Mylht 2233 2013-02-19 19:58:12 Bralør: Br Nylander
Ännu en gång saknas Jamtamots spalt i senaste numret av NV! Styrelsen, skärpning! Som tidigare nämnts har nationen tagit bort matrikelbladet vilket gör det svårare för oss att kalla nyanlända reccar. De vi missar läser förhoppningsvis om Jamtamot i NV och tar kontakt med någon i styrelsen då de förhoppningsvis är intresserade. Detta går ju ej att göra ifall det inte finns någon spalt.
Mylht 2232 2013-02-16 16:21:52 Bralør: Br Flatabo
Vem var klubbverkar-hippien som körde ut oss från Kammarn i tredraget? En i musikkapellet Dörrarna? Snacka om 60-talsnosta! Impad över att folk kan se ut så nuförtiden. :)
Mylht 2230 2013-02-10 16:18:50 Bralør: Br Ammer
Mylht 2229 2013-02-03 10:49:38 Bralør: Br Motare
Leve småmoten!
Mylht 2228 2013-02-01 22:27:29 Bralør: Br Ordningsmakten
Jag tänkte bara meddela att jag dessvärre inte kommer att närvara vid nästa mot... Jag kommer att hålla fanan högt i Thailand och som redaktör lovar jag bilder från mitt eget sydostasienmot!
Mylht 2227 2013-01-31 11:20:43 Bralør: Br Goden
Bröder! Det har skett en ändring i lokalväg till på lördag. Motet kommer att hållas i Brända Tentan. Anledningen är att ÖH förhandlat med Attra om att de ska få vara där istället (de har något form av viktigt årsmöte). Ser fram emot klagomål kring detta å Mot.

Ma råkes!
Mylht 2226 2013-01-30 13:01:40 Bralør: en "Halvar"
Bröder!
Jag har en tid trott att det är bara mig själv det är fel på, och att jag som ledamot av inte bara Seniliums övre kammare utan jämväl inrättningen Fossilium inte begriper ett smack av datorvävteknikaliteter, närmare bestämt så till vida att jag inte kan hitta något kalendarium på Heimsien för vårterminen 2013. Men nu synes uppenbarligen fler än jag ha konstaterat att någon dylik inte står att därstädes finna. Jag är tydligen alltså inte helt ensam, och därmed förhoppningsvis i åtminstone någon mån ännu vid mina sinnens fulla bruk.
Ma raokes
en "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.