Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2184 2012-11-01 13:48:22 Bralør: Br Tasseograf
Till Goden: Spå i kaffesump!
Mylht 2182 2012-10-31 17:59:35 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Idén med att å mot uteslutande tillgodose brödernas smakbralorgan med kokkaffe ter sig särdeles angenäm. På tal om god och goden, vore det kanske på tiden att låta densamme åläggas ytterligare en arbetsuppgift, enkannerligen att å ettvart mot spå just i kaffesump, valfritt varom siandet må handla.

Men det ska inte vara något småhandleri, utan koppen ska förutom sump upp till kanten som mest kunna fyllas med lämpligt kaskvirke, för broder goden att suga ur dymedelst silande av sumpen sina håltänder emellan. - Jag erinrar mig förresten för ett antal år sedan huruledes en å Studentvägen (nr 22) boende styrelsebroder (inte Storjamten HP) vid ett tillfälle skulle bjuda på kaffe. Det visade sig finnas fritt utrymme om högst en centimeter högst upp i pannan för att fylla på med vatten och färskmalet kaffe; resten utgjordes av tre till fyra veckor sparad sump, vilket gav uppkokat fluidum en särdeles läcker arom och synnerlig smaksensation - så bör godens spådomskokkaffe anrättas, utan fjask!

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2181 2012-10-31 16:03:37 Bralør: Br Kaffepetter
JAA!! Kokkaffe på Mot!
Det sura sörländska bryggkaffet kan dom enklare kustföreningarna sörpla i sig.
Mylht 2180 2012-10-31 15:18:01 Bralør: Br Spåkärringa
Ska man spå så föreslår jag en mycket ädlare metod. Spå i kaffesump! Någon post utanför styrelsen skulle kunna inrättas så att vi till varje Mot kan få god kokkaffe serverad som sedan måhända Goden eller någon annan spår med.

Kort sagt innan jag börjar spåra .. jag bryr mig inte hur och vad vi gör: Jag vill bara ha kokkaffe på Mot, tack!
Mylht 2179 2012-10-31 9:19:36 Bralør: Br Flatabo
Intressanta tankar av Br Kedjan, som även vill komplettera med att knyta an till den klassiska romerska spådomskonsten. Man kanske ska komplettera ytterligare med lite fornnordiskt, enär ingen mindre än guden Oden också sysslar med anknytande verksamhet. Hela detta "kollegium" av siare: nåjder, schamaner, augurer och sejdare bör väl ligga under Godens jurisdiktion, eller?
Mylht 2178 2012-10-30 16:46:46 Bralør: Br Kedjan
Jag tror Br Flatabo är något stort på spåren...
ÖH-ämbetet brukar ju traditionsenligt förknippas med att inte lyckas med att förutse särdeles mycket. Oftast blir det tvärtom fel, trots gott syfte. Genom Anti-nåjd kan då Anti-nåjden tolka Br ÖH:s handlingar/intentioner samt därefter förutsäga framtiden genom föreslå föreningen tvärtom vad Br ÖH avser att göra. Br ÖH-ämbetet extraherar klokskap om framtiden då som motvalls augur där Br ÖH:s auspicier tolkas genom göra tvärtom Br ÖH:s divination.

/Br Kedjan
Mylht 2177 2012-10-30 11:52:40 Bralør: Br Flatabo
Jamtamot bör måhända tillsätta en Jamt-nåjd som kan se in i framtiden och förutse sådant som stormen 'Sandy'? (Han kan vara mycket användbar för annat också.)

Annars är det Helgamässmot [HäLjamessmot] nu på fredag, där kanske Br Stj Pettur dyker upp. (?)
Mylht 2176 2012-10-30 9:27:58 Bralør: Br Kedjan
Brr!

Motboken ligger under vatten, eller vart fall 30 våningar över vattnet i Nya Jórvik (näv jiork). Hur tänkte Styrelsen här när de placerade Jamtamots datorhallar i ett katastrofområde? Brr! Gå på Mot! Utkräv Ansvar!

/Br Kedjan
Mylht 2175 2012-10-20 16:51:12 Bralør: Hansa
Vill påminna om Br Lechners inlägg den 26 september.

Slut upp på Studenternas för ÖFK den 28 oktober när dom spelar om platsen till Superettan!

http://www.facebook.com/events/157986314339963/
Mylht 2174 2012-10-17 11:02:50 Bralør: Br Blomkruksindian
Eftersom han varit lekare är det väll klart han platsar i OD. Bara att gratulera.

Lillhärdals Joel blir dräng
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.