Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2158 2012-09-06 15:24:24 Bralør: Br Gode Electus
Bröder!

På torsdag den 13/9 är det pubkväll där vi även bjudit in presumtiva gålbeiningar. Jag ser gärna att så många som möjligt från föreningen är där och representerar! Vi samlas kl 18 i majs för att sedan dricka lite öl och äta en bot mat... Var är inte riktigt bestämt än... Notera dock detta och närvara! MR!
Mylht 2157 2012-09-06 10:23:29 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Apropå kallelse, har jag erhållit bl.a. följande från ÖH electus:

"Bröder Storjamtar och Jamtar!
Härmed kallas ni till vårterminens aktiviteter med Student- & Hembygdsföreningen Jamtamot Redivivum. - - - Julmotet terminens höjdpunkt, kommer att hållas lördagen den 1 December i Gamla salen. Jag vill redan nu påminna bröderna att fundera igenom personer att nominera till vårt hederspris. Nomineringarna vill jag få in senast en vecka innan, alltså den 24 november."

Meddelandet föranleder ett par reflexioner. ÖH electus starka sida synes inte vara att hålla reda på begreppen höst- eller vårtermin; har seniliteten redan smugit sig in i hans föroppningsvis ännu inte alltför ålderstyngda hjärnbark? - Vidare: statuterna för hederspriset anger den 15 november som sista dag då förslag ska vara styrelsen till handa. Varken ÖH eller övriga styrelsen kan självsvåldigt avvika från vad sålunda är reglerat. Håll er till vad som är föreskrivet!

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2156 2012-09-04 21:32:15 Bralør: Br Msk
Vad gör Jamtamot när det är föreningskväll på Norrlands nation? Och när är dem förresten? Det var väldigt skralt med information om föreningskvällarna i kalendariet...
Mylht 2155 2012-09-02 16:23:24 Bralør: Br ÖH, Gode el.
Bröder!

Angående Jamtlunchen så är den aviserad Fredag kl 12.00 utanför Åhléns. De bröder som ämnar besöka jamtlunchen samlas alltså Fredag kl 12.00 utanför Åhléns. Svårare än så är det inte. Givetvis är det på sin plats med en liten påminnelse till bröder som står på seniliums rand... SMS-utskicken kommer att fortsätta i Br ÖH el. Jons regi framöver. Men en lista med de lite mer aktiva bröderna kommer även att hanteras av undertecknad såsom Gode. Där kommer även GBKsarna få en kallelse kring saker som händer.

Angående teckningslistan på väven blev det ett smärre tryckfel som br Iren var snabb att uppmärksamma, detta är åtgärdat och kallelsen till Ockupationsmot är den 15/9 såsom angivet i Br ÖH electus utskick. Jag liksom ni önskar även ett skriftligt brev från br ÖH el. Detta kommer i dagarna när en korrekt, justerad lista skickas från Stasi.

Slutligen. Jag ser fram emot en termin fylld med upptåg och roligheter. Ma Råkes på Mot bröder!

Mylht 2154 2012-09-02 15:48:26 Bralør: Br Gunnar, ÖH Em
Brr!

Jag tror att nästa kallelseförfarande kan bli episkt intressant under förhandlingarna. För det första tycks kallelsen verkligen ha utgått i ordets existentiella mening, för det andra är Vardagsmot ett faktum när 'Anmelan te Mot' anger måndag 17 september 2012 som Motdatum, för det tredje har Helgamässmot placerats den 11 februari 2012 (kanske nån månad fel???) och för det fjärde är just nu endast Br ÖH, tillika Br El-Gode, anmäld till Ockupationsmot! Finns förresten teckningslista anslagen å vederbörlig plats?

Presidiet kan komma att arbeta i viss Motvind, typen Orkan... ;-)

// Br Gunnar
Mylht 2153 2012-09-02 13:28:14 Bralør: Br ÖH, Gode el.
Bröder!

Nu går det att anmäla sig till Mot.


ANMÄL ER BRÖDER!
Mylht 2152 2012-08-29 16:14:20 Bralør: Br Stetenfeldt
Det är ju fint Janos, då kan du ju börja skicka ut sms när du tänker hitta på nått då.
Mylht 2151 2012-08-29 10:50:18 Bralør: Br Nagy
Bäste Br Stetenfeldt,

det kan vara så att du inte känner till den s.k. smslistan som Br Öh startade för Jamtamot. Han kan skicka gratis sms till alla i listan, utan någon större ansträngning. Han har dessutom vid flera tillfällen uppmanat oss jamtar, att höra av sig till honom angående olika händelser t.ex. Jamtlunch, eller icke-uppstyrda Kammarkväll, så att han kan föra denna information vidare till alla Jamtar prompt, och på så vis skapa en mer levande Jamtamot. Visserligen kostar denna åtminstone ett sms, men det är ju inte det du har problem med heller.
Du kan förresten skicka gratis sms till enbart br Öh, om du loggar in på www.smsgrupp.se, och skickar ett meddelande via nätet inom din Jamtamot grupp. Du behöver inte vara rädd. Enbart ÖH kommer att få ditt meddelande, och inga övriga medlemmar i listan.

För övrigt tycker jag att det borde vara standard procedur att när det sker Jamtska sammanslutningar, t.ex. spontanöl, kammarkväll, jamtlunch etc. så skickar man ett sms till Öh, som får bestämma om han ska vidarebefordra detta till oss andra, eventuellt intresserade. Detta bör förstås gälla alla jamtar, och inte enbart styrelse.
Mylht 2150 2012-08-28 17:21:43 Bralør: Br Stetenfeldt
Bäste Br Nagy

Jamtlunchen är väll knappast något "uppstyrt" arrangemang av styrelsebröder, utan en möjlighet för de bröder som kan och vill, att luncha tillsammans. För att ta senaste fredagen som exempel så har jag varken alla i Jamtamots telefonnr. ej heller fria sms. Att därför avkräva avisering per sms är väll knappast rimligt enligt min mening.
Mylht 2149 2012-08-28 8:54:38 Bralør: Br. Nagy
Br VHSKT, du må ju hålla med om att knappast alla hänger ute på nätet hela tiden, en s.k. arbetsdag, och sannolikheten för att man ändå gör det, inom det snäva intervallet 9:36-11.55 på en fredag är inte så stor (särskilt med tanke på att vissa behöver 30-50 min för att komma iväg och fram till Åhléns).
Sen vet du säkert om att det knappast hålls Jamtlunch varje fredag nuförtiden, och då är det viktigt att man blir underrättad med alla möjliga medel när det väl sker. Br ÖHs initiativ under förra läsåret att meddela oss alla via sms ang. Jamtlunch var ypperlig, och jag hoppas att detta fortsätter. Jag kräver därmed inga personliga meddelanden, däremot meddelanden som är aktuella och pinfärska.

Sättet att göra det på är att höra av sig till Br Öh, och jag tror att han med glädje vidarebefordrar denna information till bröderna via smslistan. Det är bara artut!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.