Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2123 2012-06-24 23:10:44 Bralør: Br ÖH
Bröder. Gällande Heimmotet blir samling i sedvanligt manér på Wargentinsskolans parkering kl 12.00 på lördagen den 14/7. Jag håller på att lösa transport i dagsläget men om det skulle behövas undrar jag om det finns någon som kan tänka sig att köra bil under dagen?

Förhoppningsvis får jag dock tag i en buss-förare.

Färden bär sedan av mot Huså, med en del stopp på vägen...

Frågor: Ring mig på telnr 0730278869


Mylht 2122 2012-06-24 22:52:03 Bralør: Br Gunnar, ÖH Em
Brr!

Det är hög tid att börja fundera på transport (och anmälan) till Heimmot. Jag har ingen bil, men söker sällskap från Uppsala till Huså ToR under fredag till söndag. Om det är fler som ska åka på Heimmot från Uppsala kan ni kontakta mig via Ansiktsboka eller e-post (gunnar.iren snabel-a gmail.com) för samtransport!

// Br Gunnar
Mylht 2121 2012-06-21 11:20:20 Bralør: Br Graffolog
Den sägenomsusade filosofen Graff meddelar visdom på Orvar till en skara yngre lärljungar anno dazumal:
- En öl är lagom.
- Två öl är en öl för mycket.
- Tre öl är på tok för lite!

Mylht 2120 2012-06-21 0:02:57 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Att på något lättsamt tekniskt vis kunna lägga in ändringar och meddelanden ang. mot här på heimsien är eftersträvansvärt. Styrelsen eller några styrelseldamöter bör ges möjlighet härtill, utan att vara ensidigt beroende av br. Storjamten Stasi (men det ska alltså endast vara en högst begränsad krets som har redigeringsmöjlighet). Och det här bör genomföras utan ett evigt ältande dessförinnan på mot.

Beträffande vilka ändringar som bör införas: ja, givetvis datum. Jag delar ÖH:s uppfattning om lokal, förutsatt att det rör bara en omgruppering inom Norrlands nation. Där går det alltid att leta sig fram (jag erinrar mig förresten ett Julmot för ett antal år sedan, då Storjamten Graff nedreste till Upsala och nationen. Han återfann i förstone inte Jamtamot å den nationslokal han förväntat sig; där huserade i stället Skvadern, som då fick sig en sjusärdeles rungande utskällning av Graffen - han plägar ju inte skräda orden - för att den föreningen var där i stället för Jamtamot) - Utbytes "lokal" lika drastiskt som vid Sommarmotet år 2012, måste annonsering givetvis ske.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2119 2012-06-16 20:32:04 Bralør: Br ÖH
För övrigt är det en jättebra idé med en lätt-ändrad sida för styrelsen med uppdateringar direkt när man kommer in på hemsidan!
Mylht 2118 2012-06-16 20:30:55 Bralør: Br ÖH
Br Skr: Datum är givetvis något som måste utannonseras. Detta har även gjorts å Motet innan för samtliga datumändringar. Däremot är en ändring av Motlokal en mindre ändring i min mening...
Mylht 2117 2012-06-16 14:55:55 Bralør: Br PM®
Br Röa-Hansa> Grett! Länk både vid Terminskalendariet och härifrån. Du kan säkert fixa det där både enkelt och snabbt.
Mylht 2116 2012-06-15 21:58:41 Bralør: Br Hansa
Om det är meningen att sådan information ska komma ut snabbt och enkelt bör den ligga i anslutning till terminskalendariumet, med extra länk här i messn. Anser inte att det behövs ett Motbeslut för detta, utan det kan göras så snart som möjligt är. Jag vet också att Br ÖH el. har för avsikt att skapa ett mer lättöverskådligt kalendarium och uppdaterbart av styrelsa. Mer om detta under sommaren och början på höstterminen!
Mylht 2115 2012-06-15 21:25:46 Bralør: Br PM®
Du har rätt Br Skr - bör nog ligga på kalendariesidan, men länken måste gå till en "meddelandesida" som lätt och snabbt kan uppdateras av styrelsebröderna själva, och inte bara av Br Stasi.
Mylht 2114 2012-06-15 17:19:46 Bralør: Br Skr
Brr.
Diskussionen börjar arta sig i konstruktiva förslag.
Jag tror att det är en god idé att ha en plats på hemsidan för ett kort, aktuellt meddelande från Styrelsa eller ÖH enligt Br Stj Halvars förslag.
Jag skulle nog helst se ett sådant meddelande på sidan för kalendariumet, då det är platsen för dylik information i övrigt. Jag tror att det finns risk för att det blir rörigt om man skapar en helt ny avdelning, men vi kan diskutera saken och eventuell utformning på kommande Mot.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.