Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2294     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2099 2012-06-10 15:55:43 Bralør: Br Z
Stort tack till Br Halvar "ma fleir" för en fantastisk skildring av årets Sommarmot i "Rykande nytt". Har inte skrattat så mycket på länge. Och samtidigt en uppmaning till Styrelsen att sköta Jamtamot med stil, elegans och skarpsinne!
Mylht 2098 2012-06-08 15:08:13 Bralør: Br Msk
Br Stj Halvar.
Nu spekulerar jag visserligen bara, eftersom jag inte kan tala för någon annan, men jag tror att benämningen "Norrlandsmot" oeftertänksamt endast användes för att särskilja det från motet som samtidigt ägde rum i Hågadalen. Det mot som avhölls å Norrlands nation benämndes under kvällen för Sommarmot tillika snabbmatsmot.
Mylht 2097 2012-06-08 12:18:56 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Något annat, visst: jag lämnar ämnet 2012 års sommarmot. Men jag kan inte riktigt släppa det här med "Norrlandsmot". Det är intressant. Br. Skrivarn har klagjort att det rörde sig om ett mot på Norrlands nation. Föreningen har ju genom åren totalt sett haft hundratals mot där. Frågan är då: varför benämndes just detta mot - när det nu var - för Norrlandsmot, och inte Julmot, Valmot, Helgamässmot o.s.v. Det normala synes nämligen vara att moten för det mesta ges specifika namn, med angivande att det ägt rum å Norrlands nation. Men i detta fall har nationen gett namn åt motet. Varför? Jag har en känsla av att det är tämligen unikt.

Jag efterlyser från br. Skrivarn lite närmare omständigheter kring motet i fråga.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2096 2012-06-08 11:41:48 Bralør: Br Flatabo
Kanske något annat som omväxling nu?
Årets Hederspristagare med känd exilflatabo. Han valdes in i Jamtamot som inbjuden gästtalare vid Heimmotet i Lockne 1996.
Mylht 2095 2012-06-07 22:40:46 Bralør: Br Skr
Br Stj Halvar.
Jag syftar såklart på motet vid Norrlands nation, "Norrlands" i talspråk. Borde jag ha skrivit "Norrlands nation-motet"?
Det skulle aldrig falla mig in att påstå att Jamtlann tillhör Norrland, eller någon annan övergripande indelning.
Mylht 2094 2012-06-07 21:43:39 Bralør: En "Halvar"
Beträffande också Br Skrivarns inlägg under nr 2091: det bär mig emot att resonera om län i stället för landskap. Men det har sagts förut, i andra sammanhang, att väster om Västernorrlands län finns inget "Norrland" - hur skulle det för övrigt vara möjligt? -, nå, då begriper jag inte vad du menar med Norrlandsmot. Eftersom ett i Jamtland eller Härjeådalen avhållet mot således inte kan anses ha ägt rum i Norrland, förstår jag än mindre vad du syftar på. Ägde motet rum i Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten eller Lappland? När ska det i så fall ha avstapelgått?

en "Halvar"
Mylht 2093 2012-06-07 21:23:08 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Som i inlägg 2092 anförs, är passé mycket riktigt passé, och kan i efterhand inte ändras. Jag skulle kunna häva ur mig allsköns invektiv om nonchalans, omogenhet m.m. sådant, men avstår. Vad som däremot kan konstateras, är att de yngre bröderna i förra läsårets styrelse - och måhända delvis även i nutida upplaga - är nog så spänstiga, och inte drar sig för att företa milslånga marscher i fjällvärlden, varvid de torde utsättas för diverse där förekommande väderlek - vackert så! Men en så pass enkel och föga anstängande sak som en tio minuters trampvelocipedtur från Studentvägen till mötesplatsen vid Håga å för att förvissa sig om att ingen broder där infunnit sig å tidigare utannonserad tid för att avhålla mot, nej, se det har ingen i styrelsen uppenbarligen ansett sig orka med . . . Hur är det egentligen ställt med konditionen? Sker här i Upsala en kroppslig förslappning med ty följande och motsvarande degenerering av den intellektuella spänsten?

En annan sak: nutida något yngre bröder synes också ta för givet att all kommunikation ska ske via dator och diverse telefonisk utrustning. Därvid kan påpekas, att alla faktiskt (är det otroligt?) inte innehar dylika apparater; sålunda har Storjamten Blåtand ingen dator, och skrivelser upprättar han på en anno dazumal Facit reseskrivmaskin, med vid behov nyttjande av överstrykningsmålarfärgen TippEx; för egen del innehar jag ingen privat mobiltelefon etc. Han och jag lär heller inte vara helt ensamma om att anse oss kunna leva ett väl så gott liv utan accepterande av alla moderna teknikalitetsleksaker. Betänken detta!

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2092 2012-06-07 20:32:12 Bralør: Missnöjd broder
Gjort är gjort och det kan konstateras att styrelsen misskött sina åtaganden då de inte meddelat samtliga anmälda att platsen för Motet flyttats.
Mylht 2091 2012-06-07 19:30:38 Bralør: Br Skr
Br Stj Halvar.
Praxis vid sena lokalbyten är att kalla det andra motet för ett "parallellmot". Detta är inte första gången ett sent lokalbyte sker. Jag drar tillbaka mitt uttryck om "rimligt tid" och förstår att det kan tolkas som ett slag under bältet. Självklart var kommunikationen ytterst bristfällig. Men jag jag håller inte med om att det finns något praxis som säger att ett mot som ändrar lokal sent inte skulle vara giltigt. Det finns exempel på det motsatta. Detta har dock inte varit något hinder för att godkänna kallelseförfarandet och det motet ändå. Än en gång, som jag skrev: "Därmed inte sagt att Hågamotet skulle vara mindre gilltigt än Norrlandsmotet."
Mylht 2090 2012-06-07 18:57:33 Bralør: LG
Nu finns RYKANDE NYTT nr 1/2012 publiserat.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.