Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2118 2012-06-16 20:30:55 Bralør: Br ÖH
Br Skr: Datum är givetvis något som måste utannonseras. Detta har även gjorts å Motet innan för samtliga datumändringar. Däremot är en ändring av Motlokal en mindre ändring i min mening...
Mylht 2117 2012-06-16 14:55:55 Bralør: Br PM®
Br Röa-Hansa> Grett! Länk både vid Terminskalendariet och härifrån. Du kan säkert fixa det där både enkelt och snabbt.
Mylht 2116 2012-06-15 21:58:41 Bralør: Br Hansa
Om det är meningen att sådan information ska komma ut snabbt och enkelt bör den ligga i anslutning till terminskalendariumet, med extra länk här i messn. Anser inte att det behövs ett Motbeslut för detta, utan det kan göras så snart som möjligt är. Jag vet också att Br ÖH el. har för avsikt att skapa ett mer lättöverskådligt kalendarium och uppdaterbart av styrelsa. Mer om detta under sommaren och början på höstterminen!
Mylht 2115 2012-06-15 21:25:46 Bralør: Br PM®
Du har rätt Br Skr - bör nog ligga på kalendariesidan, men länken måste gå till en "meddelandesida" som lätt och snabbt kan uppdateras av styrelsebröderna själva, och inte bara av Br Stasi.
Mylht 2114 2012-06-15 17:19:46 Bralør: Br Skr
Brr.
Diskussionen börjar arta sig i konstruktiva förslag.
Jag tror att det är en god idé att ha en plats på hemsidan för ett kort, aktuellt meddelande från Styrelsa eller ÖH enligt Br Stj Halvars förslag.
Jag skulle nog helst se ett sådant meddelande på sidan för kalendariumet, då det är platsen för dylik information i övrigt. Jag tror att det finns risk för att det blir rörigt om man skapar en helt ny avdelning, men vi kan diskutera saken och eventuell utformning på kommande Mot.
Mylht 2113 2012-06-15 8:50:32 Bralør: Br PM®
Snabbaste lösningen är kanske: en tydlig länk här överst på Messn, t ex under "Bralstele at jamtom" = Styrelsemeddelanden (Tidender frå styrelsa), som går till en annan "mess", som bara styrelsen kan skriva i. Det är nog många som liksom jag har en direktlänk hit i sina bokmärken/favoriter; det är här man kollar regelbundet.
Mylht 2112 2012-06-15 0:22:36 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Br.Skrivarn har en väsentlig poäng i sitt senaste inlägg (2111). På messn införs allehanda smått och gott; somt måhända av svamligare karaktär - vartill inte minst jag själv bidrar -, nå, då kan det vara utomordentligt knepigt att av och till följa med i svängarna om t.ex. ÖH lite slumpartat någon gång lägger in en liten notis om ändrat datum, ändrad lokal eller ändrat klockslag för ett viss mot. Det är sannerligen inte lätt för en inte alltför aktiv broder av vår krets att då enbart med hjälp av messn komma underfund med vad som gäller (jfr kalendariet där det betr. Heimmotet 2012 anges något i stil med "vidare information lämnas å messn").

Det är heller inte helt tillfredsställande att hänvisa till att å mot angetts datum, plats etc för visst kommande mot, ty hur bringas det till alla övriga, å motet inte närvarande, bröders kännedom?

En lösning vore att fortsättningsvis på Jamtamots heimsia ha en alldeles särskild avdelning, en sidorubrik, vari uteslutande upptas ren och skär information från styrelsens sida om sådant som har med kommande mot att göra (ändringar av tid, plats m.m. sådant), och att dylika upplysningar därmed gallras ut från messn i övrigt.

en "Halvar"
Mylht 2111 2012-06-14 22:08:12 Bralør: Br Skr
ÖH. Jag skrev att utskick i samma form som terminskallelse var nödvändigt i undantagsfall då man byter datum. Jag förstår inte hur du kan påstå att det rör sig om en liten ändring just med tanke på de Brr som vill planera in sina helger i god tid. Kan man utgå från att alla som är intresserade av att gå på Mot följer messen och har förmågan att sortera ut den viktiga information som finns här från allt annat som är mindre viktigt?
Mylht 2110 2012-06-14 19:36:21 Bralør: Br ÖH
Br Halvar: Nej, detta är inte korrekt. Jag har ingen möjlighet att själv ändra kallendariet på hemsidan. Vilket betyder att det inte är gjort. Tills vidare gäller det som sägs här på Messn. Samling som vanligt på Wargentinsskolans parkering kl 12.00.

Gällande fler utskick ala Stora terminskallelsen: Detta görs inte för små (ja, enligt min mening små) ändringar gällande motlokal osv. Främst för att vissa bröder ej vill ha sådana ändringsmail utan endast vill ha terminskallelse, kallelse till pris-, heim- och Julmot.

MR
Mylht 2109 2012-06-14 12:21:07 Bralør: Br Flatabo
En liten sidokommentar: tycker att Br ÖH:s initiativ med SMS-kallelser och information om händelser med kort varsel är mycket bra.
Även om Jamtamot håller stenhårt på gamla traditioner har vi ändå hela tiden varit teknikpositiva , t ex vad gäller JT, ma-il, heimsia, Fjösboka mm.
Ska kallelser kanske ändå skrivas på pergament, med gåspenna, och överlämnas personligen av en styrelsebroder på en löddrig springare från Wången?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.