Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2104 2012-06-13 16:39:42 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Br. Skrivarn lägger alltjämt ut dimridåer. "Motet vid Norrlands nation" klargör endast att det är ett mot som har avhållits å nationen, däremot inte när. Som väl är har br. Munskänken förnämligt ryckt ut till br. Skrivarns undsättning, under antagande att det var just det mot som ändå lär ha avhållits å nationen samma dag som det i Hågadalen till den 2 juni 2012 påannonserade.

Inkommer inga uppgifter om annat, utgår jag därmed från att "Norrlandsmotet" åsyftar just ovanstående.

I sammanhanget slår det mig att det även under 2011 - om i tidsmässigt sammanhang med sommarmot eller eljest - lär ha förekommit någon sammankomst (kanske en Kammarsittning) som opåkallat omgjordes, eller försökte omgöras, till ett mot. Har jag någorlunda rätt häri, har vi något av ett parallellfall till innevarande års debacle. Det påvisar i än högre grad det önskvärda i en stadgereglering i ämnet, möjligen härtill medvetet eller omedvetet framprovocerat av både nuvarande och en tidigare styrelse.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2103 2012-06-11 22:17:10 Bralør: Br Nagy
Nog är det roligt att det hölls ett Parallellmot, men jag måste ändå stödja Br ÖH. Det gjordes trots allt fullgoda försök att informera bröderna i tid, när det visade sig att vädret var otjänligt som Motväder.

För min del krävdes det inte mycket eftertanke för att inse att regn och 5 grader celsius inte var lämplig för ett utomhusmot, med det uppenbara resultatet att lokalen skulle flyttas. Redan runt kl. 11 kollade jag därmed på Messn för första gången, i hopp om att hitta vidare information angående kommande kvällen, sen upptäckte jag mina sms.

Hursomhelst, nog får man hålla sabbaten och hålla sig borta från elektriska apparater, så gott som man nu vill, men hågen ska man inte låta bli att använda.

Framförallt ska man inte glömma det jamtska ordspråket:

"Det skall inte vara lätt att gå på Mot!"
Och bröder, det var ju inte så lätt
Mylht 2102 2012-06-11 17:18:39 Bralør: Br ÖH
Bästa bröder!

Det är med sorg i sinne jag läser okvädesorden här nedanför om styrelsens (och speciellt min egen) inkompetens och oduglighet i samband med ihållandet av sommarmotet. Samtidigt förvånas jag över brödernas duglighet att bevista ett Mot hållet i K1an trots att en så otroligt bristfällig kallelse har utgått.

Påhopp på styrelsen av detta slag skall och får inte förekomma. Jag tycker att det är pinsamt rätt utsagt. Kallelse om ändring av Motlokal HAR utgått till samtliga som var uppskrivna på listan, även inkluderat Br Halvar. Att han enligt utsago inte väljer att titta på sin telefon dagen för Mot får stå för honom och definitivt inte något som skall belasta styrelsen eller undertecknad.

Givetvis hade jag gärna sett ett Mot hållet i Hågadalen, i I Upplands sköna natur. Dock ansåg hela styrelsen att det regnrusk som täckte Uppsala under Motdagen var allt för påtagligt och ingen kände för att bli kall och blöt. Därför togs ett gemensamt beslut om att kalla till Mot i K1an, något som jag även innan sagt skall finnas tillgänglig som extra lokal i fall om att.

Gällande Heimmotet så kvarstår det besked som gavs på Valmotet, dvs att Heimmotet kommer att hållas den 14-15e Juli i Huså...

Gällande kallelseförfarandet så håller jag helt och fullt med br SKR att kallelsen skall finnas i stagdan, allt i enlighet med lag (då en ideell förening analogt använder sig av lagen om ekonomiska föreningar)...

Mylht 2101 2012-06-10 18:53:46 Bralør: Br Bukowskis
Frågan är om det inte skulle utdelas en "Sommarmots-medalj" i begränsad upplaga om två? Oavsett ser jag oerhört mycket fram emot att få ta del av föregående Mots (i singularis eller pluralis?) protokoll under det stundande Heimmotet (frågan är bara vilket av de man ska sikta in sig på: det med Stj Halvar & Stj Blåtand i Gäddede eller det med styrelsen på Flata med omnejd?.....).
-Leve Jamtamot (i alla dess former på allehanda platser....)!
Mylht 2100 2012-06-10 18:48:46 Bralør: Br Bukowskis
Bäste Br Z: kunde inte instämma mer (se föregående inlägg)! Detta är det gyllene stoff som drömmar vävs av och som, yttermera, skiljer Jamtamot från andra småhandlarföreningar....Konstateras kan äv. att Jamtamot alltjämt är en förening som präglas av tradition varvat med dynamik (eller rör det sig om [o]organiserat kaos från presidiets sida?).....Det till sin karaktär smått nordkoreanska Hågadals-motet (med all makt och samtliga beslut koncentrerade till ett ytterst begränsat antal personer [tvenne Storjamtar] förtjänar att verkligen uppmärksammas
Mylht 2099 2012-06-10 15:55:43 Bralør: Br Z
Stort tack till Br Halvar "ma fleir" för en fantastisk skildring av årets Sommarmot i "Rykande nytt". Har inte skrattat så mycket på länge. Och samtidigt en uppmaning till Styrelsen att sköta Jamtamot med stil, elegans och skarpsinne!
Mylht 2098 2012-06-08 15:08:13 Bralør: Br Msk
Br Stj Halvar.
Nu spekulerar jag visserligen bara, eftersom jag inte kan tala för någon annan, men jag tror att benämningen "Norrlandsmot" oeftertänksamt endast användes för att särskilja det från motet som samtidigt ägde rum i Hågadalen. Det mot som avhölls å Norrlands nation benämndes under kvällen för Sommarmot tillika snabbmatsmot.
Mylht 2097 2012-06-08 12:18:56 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Något annat, visst: jag lämnar ämnet 2012 års sommarmot. Men jag kan inte riktigt släppa det här med "Norrlandsmot". Det är intressant. Br. Skrivarn har klagjort att det rörde sig om ett mot på Norrlands nation. Föreningen har ju genom åren totalt sett haft hundratals mot där. Frågan är då: varför benämndes just detta mot - när det nu var - för Norrlandsmot, och inte Julmot, Valmot, Helgamässmot o.s.v. Det normala synes nämligen vara att moten för det mesta ges specifika namn, med angivande att det ägt rum å Norrlands nation. Men i detta fall har nationen gett namn åt motet. Varför? Jag har en känsla av att det är tämligen unikt.

Jag efterlyser från br. Skrivarn lite närmare omständigheter kring motet i fråga.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2096 2012-06-08 11:41:48 Bralør: Br Flatabo
Kanske något annat som omväxling nu?
Årets Hederspristagare med känd exilflatabo. Han valdes in i Jamtamot som inbjuden gästtalare vid Heimmotet i Lockne 1996.
Mylht 2095 2012-06-07 22:40:46 Bralør: Br Skr
Br Stj Halvar.
Jag syftar såklart på motet vid Norrlands nation, "Norrlands" i talspråk. Borde jag ha skrivit "Norrlands nation-motet"?
Det skulle aldrig falla mig in att påstå att Jamtlann tillhör Norrland, eller någon annan övergripande indelning.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.