Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2108 2012-06-14 11:51:19 Bralør: Be Nylander
Angående tidigare kommentarer gällande stadgeändringar, när ämnar stadgekommittén presentera sitt förslag?

Ett tips till ÖH, uppdatera gärna kalendariet med tid och plats för Heimmotet så slipper bröderna bläddra igenom Messn för att hitta informationen.
Mylht 2107 2012-06-14 5:23:06 Bralør: Br Skr
Vidare om behovet av stadgeändrig: Problem med kallelseförfarande är ju inget nytt. En viss ÖH på 90-talet ska ha presenterat sin terminskallelse PÅ Helgamässmotet. :)
Jag tror att tillförande av stadgar skulle ge ett korrekt och pålitligt kallelseförfarande större vikt.
Mylht 2106 2012-06-14 5:06:47 Bralør: Br Skr
Detta skrev jag: "Därmed inte sagt att Hågamotet skulle vara mindre gilltigt än Norrlandsmotet."
Detta menade jag: "Därmed inte sagt att Sommarmotet i Hågadalen den 2/7 2012 skulle vara mindre giltigt än Sommarmotet vid Norrlands nation den 2/7 2012."

Det rör sig INTE om någon "dimridå", vilket intresse skulle jag ha av något sådant? Termerna är inte på något sett officiella utan användes av mig då jag trodde att alla förstod sammanhanget. Syftet var enbart att särskilja två Mot som gick under samma namn, på samma datum men på olika platser. Med "Hågamotet" menade jag således inte Sommarmotet 1978 eller 1984 i Hågadalen utan årets upplaga med tvenne deltagare.

Br Halvar tar upp "piratmotet" 2011. Detta var bakgrunden: På teckningslistan till Ockupationsmotet samma termin stod det fel datum nämligen 9/11 i stället för 11/9. Detta föranledde en mindre grupp Brr att avhålla ett Mot på kammaren det felaktiga datumet. Detta "piratmot" underkändes sedan på Julmotet.

Om vi söker praxis på hur liknande situationer hanterats tidigare bör vi även se till exempelvis Ärtmotet/Skaldemotet 2011, då nationen bytte lokal för oss från Intre läs till K1. Vid detta tillfälle annonserades inte bytet på något sätt av ÖH eller någon annan i styrelsen. Vi Motets början under punkten kallelseförfarande, efter lång diskusion om "parallellmot", tillsattes då en kommitte fär att bege sig till K1 för att försäkra sig om Brr inte avhöll Mot där.

Slutligen: Datum och plats för Mot får aldrig bli godtyckligt. Åtminstone förr var det möjligt att annonsera såväl korrekt datum som plats för alla Mot (inklusive Sommarmot och Heimmot) redan vid terminskallelsen. Det är viktigt att Brr i god tid kan planera in sina helger. En lämplig lösning inför senaste Mot hade varit att i kallelsen skriva att Motet i fall av måttligt regn skulle avhållas i den bokade lokalen på nation.
Jag ser helst att vi stadgefäster:
-att terminskallelse ska skickas innan terminens början och innehålla (åtminstone) datumen för Mot fram till nästa termin.
-att Mot sedan ska utlysas med slutgiltiga detaljer om lokal och klockslag 2-4 veckor innan.

Värt att nämna i sammanhanget är att det Riktiga Sommarmotet avhölls 9/6. Jag bevistade motlokalen (K1) en kort stund efter midnatt men hittade ingen Broder där. Det är dock möjligt att inga ledamöter kom eller att Motet redan var avslutat. Br Stj Halvar gör rätt som kritiserar med vilka medel rättelsen utgick. Det enda rimliga om man nu måste byta Mot-datum borde vara att använda samma kommunikationsmedel som vid terminskallelse och vara ute i god tid. Trots allt så finns det ju bröder som både har mobil och dator, men ändå inte är med i någon SMS-grupp eller bevistar messen.
Mylht 2105 2012-06-13 16:48:23 Bralør: en "Halvar"
Broder ÖH!

Å kalendariet kvarstår beträffande Heimmotet att samling ska ske på torget i Strömsund klockan 12. Enär ingen dementi härå lämnats, utgår jag således att samlingen sker på Flata klockan 12 lördagen den 14 juli 2012, för vidare färd mot Huså. Är antagandet korrekt?

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2104 2012-06-13 16:39:42 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Br. Skrivarn lägger alltjämt ut dimridåer. "Motet vid Norrlands nation" klargör endast att det är ett mot som har avhållits å nationen, däremot inte när. Som väl är har br. Munskänken förnämligt ryckt ut till br. Skrivarns undsättning, under antagande att det var just det mot som ändå lär ha avhållits å nationen samma dag som det i Hågadalen till den 2 juni 2012 påannonserade.

Inkommer inga uppgifter om annat, utgår jag därmed från att "Norrlandsmotet" åsyftar just ovanstående.

I sammanhanget slår det mig att det även under 2011 - om i tidsmässigt sammanhang med sommarmot eller eljest - lär ha förekommit någon sammankomst (kanske en Kammarsittning) som opåkallat omgjordes, eller försökte omgöras, till ett mot. Har jag någorlunda rätt häri, har vi något av ett parallellfall till innevarande års debacle. Det påvisar i än högre grad det önskvärda i en stadgereglering i ämnet, möjligen härtill medvetet eller omedvetet framprovocerat av både nuvarande och en tidigare styrelse.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2103 2012-06-11 22:17:10 Bralør: Br Nagy
Nog är det roligt att det hölls ett Parallellmot, men jag måste ändå stödja Br ÖH. Det gjordes trots allt fullgoda försök att informera bröderna i tid, när det visade sig att vädret var otjänligt som Motväder.

För min del krävdes det inte mycket eftertanke för att inse att regn och 5 grader celsius inte var lämplig för ett utomhusmot, med det uppenbara resultatet att lokalen skulle flyttas. Redan runt kl. 11 kollade jag därmed på Messn för första gången, i hopp om att hitta vidare information angående kommande kvällen, sen upptäckte jag mina sms.

Hursomhelst, nog får man hålla sabbaten och hålla sig borta från elektriska apparater, så gott som man nu vill, men hågen ska man inte låta bli att använda.

Framförallt ska man inte glömma det jamtska ordspråket:

"Det skall inte vara lätt att gå på Mot!"
Och bröder, det var ju inte så lätt
Mylht 2102 2012-06-11 17:18:39 Bralør: Br ÖH
Bästa bröder!

Det är med sorg i sinne jag läser okvädesorden här nedanför om styrelsens (och speciellt min egen) inkompetens och oduglighet i samband med ihållandet av sommarmotet. Samtidigt förvånas jag över brödernas duglighet att bevista ett Mot hållet i K1an trots att en så otroligt bristfällig kallelse har utgått.

Påhopp på styrelsen av detta slag skall och får inte förekomma. Jag tycker att det är pinsamt rätt utsagt. Kallelse om ändring av Motlokal HAR utgått till samtliga som var uppskrivna på listan, även inkluderat Br Halvar. Att han enligt utsago inte väljer att titta på sin telefon dagen för Mot får stå för honom och definitivt inte något som skall belasta styrelsen eller undertecknad.

Givetvis hade jag gärna sett ett Mot hållet i Hågadalen, i I Upplands sköna natur. Dock ansåg hela styrelsen att det regnrusk som täckte Uppsala under Motdagen var allt för påtagligt och ingen kände för att bli kall och blöt. Därför togs ett gemensamt beslut om att kalla till Mot i K1an, något som jag även innan sagt skall finnas tillgänglig som extra lokal i fall om att.

Gällande Heimmotet så kvarstår det besked som gavs på Valmotet, dvs att Heimmotet kommer att hållas den 14-15e Juli i Huså...

Gällande kallelseförfarandet så håller jag helt och fullt med br SKR att kallelsen skall finnas i stagdan, allt i enlighet med lag (då en ideell förening analogt använder sig av lagen om ekonomiska föreningar)...

Mylht 2101 2012-06-10 18:53:46 Bralør: Br Bukowskis
Frågan är om det inte skulle utdelas en "Sommarmots-medalj" i begränsad upplaga om två? Oavsett ser jag oerhört mycket fram emot att få ta del av föregående Mots (i singularis eller pluralis?) protokoll under det stundande Heimmotet (frågan är bara vilket av de man ska sikta in sig på: det med Stj Halvar & Stj Blåtand i Gäddede eller det med styrelsen på Flata med omnejd?.....).
-Leve Jamtamot (i alla dess former på allehanda platser....)!
Mylht 2100 2012-06-10 18:48:46 Bralør: Br Bukowskis
Bäste Br Z: kunde inte instämma mer (se föregående inlägg)! Detta är det gyllene stoff som drömmar vävs av och som, yttermera, skiljer Jamtamot från andra småhandlarföreningar....Konstateras kan äv. att Jamtamot alltjämt är en förening som präglas av tradition varvat med dynamik (eller rör det sig om [o]organiserat kaos från presidiets sida?).....Det till sin karaktär smått nordkoreanska Hågadals-motet (med all makt och samtliga beslut koncentrerade till ett ytterst begränsat antal personer [tvenne Storjamtar] förtjänar att verkligen uppmärksammas
Mylht 2099 2012-06-10 15:55:43 Bralør: Br Z
Stort tack till Br Halvar "ma fleir" för en fantastisk skildring av årets Sommarmot i "Rykande nytt". Har inte skrattat så mycket på länge. Och samtidigt en uppmaning till Styrelsen att sköta Jamtamot med stil, elegans och skarpsinne!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.