Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2085 2012-06-07 3:37:32 Bralør: Br Skr
Br Stj LG.
Kallelseförfarande hör absolut hemma i stadgarna. Om Jamtamot hade varit en ekonomisk förening och inte en ideell så hade vi varit underställda "Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar" som kräver stadgereglering av kallelseförfarande. Nu menar jag inte att vi ska känna oss tvingade att följa den i exakthet, med det tillhör praxis att sådant står med och vid rättslig tvist skulle ändå den lagen i viss mån vara tillämpbar även på ideella föreningar. De allra flesta ideella föreningarna reglerar även detta i sina stadgar.

Jag tycker att det hör till god föreningssed att reglera kallelseförfarande i stadgarna just för att säkerställa att alla medlemmar kan komma till sin rätt när viktiga beslut tas. Att reglera hur och inom vilken tid det ska kallas till ett mot tycker jag är rimligt. De exakta detaljerna hur kallelsen ska utföras och utformas behöver dock inte stå med där utan i styrelseinstruktioner.
Mylht 2084 2012-06-07 1:58:19 Bralør: LG
Herregud vilket trams!

Styrelsen hade väl kunnat skicka en jamt till platsen som var utlyst så att Halvar och Ando hade sluppit sitta i regnet och vänta en timme eller vad det nu blev. Ännu bättre (och enklare) hade det varit om någon i styrelsen hade kunnat ringa till de fåtal (11 st) som var anmälda för att säkerställa att info:en om ändringen av Motplats hade nått fram till alla.

Vad gäller det som Skrivaren föreslår om kallelseförfaranden så är dessa av sådan art att de hör hemma i styrelseinstruktionen, och inte i huvudstadgan. Jfr t.ex. med den i nuvarande styrelseinstruktion gällande lydelsen om de kallelser som ska skickas ut varje termin (och som nuförtiden i praktiken sker via e-post och kanske sms):

Ansvarig för den stora kallelsen till mot i början av varje termin. I en sådan kallelse skall alltid minst två telefonnummer vara angivna, så att Jamtar i förskingringen kan få kontakt med Jamtamot på ett enkelt sätt. Vid utskick av en terminskallelse begärs färdigutskrivna adressetiketter från den som för Jamtamots personkartotek (se bilaga A).
Mylht 2083 2012-06-06 19:17:04 Bralør: Br Skr
Halvar, jag håller med dig i princip, men ej i sak. I samband med stadgeändringsförslaget så lyfte jag fram att det saknas stadgar för grundläggande kallelseförfarande. Det är således omöjligt idag att hävda att ett visst Mot är det "enda gilltiga" eller vad som är "rimlig tid". Därmed inte sagt att Hågamotet skulle vara mindre gilltigt än Norrlandsmotet.

Detta skrev jag tidigt i våras i jamtforum med avseende på stadgeändringsförslaget.

<<

Övrigt yrkande:
-att stadgekommittén får i uppdrag att forumulera stadgar för kallelseförfarande.

Motivering:
-Detta är något ligger mig extra varmt om hjärtat. Det finns inget i stadgarna som stävjar så kallade "piratmot" som gör anspråk på att vara riktiga. Det blir alltså upp till nästkommande Mot att ogilltigförklara dem på någon annan grund än bristande kallelseförfarande.
-Jag föreslår att kallelse ska utgå senast 2 veckor innan Mot.
-Terminskallelse är självklart giltig, men om något ändras från den så ska det anslås två veckor i förväg. Till exempel vet man ju sällan exakt datum för heimmot redan i januari.
-Jag föreslår även att det regleras vilka former som är grundläggande för kallelseförfarandet. Exempelvis tycker jag inte att regndans ska vara varken tillräckligt eller ens behöva nämnas. Det är så att säga en bonus.
-Jag föreslår att terminskallelse ska regleras så att den ska utgå via post eller e-post till samtliga Brr som ej aktivt avböjt detta.
-Jag föreslår att ändringar ska anslås på hemsidan eller i den största jamtska dagstidningen.

>>

Om detta hade varit på plats hade det inte varit någon tvekan om att Hågamotet varit det enda giltiga.
Man kanske även borde lägga till reglering av lokalbyten/tidbyten så att om dessa i undantagsfall sker inom två veckor innan Mot så skall det finnas hänvisning/transport till nya Motlokalen och att nya Motet anpassas i relation till detta.
Mylht 2082 2012-06-06 9:34:02 Bralør: Br PM
Instämmer. Ett helt giltigt Mot med tanke på omständigheterna, med en Orlstyrare och en Skrivare.
Ser mycket fram emot just det protokollet. *-<:-)
Mylht 2081 2012-06-06 6:20:52 Bralør: Br Nylander
Om den enda information som utgått angående ändring av plats för Motet är meddelandet här på messn 3,5h innan Motet började, kan jag inte annat än hålla med StJ Halvar om att det endast var han och StJ Blåtand som närvarade. Detta torde vara ett av de minsta Moten, om inte det minsta i historien.
Mylht 2080 2012-06-05 19:17:37 Bralør: Br Nagy
Haha.. Br Stj Halvar och Br Stj Blåtand är karlar för sina kiltar! Bravo! Ser fram emot en ypperlig protokoll på Heimotet!
Mylht 2079 2012-06-05 16:16:39 Bralør: en "Halvar"
Bröder!

Även jag tackar - dock inte ÖH och övriga styrelsen - för ett trevligt sommarmot. I stället framför jag mitt tack till t.f. ÖH eller Orlstyrarn broder Blåtand, enär han och jag var de enda som infann sig, t.o.m. en kvart före utannonserad tid (vi var således på plats kvart i fyra e.m. den 2 juni) på den ställe "HÄR", vilket alltså var parkeringsplatsen intill bron över Hågaån, längs vägen mellan Flogsta och Eriksberg, i Upsala stad. Som ingen övrig broder infann sig, men Blåtand och jag fann oss kallade i vederbörlig ordning, godkände vi kallelsen till mot på just detta i god tid tillkännagivna ställe, och avhöll givetvis mot med diverse förhandlingar, varöver protokoll även kommer att upprättas. Såvitt jag kan förstå, var också det av Blåtand och mig avhållna motet det enda giltiga, emedan ingen annan kallelse inom rimlig tid utfärdats.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2078 2012-06-04 18:49:04 Bralør: Br ÖH
Bröder! Tack för ett trevligt sommarmot!
Mylht 2077 2012-06-02 12:33:26 Bralør: Br Msk Fabio
Sommarmotet är flyttat till Norrlands nation i K1:an kl.18dk pga. dåligt väder. MR
Mylht 2076 2012-05-29 21:59:39 Bralør: Br uppmärksam
Halvar: Om du trycker på länken "HÄR" så kommer du till en karta...
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.