Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2547 2019-05-10 15:00:21 Bralør: ÖH Jonsson
Brr!

Kvällens Valmot är flyttat till Nya Festsalen, även kallat Discot!

MR
Mylht 2546 2019-05-08 10:56:49 Bralør: Br P.Å. Tryckare
Nu på fredag 10 maj kl 18jk är det Valmot i Teatern.
Mylht 2545 2019-02-25 10:14:35 Bralør: Br ÖH
Brr!
Kallade är ni till Ärtvällingamot 1/3 kl 18dk i Teatern.

Anmäl er! Det blir eld och en massa roliga ord!

MR
Mylht 2544 2019-01-21 13:07:17 Bralør: ÖH Jonsson
Brr!
På fredag 25/1 kl 18dk i Inre läs är det Sjongarmot. Kom dit och sjung. Ni är kallade!

MR
Mylht 2543 2018-11-22 13:28:13 Bralør: Br Sumpen
Dax för Senilium?
Mylht 2542 2018-11-19 19:09:08 Bralør: Br Stj Lechner
Storjamtstadgekommitténs ska såklart vara Storjamtskommitténs.
Mylht 2541 2018-11-19 18:15:08 Bralør: Br Stj Lechner
Brr!
Det stundar till Julmot och jag vill passa på att meddela Bröderna att Storjamtskommittén tar emot förslag på Storjamt, Statuterna säger:
<<Till Storjamt kan väljas "jamt" som på ett förtjänstfullt sätt
gagnat föreningen och dess syften.>>
Om du skulle ha ett förlag eller tre till Storjamt går det utmärkt att skicka det tillsammans med motivering ma-il till storjamtskom@jamtamot.org

För Storjamtstadgekommitténs räkning:
Br Stj Lechner
Mylht 2540 2018-11-14 22:10:06 Bralør: Br Hängbukssvin
Det är frågan det!
Mylht 2539 2018-11-12 17:46:40 Bralør: Br Svin
Blir det grisfötter?
Mylht 2538 2018-11-12 5:27:47 Bralør: ÖH
Bröder!

Ni är kallade till Julmot den 24/11 kl 16jk i Gamla salen å Norrlands nation.

Anmäl er!

Skicka innan Motet även förslag till hederspristagare till ÖH:s e-brevlåda. Vem har gjort sig förtjänt av detta ärofyllda pris?

Ma råkes!
Foregåenne 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.