Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2075 2012-05-27 13:29:28 Bralør: Br Skr
Halvar: Vi samlas vid Hågabron vid korsningen mellan Hågavägen/Eriksbergsvägen och Ekebyvägen.
Mylht 2074 2012-05-27 13:19:37 Bralør: Br Skr
Mylht 2073 2012-05-25 16:19:32 Bralør: en Halvar
Bröder!

Det har uttalats att vi ska träffas "HÄR" såsom samlingsplats inför Sommarmotet. Nu undrar jag: var är "HÄR"? - Jag antar att det inte är någon enbart virtuell mötesplats på nätet, Jamtamots heimsia, Messn m.m. dylikt det handlar om.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2072 2012-05-25 11:19:51 Bralør: Br Pe
Mylht 2071 2012-05-25 9:58:30 Bralør: Br Ammer
Bröder!

Kommer detta att strypa möjligheten att bevista Sproteide? I så fall är detta en skandal!

http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.4741291-forsvaret-stanger-bynaset
Mylht 2070 2012-05-21 20:16:09 Bralør: Br ÖH
Bäste brr. Vi har lokal å nationen till förfogande för senare på kvällen (om det behövs). Jag håller på att kolla på något form av tält att ta med oss till håga-dalen. Ingen övernattning, däremot jamsk femkamp!

Anmäl er bröder!
Mylht 2069 2012-05-17 11:56:58 Bralør: Öst-Tröndelagare
Idag är det Syttende Mai!!
Mylht 2068 2012-05-16 9:34:08 Bralør: Br Msk
Det är väl lämpligt med någon form av femkamp i jamtskt manér till sommarmotets utomhusvistelse
Mylht 2067 2012-05-15 17:49:26 Bralør: Br Nylander
Bra fråga Janos. Det finns beslut på att Motlokalen skall ha minst en dusk väggar vilket blir svårt ifall den är utomhus.
Mylht 2066 2012-05-15 11:55:35 Bralør: Br Nagy
En lämplig fråga torde vara om var Motlokalen kommer att finnas. Är det utomhus månne, eller inomhus? Ska man tänka på övernattning eller något sånt?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.