Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2054 2012-04-26 21:47:07 Bralør: Br Skr
Hej, Brr.
Je les e kurs ti språksociologi nunen å mæ ha e litt e projekt. Je ske unnersök håkken roll dialekten spæla för förene mänish ti exil. :)
Je voo tacksam om Bröran tog se nagur minuta te å sværa.

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=4931&mpid=7db60a1fd8167f0c486d8b61e1737e30

Hälsning // Br Skr
Mylht 2053 2012-04-23 16:26:06 Bralør: en Halvar
Bröder!
Br. Flatabo talar vist och insiktsfullt. Donationer är en för Jamtamot ytterst värdefull källa till inspiration och nya krafttag, ävenså jubileer. Vidkommande dokumenterandet av donationerna har inte minst broder Hövdingen en framstående roll att fylla, enkannerligen med avseende å Kammarns inventarieförteckning; gräver han på djupet häri, går det måhända att närmare klarlägga ifrågavarande donations historiska proveniens.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2052 2012-04-20 20:21:54 Bralør: Br Flatabo
Skulle snarare tro att donationen är från omkring 1927 eller något år senare. Vid Norrlands nations pampiga 100-årsjubileum dök en del medlemmar från Jamtamot (1907-1910) upp, och träffade då styrelsemedlemmar i Jamtamot Redivivum. Detta ledde till att flera av dem efter inbjudan sedan dök upp på Mot.
Mylht 2051 2012-04-17 9:28:57 Bralør: Br (O)Klargörare
Br Ammer!

Tyvärr är det inte Gamlestens sköld som han nämner, utan en annan (tidigare glömd) donation från 1923.
Mylht 2050 2012-04-17 8:58:47 Bralør: Br Ammer
Bröder!

Nu får ni upplysa en Broder i förskingringen, anspelar PM på gamlestens sköld när han nämner den återfunna Örtendalska donationen? Detta vore ju i såfall sensationellt!
Mylht 2049 2012-04-16 23:41:26 Bralør: Br Flatabo
Skr> Akkurat - den jamtska skyltgerillan slår till - överallt! :)
Mylht 2048 2012-04-16 23:01:22 Bralør: Br Skr
För övrigt hoppas jag att LG:s arbete inspirerar folk på annat håll i Jamtlann att göra samma sak.
Jamt gjär som jamt vill, civil olydnad när den är som bäst! :D
Dessutom en (språk)politisk aktion, som både uppmärksammar, sprider och ökar jamskans status.
Mylht 2047 2012-04-16 22:55:17 Bralør: Br Skr
"Ett exempel på semi-etymologisk skriftjamska är att de 'tjocka l' som har sitt etymologiska ursprung i 'rd' bör stavas 'rl'." 2043

Problemet med att använda rl för rd för att ge en etymologisk pekning är att det sanna rl redan finns och har ett annat uttal på jamska i form av vanligt l eller ɭ.
Varför skilja det här fenomenet från övriga konsonantövergångar som är naturligt i språks utveckling? Varför inte bara säga att rd har blivit l precis som många f > v (lif, bref, sofa). Dumt att skapa fonematisk inkonsekvens i onödan.
Ex. farla, Karl

Dessutom används det ofta inkonsekvent då det inte brukar skrivas med någon hänvisning etymologiskt då l uttalas som rd (alltså åt det motsatta hållet).
Ex. kjold (tjårdd), böld (bördd), hælda(?) (hærdda)
Mylht 2046 2012-04-16 22:13:43 Bralør: Br Flatabo
Har du helt på egen hand bestämt texten på skyltarna, eller har du diskuterat med andra också?
Mylht 2045 2012-04-16 16:31:51 Bralør: LG
Till br Z, nr 2037.

En del av skyltarna är bekostade av byarna och en del av mig personligen.
MR / LG

PS
Bynamnet bör stavas 'Skaola'. Diftongen 'au' är nämligen den diftong som finns i ord som 'haug' och 'lauv' ('hög' och 'löv') och uttalas av normalt av gemene norsk (och av jamtar) som [øu]. Det finns undantag även i Norge men det dominerande är det uttal som de facto har möjliggjort övergången från diftongen 'au' till monoftongen ’ö’.
Uttalet av de norska skidskidåkerskornas 'Johaug' och 'Lauvhaug' efternamn är alltså normalt [Johøug] och [Løuvhøug] svarande mot 'Johög' och 'Lövhög'. Detta har dock svenska skidkommentatorer svårt för (utom Andreas Karlsson som verkar ha försökt lära sig).
DS
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.