Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2032 2012-04-13 21:19:55 Bralør: LG
Till br Halvar (2016):

Det av mig i inlegg 2003 angivna stavningssättet för stadnamnet på den älv som börjari närheten av Helags och som har sitt os i närheten av en plats vars blotta omnämnande kan genera den mest härdade jamt, bör stavas

Iogna

(som också är bestämd form, ackusativ), dvs det bör inte vara något n före 'g':et. Uttalet blir ändå detsamma, helt i analogi med det omljudade uttalet av 'ugn'.
Mylht 2031 2012-04-13 21:09:16 Bralør: LG
Br Flatabo (2005): Vägskyltarna ska alltså inte vara på den jamska som talas av ortsbefolkningen där, utan på någon sorts historiskt skapad "dna-nynorsk"?

Svar: Nej. Jag hade bråttom när jag skrev mitt inlägg och insåg efteråt under min bilfärd upp till republiken att huvudbudskapet hade kunnat getts en mer avskalad och entydig framtoning.

Det som gäller är att texten på skyltarna m.fl. ställen ska återge den talade jamskan på ett så språkligt korrekt sätt som möjligt är. Detta innebär som i de flesta språk att de i olika grader är semi-etymologiska, dvs att väsentliga språksammanhang om möjligt ska kunna skönjas i det skrivna. I det avseendet råkar NYNORSK (med sin genomtänkta semi-etymologi) i stora delar på ett nästintill ruggigt sätt sammanfalla med den søvestjamska som än i dag talas i ett diverse "motståndsnästen" (ställen där man understundom beskriver folk som egentligen borde prata jamska som att de "svenske"(pratar svenska). Det senare ungefär som när norskar bekymrat kommenterar norskar som "svorskar".

Ett exempel på semi-etymologisk skriftjamska är att de 'tjocka l' som har sitt etymologiska ursprung i 'rd' bör stavas 'rl'. Då blir uttalet det rätta och den läsvane får ett skriftspråkligt sammanhang. I helgen som var hörde jag dessutom ett gammalt ord där r:et rullade som en liten men tydlig inledning på det normalt tjocka l:et.

Till sist: Det där med språkligt DNA syftade endast på språkliga samband, inte på hur stavningssätt bör vara.
Mylht 2030 2012-04-12 0:36:52 Bralør: Br ÖH
Jag har letat runt, men tyvärr inte hittat något än... Jag ska ta och skicka en hälsning och fråga!

MR
Mylht 2029 2012-04-11 21:06:26 Bralør: Br Nyfiken
Någon som har hört eller vet om Jamtamot har kommit med i SR via årets hederspristagerska än, eller får vi vänta lite längre?
Mylht 2028 2012-04-10 21:34:31 Bralør: En "Halvar"
Bröder!
Jag instämmer i Br Inpiskarens imperativ. Inte minst ska det bli intressant att se hur Fondbarometermaskinisten förmår att genomföra sitt ansvarsfulla värv. Och så ska vi väl ha TOMBOLA MED IDEL HÖGVINSTER? Styrelsen ser till att ha lottringar tillgängliga, antar jag?
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2027 2012-04-10 21:29:39 Bralør: En "Halvar"
Broder Skrivare!

Du har intressanta funderingar angående uttalet av te. Sammansättningen "tellgå" finns måhända i jamskan, även om jag inte känner igen den och heller inte känner mig bekväm med uttrycket. Jag föredrar i så fall (jfr exemplet 7) "testäss" eller "ta te", således: "Je ske si va som finns testäss" eller "Je ske si va som finns å te te".

Beträffande vokallängden beror det också på om det är just ordet "te" eller något annat i meningen som för tillfället betonas; det kan lika gärna vara så att den som framför det sagda väljer att betona pronominet, verbet eller substantivet i meningen.

Apropå förkortade ord, som ursprungligen varit längre, kan erinras om just ordet stutt, vilket förvisso fordom haft en längre form - dae ha vårrte förstutte. Jag kan återkomma härom vid tillfälle.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 2026 2012-04-10 17:08:18 Bralør: Br ÖH
Gör som Br Inpiskare. GÅ PÅ MOT!
Mylht 2025 2012-04-08 22:02:56 Bralør: Br Inpiskare
Bröder Jamtar!
Anmäl er till VALMOT lördag den 14 april i K1 kl 18dk!
Styrelse för verksamhetsåret 2012-2013 skall väljas och: Utom- och Inomrikeskorrespondenskommittén avlägger rapporter, Fondbarometern synas, kvalitetspermuterade val till Fakultetsstyrelsen, marvelös skaffning (inklusive slisk) snusdosdragning, Kammarseminarium, mm mm.
Medtag Jamtluva och Sångboka!
Ma råkes!
Mylht 2023 2012-04-06 23:07:55 Bralør: Br Skr
Jag funderade en del kring olika uttal av te.

Till som preposition:
1. Je ske gå te a Anna. [ɪ:]
2. Je ske gå te n Anners. [ɪ]
3. Ha du gått frå Stan? Nej, je ske te stan. [e:]
4. Je ske gå tebaker. [ɪ].

Till som infinitivmärke:
De e artut te gå på stranna.

Till som verbpartikel:
5. Je veit att de ske gå tell så som du sej. [ɛ]
6. Männ, att de ske gå te på de dann vise. [e:]
7. Je ske si va som finns å tellgå. [ɛ]

Tankar:
- Jag uppfattar en skillnad på längden av vokalen beroende på om den följs av vokal (1.) eller konsonant (2.), men jag kan ha fel.
- Vid betoning (3. och 6.) så stärks vokalen (kvalitativ accent).
-Jag vet att te med [e:] används ofta(st?) i fall som 5 och man kan inte säga att något är mer rätt, men det finns en poäng i skillnaden och möjligheten till att betona. Jag skulle ändå säga att det är "fel" att säga tegå.
Mylht 2022 2012-04-04 23:25:24 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Det börjar bli dags för Valmot! Så anmäl er snarast!
Bröder som är sugna på en styrelsepost (Kom igen nu!) kan höra av er till mig snarast!

Annars är det servering av dammiddagen som står på schemat. Intresserade får gärna höra av sig. Man behöver inte sitta i styrelsen för att servera... Och kul som fan är det.

Ha det trevligt i Påsk!

MR!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [52] 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.