Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1996 2012-03-30 14:21:26 Bralør: en Halvar
Bäste broder Flatabo!

Du har rätt i att gränsen inte når fram till vägen mellan Börtn och Storsjö - Ljungdalen (hell Ljongdala, som härjeådalingarna plägar säga). Men det beror i sin tur på att det inte är landkapsgränsen utan kommungränsen, rågången mellan kommunerna Berg och Härjeådalen, som på just den här typen av karta har angetts. Ur den synpunkten har den här kartan inget värde. Det bör finnas andra kartor där i stället landskapsgränsen är markerad.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1995 2012-03-29 16:50:13 Bralør: Br Flatabo
Vägverket upphörde för bra precis två år sedan, och uppgick i Trafikverket.
Gränsförflyttningen är säkerligen okunniga byråkraters verk.
Som man ser på kartan så når gränsen inte fram till den vägen.
Mylht 1994 2012-03-28 17:00:57 Bralør: en Halvar
För att mitt senaste inlägg inte ska te sig som rent svammel - vän av ordning märker givetvis lakunen - kommer här ett förtydligande angående vad Lundberg påpekade: veiskylten var flyttad jämfört med tidigare, in på vad som rätteligen är Jamtlanns territorium. Därmed klarnar förhoppningsvis vad jag ville ha framfört.
en "Halvar"
Mylht 1993 2012-03-28 16:56:21 Bralør: Br Flatabo
Rätt Br Halvarius:
en väg - n vei
vägen - vein (alt veien)
Mylht 1992 2012-03-28 16:54:55 Bralør: en Halvar
Bröder!
På tal om vägskyltar i trakten av Börtn, slår det mig att när jag häromåret billedes åtföljde hederspristagaren Lundberg till Torsborg, påpekade han att vägskylten utmärkande gränsen för Härjeådalen (från Börtn mot Härjeådalen räknat, efter Ljungdalsvein) en god bit in på vad som rätteligen är gränsen för landskapet Jamtland. Hur kan det komma sig att Härjeådalen så självsvåldigt expanderar ytmässigt på Jamtlands bekostnad? Ligger skulden hos Vägverket (eller vad detsammas motsvarighet numera benämnes)?
en "Halvar"
Mylht 1991 2012-03-28 16:47:50 Bralør: en Halvar
Som sagt, broder Storjamten Stasi:

Vafför skriv man int "vein", alternativt "veien" i Skaola å Börtn? Jfr frå E Jamtlannstaus: --- "Hu går aller för långt på nån vei".

en "Halvar"
Mylht 1990 2012-03-28 12:46:17 Bralør: Br Flatabo
Exempel på vägskyltar i Skålan och Börtnan (Stasisidor:)
Undran: "väg" på jamska uttalas "vein", borde bli på skyltarna: Skuggevein, Buvein
Mylht 1989 2012-03-27 19:20:09 Bralør: Br Z
På väg mot Ljungdalen sistlidna helg såg jag, i trakten av Börtnan, glädjande nog några vägskyltar på jamska. Måhända ett verk av någon ÖH em.?
Mylht 1988 2012-03-24 16:10:04 Bralør: Br Dictionarius
"Jämtlands befolkning är ett ädelt och kraftfullt människoslag och förenar med en jämförelsevis hög bildning ett fridsamt och fogligt sinnelag, sedlighet och laglydnad, så att brott av svårare beskaffenhet förekomma högst sällan."

Sv. konversationslexicon, 1860
Mylht 1987 2012-03-23 23:36:58 Bralør: Br Le em
Men nu blir je sinnug, da är ju kammarkväll ikväll, och endast tri har je sett. Bättring ÖH!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.