Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1969 2012-02-13 19:52:19 Bralør: Br Anmelare
Br ÖH: finns det möjlighet för övriga föreningar (främst ordförande då kanske) att anmäla sig på teckningslista i nationens kansli?
Mylht 1968 2012-02-13 18:23:49 Bralør: Br ÖH
BRÖDER! ANMÄL ER TILL BANKETTEN!
Mylht 1967 2012-02-13 18:23:00 Bralør: Br ÖH
Detta skall vi tillse!
Mylht 1966 2012-02-13 8:48:58 Bralør: Br Donation
Br ÖH och Br Fogden!

Gör det möjligt för bröderna att kunna donera i direkt samband med betalning av Motavgift. Så att man kan betala 200 för Motet (om man känner för det), och 50 kr går då oavkortat till Jubileumsfonden.
Mylht 1965 2012-02-12 17:14:48 Bralør: Br ÖH
Bröder!
Tack för det fantastiska Motet!

Nu har vi äntligen skapat en jubileumsfond, således är det bara att börja donera! Bara tre år kvar!
Mylht 1964 2012-02-12 10:11:37 Bralør: Br Flatabo
Gillar småmot, man får ta mer plats då, bra för en Lekare. :)
MEN: var höll du hus Br Halvar??
Mylht 1963 2012-02-10 18:15:00 Bralør: Br ÖH
I Katakomberna... De som ämnar närvara skall vara där åtminstone en kvart innan...
Mylht 1962 2012-02-10 14:26:56 Bralør: en Halvar
Bröder!
Omtrennt klokka fyyr e.m., såleis. Er'e deri katakombom?
en "Halvar"
Mylht 1961 2012-02-10 10:58:40 Bralør: ÖH
16!
Mylht 1960 2012-02-09 12:27:26 Bralør: Br Nylander
Vilken tid börjar mysterierna?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.