Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 2537 2018-10-09 17:55:23 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Snart är det Helgamässmot. Rättare sagt den 20 oktober kl 17jk.

Ni är kallade!

Anmäl er!

MR!
Mylht 2536 2018-09-20 13:25:52 Bralør: Br Påstridig
Sluta apa er! Gå på Samarrsittningen!
Mylht 2535 2018-08-06 15:29:38 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Terminskallelse och kallelse till Ockupationsmot har utgått via ma-il och på fjösboka. Det går även att få den muntligt uppläst genom att kontakta mig telefonledes eller besöka mig vid mitt residens.

I stora drag handlar kallelsen om framtiden och var man ska befinna sig för att uppleva denna. Den innehåller även tisdangivelser.

Anmäl er, Bröder!
MR!
Mylht 2534 2018-07-06 12:20:57 Bralør: Br Noljamt
Tack för ett mycket innehållsrikt Heimmot i Frostviken!
Mylht 2532 2018-06-19 23:13:00 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Oroa er icke! Kallelse utgick nyligen via ma-il och på fjösboka.

Ni är härmed kallade till Heimmot den 30 juni 2018 i Ankarede! Avfärd prick 09.00 från Wargentinsskolans parkering. Glöm inte att anmäla er!

Givetvis är svaret "ja" på ungefär hälften dina frågor, Br Orolig.

Själv är jag anmäld! Tyvärr står det fel i anmälningsformuläret, det är 2018-06-30 som gäller, INTE 2018-07-30. Vem som orsakat detta klavertramp vet jag inte!
Mylht 2531 2018-06-18 21:26:27 Bralør: Br Orolig
Br ÖH!

Hur ser det ut inför Heimmotet? Är det packmoppe som gäller från wargen eller är buss bokad? Kommer vi att få se nån kalkogn? Blir det soptippsturné? Kommer det att finnas högvinster i halvarlotteriet? Finns det svartkrut till kanonen? Kommer papphalvar? Vi törstar efter information!
Mylht 2529 2018-06-14 14:13:15 Bralør: Br Heimat
Brr!

Endast nio anmälda till Heimmot och ännu varken H eller ÖH. Ni vill väl ändå inte riskera att få brr Hjälte eller Ammer till Olstyrare? Klient!
Mylht 2527 2018-05-14 9:53:40 Bralør: Br ÖH
Bröder! På fredag är det Valmot! Sitt på apberget och gestalta demokratins janusansikte i köttslig form! Eller ställ upp till någonting som du aldrig hade övervägt att söka till om hade du endast en back Tuborg mindre i kroppen!

Kallelse har utgått genom diverse kommunikativa metoder. Anmäl er, Bröder!
Mylht 2525 2018-04-13 15:44:34 Bralør: Br Spanare
NU!!
Mylht 2523 2018-04-05 13:10:36 Bralør: Br Fjärrskådare
Än så länge skådas icke den Festinska Regndansen...
Foregåenne 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.