Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1943 2012-01-27 14:32:14 Bralør: Br Flatabo
Ahllt e grett de henn åre also Br Halvar! :)
Utgår från att Br Red, eller någon annan jamtfotograf, dokumenterar Jamtamots marvelösa lag i Renneth, för senare beskådan på Nätet.
Mylht 1942 2012-01-26 15:36:31 Bralør: en Halvar
Bröder!
Jamtamot är en förening som inte hur som helst fjäskar för andra, i synnerhet inte nationsföreningar som exempelvis Birkarlarna. I stället står Jamtamot till förfogande när det bäst passar oss själva. Sålunda fattades för ett antal år sedan det grundläggande beslutet att Jamtamot deltar i Birkarlarenneth endast vart fjärde år eller OS-år (vilka årtal måhända inte med nödvändighet behöver i tiden sammanfalla, synnerligast som sedan beslutet fattades olympiska spel numera är uppdelade på vinter- respektive sommarevenement vartannat år). Men kort sagt: innevarande år är det i vart fall sommarolympiska spel, vadan det passar bra för Jamtamot att hedra renneth med sitt deltagande. Hur det blir 2013 återstår, mot bakgrund av Jamtamots grundläggande beslut, att se.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1941 2012-01-26 12:25:11 Bralør: Br ÖH
PM: Det skall vi nog kunna ordna.

Bröder: På Lördag går Birkarla Renneth av stapeln, klockan 13 går startskottet på Playan (studentvägen). Kom dit och heja fram vårt lag till seger och passa på att köp en och annan kol-bulle.

Ma Råkes!
Mylht 1940 2012-01-25 11:55:44 Bralør: Br Flatabo
ÖH> Det gäller nog bara att begränsa tiden för kåseriet, och gärna kunna visa bilder från Internätet.

Kanonväder i republiken idag!
Mylht 1939 2012-01-25 11:23:58 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Nu finns det en möjlighet att anmäla en gäst på "Anmelan te Mot". Detta är dock till för att anmäla "icke-Jamtar" till exempelvis Hedersprisbanketten. När man anmäler gäst, får man även skriva med sitt namn så att vi vet när vi skall göra placeringen...

MR!
Mylht 1938 2012-01-25 11:20:58 Bralør: Br ÖH
Fantastisk idé!
Mylht 1937 2012-01-25 9:54:52 Bralør: Br Flatabo
Ett förslag till programpunkt på "Prismotet": Br Halvar kåserar över ämnet "Jamtamots Hederspris, och pristagare jag mött genom tiderna".
Du var med när priset instiftades, och förr var det tradition att just du intervjuade pristagaren samt publicerade intervjun i JT.
Mylht 1936 2012-01-24 20:52:00 Bralør: Br ÖH
Halvar:

Jag har inte funderat ut något än, men håller på med det för fullt (dock är första prioritering Ärtvällingamot med gålbeinskaeran). Det blir annars ett "icke-mot" (om det nu finns några sådana?), eller iaf ett mot som mist sin karaktär och dragkraft. Ditt förslag låter genomförbart, dock behöver jag och styrelsen hjälp med det. Det är inte rimligt att begära att styrelsen skall frambringa en exposé över samtliga hederspristagare skall ur "tomma intet".
Mylht 1935 2012-01-24 18:53:25 Bralør: en Halvar
Bröder!
En liten korrigering, förresten, till mitt senaste inlägg: Finnmarksborna hade inte Orsa, utan t.o.m. Mora som närmaste kyrkliga bas åt söder, och Sveg åt norr.
Att även dessa gränsboende håller reda på i vilket landskap de är bosatta, oavsett allsköns övrig administrativ indelning, ger följande citat belägg för: "Fågelsjö är en by i Orsa finnmark i norra Dalarna. Byn är belägen i den del av Los socken som tidigare utgjorde Hamra församling. Området tillhör idag Ljusdals kommun i Gävleborgs län" (ur: Wikipedia).
Således: landskapet är Dalarna, inget annat, även om Fågelsjö inte har många kilometer in till Härjeådalen.

Över till något helt annat: "Prismot" instundande mars ter sig något apart, enär då inget hederspris kommer att utdelas. Eller ska äntligen pris utdelas till pristagarna Eriksson i Hovermo? - För att Prismotet ska få någon reell innebörd kan t.ex. en brett upplagd historisk expose över pristagarna presenteras, interfolierad med diverse anekdoter över desamma. Eller vad har styrelsen eljest tänkt sig för innehåll?
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1934 2012-01-24 9:26:09 Bralør: n Edler
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.