Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1923 2012-01-18 19:17:01 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Jag förstår er frustration, dock har jag sedan utskicket reviderat min tanke med heimmotet, vilket jag även meddelat tidigare! Frostviken är ett alternativ, dock är det 25 mil från Östersund vilket kommer både bli dyrt och kommer bidra till att få bröder "orkar" närvara.

Men är det brödernas vilja är jag den första att foga mig!
Mylht 1922 2012-01-18 15:55:41 Bralør: en Halvar
Bröder!
Se Br Flatabos inlägg (nr 1921). Han har så tillfullo rätt, att därvidlag intet för min del finns att tillägga.
Dock bör även erinras om att Jamtamot är en landskapsförening. Det innebär, som jag ser det, att Jamtamot städse, åtminstone när det gäller Heimmot, saknar all anledning att förlägga sina exkurser till annat än Jamtland och Härjeådalen (möjligen med tidigare nämnt undantag beträffande utflykt västerut, till Tröndelag).
Låt således Angermännen i godan ro hålla sig till sitt i Tåsjö och övriga Ångermanland. Vi har inget där att göra!
Och, broder ÖH: här emotses en kommentar från dig och styrelsen.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1921 2012-01-18 11:38:12 Bralør: Br Flatabo
Tåsjö ligger i Ångermanland, och är följaktligen Angermannalagets domäner, vilket också praktiskt visat sig vid flera tillfällen under senare år då laget har haft s k "Sommarrådstuga" i Tåsjö.
Att Tåsjö sedan januari 1974 tillhör Jämtlands län förändrar inte alls landskapstillhörigheten. Landskapen, liksom socknarna, är numera oföränderliga.
Mylht 1920 2012-01-17 20:20:54 Bralør: en Halvar
Bröder!
Mina värsta farhågor har besannats - Jamtamot ska, enligt kalendariet, avhålla Heimmot i "Tåsjö med omnejd". Således i Ångermanland!! Vad tusan har vi där att göra? Jag finner det högst berömligt och lovvärt att någon gång föreningen vid Heimmot gör en tur in i Noreg, i vart fall till Tröndelag. I övrigt ser jag ingen som helst anledning varför vi inte kan hålla oss inom Jamtland eller Härjeådalen. Men Ångermanland - man häpnar! Vad kommer härnäst? Måhända Medelpad med dess onämnbara kuststad? Är det vad bröderna åstundar?
För min del vill jag å det kraftigaste protestera mot ett dylikt övergrepp på allt vad traditioner heter inom Jamtamot. Här måste en ändring komma till stånd; Ångermanland är definitivt inte "heeim" för mig.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1919 2012-01-17 15:59:04 Bralør: Br ÖH
Jag hoppas att så många som möjligt vill träffas en stund. Jag kommer att vara en nykter deltagare! =)
Mylht 1918 2012-01-17 14:08:45 Bralør: Br Hansa
Är morgondagens kammarkväll (alternativt pubrundan) fortfarande aktuell?
Mylht 1917 2012-01-14 15:35:53 Bralør: Br ÖH
Kammarkväll på söndag klockan 18.30. Styrelsen träffas 18 för snabb genomgång!
Mylht 1916 2012-01-12 9:28:54 Bralør: Br Spejare
Mylht 1915 2012-01-11 9:33:16 Bralør: Br PM®
1863 är grundår, och 1952 absolut slutår, läs gärna diskussionssidan för ordet "socken" på Wikipedia.
Vi kanske ska ta det här på Jamtforum och låta mer aktuell föreningsinformation komma in? ;)
(Blev nu nyfiken på ett litet föredrag på Mot av Br Halvar av typ: "Når Lillhallspöjkan for på bal Östavalls på gammeltia")
Mer aktuellt - från Terminskalendariet: Varför ska Jamtamot ha både Prismot och Hedersprisbankett?
Mylht 1914 2012-01-11 1:38:02 Bralør: Br Skr
En bra gräns är kanske att inte erkänna kommunreformen 1952.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunreformen_1952
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.