Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1927 2012-01-18 23:55:12 Bralør: BrEm
Mylht 1926 2012-01-18 23:49:51 Bralør: Br Emeriten
Br Halvar är riktar väldigt hårda ord, men samtidigt får vi förhålla oss lite mer till realiteter. Idag är de facto Tåsjö en del av den administrativa hembygden Jämtland. Såsom alla gränsbygder finns det dubbla tillhörigheter. Å andra sidan känner nog en hel del södra härjedalingar större samhörighet med Hälsingland och Dalarna än Östersund som kan ligga 22 mil norrut. Google ger idag fler träffar på "Tåsjö Jämtland" än "Tåsjö Ångermanland". För min del är Heimmotet en chans att besöka hembygder, men också få uppleva nya erfarenheter. En dag kanske Tåsjö är lika naturlig del av Jamtland som Utrikes Hammerdal idag är [Bo Oscarsson]?
Dessutom vill jag se Tåsjömasten och Skansen Alanäs...krigsminnen!

Br ÖH, stå på dig om Tåsjö och vägled oss Brr om kalkugnar och industriminnen och annat lugubert på vägen mellan Tåsjö och underbara Ströms vattudal. Kanske Br PM själv kan förtälja om Flatas storhet.

/Br Gunnar
Mylht 1925 2012-01-18 19:37:36 Bralør: en Halvar
Broder ÖH!
Jag tackar dig för ditt klargörande. Det är bra att hugskottet Tåsjö därmed är begravt. Men det finns väl diverse att bese på Jamtlandssidan av Ströms kommun, exempelvis genom en visit till Alanäs. Och varför inte Gubbhögen, Storjamten Gustav Hedenvind-Erikssons klassiska marker? Går det inte att få någon ur Hedenvindsällskapet att göra ett gästspel på motet?
Vidare: visst blir det en bra bit att åka, det tar tid, och kostar motet en hel del, med en exkurs till Frostviken, om så är ända upp till St. Blåsjön. Har föreningen verkligen råd med en buss, om antalet deltagare blir tämligen fåtaligt? Kan inte ett antal bröder i stället låta ställa eget fordon till förfogande, mot en skälig ersättning avseende gammaljamska mil?
Ska det bli något större intresse för deltagande, torde också inte minst datum och diverse andra praktikaliteter behöva kungöras god tid i förväg (parat med muntliga påtryckningar i brödrakretsen).
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1924 2012-01-18 19:30:25 Bralør: Br Flatabo
Tja - Alanäs ligger nära för utfärd från Tåsjö.
Mylht 1923 2012-01-18 19:17:01 Bralør: Br ÖH
Bröder!

Jag förstår er frustration, dock har jag sedan utskicket reviderat min tanke med heimmotet, vilket jag även meddelat tidigare! Frostviken är ett alternativ, dock är det 25 mil från Östersund vilket kommer både bli dyrt och kommer bidra till att få bröder "orkar" närvara.

Men är det brödernas vilja är jag den första att foga mig!
Mylht 1922 2012-01-18 15:55:41 Bralør: en Halvar
Bröder!
Se Br Flatabos inlägg (nr 1921). Han har så tillfullo rätt, att därvidlag intet för min del finns att tillägga.
Dock bör även erinras om att Jamtamot är en landskapsförening. Det innebär, som jag ser det, att Jamtamot städse, åtminstone när det gäller Heimmot, saknar all anledning att förlägga sina exkurser till annat än Jamtland och Härjeådalen (möjligen med tidigare nämnt undantag beträffande utflykt västerut, till Tröndelag).
Låt således Angermännen i godan ro hålla sig till sitt i Tåsjö och övriga Ångermanland. Vi har inget där att göra!
Och, broder ÖH: här emotses en kommentar från dig och styrelsen.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1921 2012-01-18 11:38:12 Bralør: Br Flatabo
Tåsjö ligger i Ångermanland, och är följaktligen Angermannalagets domäner, vilket också praktiskt visat sig vid flera tillfällen under senare år då laget har haft s k "Sommarrådstuga" i Tåsjö.
Att Tåsjö sedan januari 1974 tillhör Jämtlands län förändrar inte alls landskapstillhörigheten. Landskapen, liksom socknarna, är numera oföränderliga.
Mylht 1920 2012-01-17 20:20:54 Bralør: en Halvar
Bröder!
Mina värsta farhågor har besannats - Jamtamot ska, enligt kalendariet, avhålla Heimmot i "Tåsjö med omnejd". Således i Ångermanland!! Vad tusan har vi där att göra? Jag finner det högst berömligt och lovvärt att någon gång föreningen vid Heimmot gör en tur in i Noreg, i vart fall till Tröndelag. I övrigt ser jag ingen som helst anledning varför vi inte kan hålla oss inom Jamtland eller Härjeådalen. Men Ångermanland - man häpnar! Vad kommer härnäst? Måhända Medelpad med dess onämnbara kuststad? Är det vad bröderna åstundar?
För min del vill jag å det kraftigaste protestera mot ett dylikt övergrepp på allt vad traditioner heter inom Jamtamot. Här måste en ändring komma till stånd; Ångermanland är definitivt inte "heeim" för mig.
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1919 2012-01-17 15:59:04 Bralør: Br ÖH
Jag hoppas att så många som möjligt vill träffas en stund. Jag kommer att vara en nykter deltagare! =)
Mylht 1918 2012-01-17 14:08:45 Bralør: Br Hansa
Är morgondagens kammarkväll (alternativt pubrundan) fortfarande aktuell?
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.