Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1907 2012-01-10 12:46:15 Bralør: Br PM®
"Kettils sonson, Tore Helsing for, i följd af ett dråp, från Jämtaland genom de östra markerna och odlade där bortom; med honom följde ock en stor folkmängd. Deras land kallas Helsingaland och går i öster ända till hafvet. Östra delen, utmed hafvet, odlade svearne."
Mylht 1906 2012-01-10 12:25:28 Bralør: Br PM®
Tack för den snygga sockenkartan Br Skr - nerladdad nu för bearbetning!
Turingens öde är intressant. Enligt Snorre Sturlasson var Tore Helsing sonson till Kettil Jamte.
Mylht 1905 2012-01-10 11:41:28 Bralør: Br Skr
Å andra sidan så tycks det som om bara Ytterhogdal inte hör hemma i landskapen och del av Haverö som saknas. Någon som vet om de talat/talat bergsmål Turingsbyarna?
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96verturingen
Mylht 1904 2012-01-10 11:12:07 Bralør: Br Skr
PM: Här är en sockenkarta (anno 1890) över länet (tyvärr) med färgkoder för dialekter, i grova drag. Inte ens sockengränserna är ju fasta när det kommer till dialekt.
http://home.student.uu.se/e/etle6469/jamtamot/sockenkarta2.png
Mylht 1903 2012-01-09 17:47:16 Bralør: R. I..
Fjällen uti kvällsolns lågor,
Åkrarna rundt Storsjöns vågor,
Forsarna i skrud af is
Sjunga alla Jämtlands pris.
Mylht 1902 2012-01-07 15:51:51 Bralør: Skr
Jag har lagt till ett antal yrkanden.
Fabio har kommit med en relevant fråga.
Mer deltagande önskas, i synnerhet från Stadgekommittén. Första läsningen närmar sig! Låt oss göra det här ordentligt så att vi inte behöver ändra i stadgarna förrän långt i framtiden.
http://www.flata.net/motbok/viewtopic.php?p=1187#1187
Mylht 1901 2012-01-05 11:54:44 Bralør: Br PM®
Apropå propåer: en numera uppdaterad artikel ur JT 1985 - Län - Kommun kontra Landskap - Socken
Mylht 1900 2012-01-05 0:25:10 Bralør: Br PM®
Åhå! - inser nu vidden av hur besviken du blev.
Hoppas att citatet känns bekant: "det får ta den tid det tar", från en viss jamtbroder från Bergs socken, och upprepat på Mot under många, många år...
Mylht 1899 2012-01-04 23:36:11 Bralør: En "Halvar"
Broder PM:

du har självfallet rätt i ditt påpekande. Jag har heller inte uttryckligen krävt något kalendarium avseende vårterminen 2012 före trettondedagshelgen. Snarare blev jag därav något echaufferad att jag vid öppnandet av Jamtamots hemsida fann ett kalendarium angående vårterminen anslaget, och i min positiva surpris häröver missade att detsamma avsåg vårterminen 2011; det borde jag givetvis i min halvblinda senilitet har upptäckt, men å andra sidan kvarstår frågan: varför fanns överhuvud taget ett kalendarium från vårterminen 2011 anslaget å heimsien, nu, ända in på 2012?
I sinom tid kommer förhoppningsvis kalendariet avseende vårterminen 2012 på plats, kanske rentav med ett specificerat datum för sommarens Heimmot någorstädes inom Härjeådalens eller Jamtlands landskapsgränser (elaka indikationer synes tyda på att Jamtamot ska dra iväg till Ångermanland, men det kan väl ändå inte vara möjligt - vad tusan har vi där att göra)?
Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1898 2012-01-04 12:37:56 Bralør: Br PM®
Vafalls??
Kräva Terminskalendariet före Trettondagshelgen! (Härvarande anrika Akademis vårtermin 2012 inleds först den 16 januari)
Br Halvar (om någon) borde inse att detta är ohemult (samtidigt något lugubert:), det bryter mot en mångårig gemytlig tradition inom Jamtamot; att få möjligheten att under rätt tidsperiod få gnälla över utebliven kallelse.
Så Br ÖH: ta det lugnt, allt ska "ta den tid det tar"!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.