Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1812 2011-10-17 16:28:23 Bralør: Br ÖH
Det stämmer... På tok för lite betalningar till JT har kommit in. Vi har betalat fakturorna, men för närvarandet är JTkontot helt tömt på pengar. Således är det nödvändigt att bröder som önskar få en JT betalat in. Ett stort problem har varit att Redaktörn inte har valt att ta med en helsida med betalningsinformation. Istället står bankgirot i minimal stil nere i ena hörnet... Det skall vara svårt att komma på Mot, men det skall faan i mig vara lätt att göra rätt för sig!

Påminnelsebrev kommer att skickas ut i veckan. Detta kommer att tas upp på styrelsemöte nu på onsdag och åtgärder kommer att vidtas så fort som möjligt.

Ma råkes!
Mylht 1811 2011-10-17 10:11:42 Bralør: Br Flatabo
Det där diskuterades på sistlidna Mot; att så lite betalningar hade flutit in på JT:s konto, och att ett utskick skulle göras via ma-il med påminnelse. Hur många Jamtar fick egentligen senaste JT via reguljär snigelpost?
Mylht 1810 2011-10-15 13:11:00 Bralør: Br Stasi
Till Red emeritus!

Varför har inte det senaste numret av JT (1/2011) skickats till JT:s prenumeranter (och till Jamtamots arkiv)????????????????
Mylht 1808 2011-10-14 20:21:10 Bralør: Br Flatabo
"Nosta" är en förkortning av Nostalgi. Finns absolut inget angelsaxiskt där, däremot grekiskt.
Mylht 1807 2011-10-14 17:49:39 Bralør: en Halvar
Bröder!

De senaste tre inläggen är något introverta, möjligen avsedda för en trängre krets bröder - vad vet jag, som en något extern läsare? Alltså: finns det någon broder i Jamtamot som heter eller kallas Pösen? Vem är det, i så fall? Jag har aldrig, vad jag kan påminna mig, hört talas om någon sådan. Vidare: vad är ett "nosta-land"? Begreppet har jag aldrig sett förut (men det är jag kanske helt ensam om?). Jag har sökt en förklaring på nätet, men möts där av idel angelsaxismer, som inte på något sätt bidrar till att bringa klarhet i vad det rör sig om.

Nej, bröder, inläggen här på Messn bör inte bli alltför inåtriktade och kryptiska. Skriv så att läsare överlag - åtminstone bröder i Jamtamot - begriper! Och lägg gärna till en och annan definition eller förklaring.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1806 2011-10-13 21:12:46 Bralør: Br Flatabo
Kom på (efter en senilianskt lång tid) var utstyrseln skådats förut: det är den här numera emeriterade mackkedjan Shells uniformer anno dazumal (50-60-talet), med en båtmössa, eller skärmmössa därtill. Landet är förvisso ett "nosta-land", i många avseenden.
Mylht 1805 2011-10-13 16:13:06 Bralør: Br intresserad
... men varför kommer inte han på Mot längre?
Mylht 1803 2011-10-13 15:59:30 Bralør: Br nutidsforskarn
http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/visa/P%F6sen

Det finns en man som heter Pösen!
Mylht 1802 2011-10-12 20:49:23 Bralør: Br Flatabo
Tycker att Br Skr ska publicera sina eminenta texter mer offentligt, och givetvis i nästa nummer av JT.
Det finns bara ett riktigt Flata, vilket varje äkta Jamt vet.
Mylht 1801 2011-10-12 19:38:47 Bralør: Br Z
Åtminstone tvenne byar i Västernorrland benämns "Flata". Därstädes åsikter om ev upplevt intellektuellt samhöre med det riktiga (?) Flata är höljda i dunkel.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.