Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2298     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1795 2011-10-06 14:53:59 Bralør: Br ÖH
Du har givetvis helt rätt Halvar...
Mylht 1794 2011-10-06 12:25:45 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jag misstänker att broder ÖH har fått det här med belägenheten av Flata och E45 lite om bakfoten. Nu i somras, i juli, gjorde jag en billedes tur norrut, bl.a. till Norrbotten. Mellan Luleå och Haparanda, således längs E4:an, råkade jag faktiskt se ortnamnet Strömsund, närmare bestämt mellan Råneå och Jämtön. Ortnamnet Strömsund är alltså inte helt unikt för Jamtland, vilket däremot Flata torde vara. Som sagt, jag tror att broder ÖH inte har vissa geografiska fakta helt klart för sig. Tidningsankor förekommer, men det här är inte en sådan.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1793 2011-10-06 10:45:52 Bralør: Br ÖH
Mylht 1792 2011-10-02 18:06:14 Bralør: BrEm
Åhåå! Nu är det drygt en månad till nästa Mot. Teckningslistan är anslagen. Virtuella 'Anmelan te Mot' excellerar och Samarret gick bra. Allt funkar, vilket vi fem anmälda Motdeltagare kommer att berömma Br ÖH för på nästa Mot...

Överraskning kommer... ;-)

/Br ÖH...emeritus...
Mylht 1788 2011-09-30 19:43:19 Bralør: Br Flatabo
ÖH: Qui vivra - verra!
Mylht 1787 2011-09-30 15:04:34 Bralør: Br ÖH
PM: Jag har svårt att se att ålder skall ha betydelse överhuvudtaget inom nationsvärlden. Det viktigaste bör ju vara hur länge man varit medlem av nationen. Mauro har uppfyllt kravet på 6 terminer som står i Norrlands nations stadgar. Vidare har han en gedigen erfarenhet från Norrlands där han bland annat var Barmästare (tillsammans med mig vt-10)...

De senaste åren har Qarna varit i snitt 24 år när de klivit på... Så värst stor differens är det inte...

För visso finns Stockholms nation, men vem vill egentligen vara med där? Det viktigaste är inte härkomst, utan att man älskar norrlands nation och är drivande i sitt engagemang, något jag vet att Mauro är...

Jag hyser inga tvivel om att Mauro kommer göra ett exemplariskt jobb som 2Q.


Angående frågesporten hade jag alla rätt. Dock var det en ren chansning på %-talet på digerdöden...Mylht 1786 2011-09-29 19:08:54 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jamtlands historia visade sig vara en trivsam och därtill genomgående lättsam sak att besvara - jag lyckades faktiskt få full pott, mycket beroende på att jag av en händelse just håller på att läsa Harrisons skildring av Stordön (Stora döden eller digerdöden), vari den breda europiska skildringen även innehåller några sidor om hur farsoten drabbade Norge och Jamtland; utifrån skildringen härom och redovisad statistik avseende ödegårdarna som ett resultat av hemsökelsen lyckades det mig att inpricka rätt procentsats. Man måste stundom även råka ha lite tur!

Sålunda synes jag kunna få behålla min plats i Seniliums överhus, rentav med för min del epitetet Fossilium. Dae va grett!

En "Halvar"
Mylht 1785 2011-09-29 16:03:01 Bralør: Br Flatabo
Vafalls? - nollåttorna har ju en helt egen nation i Uppsala! (i och för sig har vi en massa nollåttor redan på Norrlands; reservnollåttorna i Skv-n) Och nog kan man väl tycka att man borde vara uppåt 25 år i alla fall för att väljas till Q..
Dicks frågor var ganska enkla, utom att välja bland alternativen vad gäller % avlidna i Digerdöden.
Mylht 1784 2011-09-29 14:48:33 Bralør: Stasse
Bröder!

Dick Harrison utmanar läsarna av SvD med 15 frågor under rubriken Vad kan du om Jämtlands historia?

För att bli godkänd enligt det som skulle kunna vara Jamtamots betygssystem bör man få minst en maximal dubbbeldusk rätt. Den som får färre än en dryg dusk bör utan dröjsmål överväga en ansökan om att frivilligt få inträda i den undre kammaren i Senilium.

Stasse
Mylht 1781 2011-09-29 12:39:44 Bralør: Br T.Hill
Simpelt: Motkandidaten bedömdes som mindre lämplig av landskap och valnämnd.

Han ser ut i varje fall ut som Bud Spencer (http://users.telenet.be/divx_repair/cult/actors/bud_spencer.jpg) , så Br Flatabo kan lugna sig. Skägget på 2Q electus döljer både ålder och härkomst!
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [74] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.