Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1781 2011-09-29 12:39:44 Bralør: Br T.Hill
Simpelt: Motkandidaten bedömdes som mindre lämplig av landskap och valnämnd.

Han ser ut i varje fall ut som Bud Spencer (http://users.telenet.be/divx_repair/cult/actors/bud_spencer.jpg) , så Br Flatabo kan lugna sig. Skägget på 2Q electus döljer både ålder och härkomst!
Mylht 1780 2011-09-29 9:17:05 Bralør: Br Jong
Mylht 1779 2011-09-28 17:02:29 Bralør: Br Flatabo
O tempora, o mores!
Hur kan en 22-årig nollåtta väljas till 2Q på Norrlands nation?
Mylht 1778 2011-09-28 11:15:43 Bralør: Br ÖH
Själv tycker jag att det är glädjande att ett så frekvent umgänge med bröderna som det varit på senaste tiden (innan Samarret) inte har avskräckt Br Skr från att anslå teckningslistan...

Men givetvis skall det vara svårt att gå på Mot!

Nu till de senaste uppdateringarna:

Samarret gick fantastiskt bra och vinsten förutspås bli mycket högre (i vart fall högre) än förra året... Bröder och systrar gjorde ett otroligt bra jobb både innan och efter Samarret. En Eloge till er alla!

Landskap har hållits å Nationen, således kan jag nu meddela att Mauro Marino (skvader) har valts till nationens näste Andre kurator...

Framgent planerar styrelsen för ölkvällar på kammarn och en traditionell pubrunda med de presumtiva bröderna. Jag ser gärna att många äldre bröder bevistar båda aktiviteterna. Det visar på vilken bredd vi har inom föreningen.

Jag vill gärna påminna än en gång om att nomineringarna till nästa års hederspris skall vara mig till handa senast 15e Nov. Nominera bröder!

Ma Råkes, om int förr så på Mot den 4/11.


Mylht 1777 2011-09-27 0:05:25 Bralør: Br Msk
Bröder, jag finner det beklagligt att en teckningslista för nästkommande mot funnits uppe på nationens anslagstavla sedan fredags, alltså över en månad innan motet äger rum! Det ska vara svårt att gå på mot!
Mylht 1776 2011-09-26 18:50:25 Bralør: en Halvar
Bröder!

En liten korrigering måste framföras. Mitt minne sviktar en smula - men så är det också 40 år sedan det begav sig. Således: den av mig nyssnämnda damrövkroken kan i själva verket ha ägt rum vid det samarrangement som följde närmast efter omförmälda Lapp-Nilsjubileum, alltså 1971. Tilläggas kan, att damernas utövande av rövkrok vid tillfället i hög grad underlättades av dåtidens - liksom nutida - praktiska mode med stutta kjortlar. Det är ett förnämligt påfund i sammanhanget.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1775 2011-09-25 21:10:14 Bralør: en Halvar
Bröder!

Nils Jonsson, alias Lapp-Nils, dog 1870. Det var i anledning härav Jamtamot och Härja-Jämt hösten 1970 (jag vill minnas i november) för att hugfästa detta hundraårsminne avhöll ett gemensamt kalas å Norrlands nation, varest jag för övrigt deltog, som dåtida tämligen nyinvald broder i Jamtamot. Förvisso var detta ett samarrangement föreningarna emellan; det förevor t.o.m. en turnering på scenen med damrövkrok, till de entusiastiska åtskådarnas stora förtjusning. Vem som vann har jag inget minne av, men fru Dovlin tror jag hade god rövtyngd och spänstig stil.

Huruvida även dessförinnan - före 1970 - någon form av samarrangement mellan Jamtamot och Härja-Jämt ägt rum är jag inte kapabel att uttala mig om.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1774 2011-09-25 15:28:17 Bralør: ÖH
Tack bröder för ett fantastiskt Samarr! Svårt att säga slutgiltigt än, men det ser ut att bli ett mycket bra resultat!
Mylht 1773 2011-09-24 3:33:13 Bralør: J. Amt
Tillhör knappast "Stureplanscentern". :-)
Mylht 1772 2011-09-23 21:00:58 Bralør: Br Spejare
På bild nummer 8 i bildspelet från ÖP ser man en Hederspristagare och Broder som är stolt över sin Jamtnål.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.