Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1787 2011-09-30 15:04:34 Bralør: Br ÖH
PM: Jag har svårt att se att ålder skall ha betydelse överhuvudtaget inom nationsvärlden. Det viktigaste bör ju vara hur länge man varit medlem av nationen. Mauro har uppfyllt kravet på 6 terminer som står i Norrlands nations stadgar. Vidare har han en gedigen erfarenhet från Norrlands där han bland annat var Barmästare (tillsammans med mig vt-10)...

De senaste åren har Qarna varit i snitt 24 år när de klivit på... Så värst stor differens är det inte...

För visso finns Stockholms nation, men vem vill egentligen vara med där? Det viktigaste är inte härkomst, utan att man älskar norrlands nation och är drivande i sitt engagemang, något jag vet att Mauro är...

Jag hyser inga tvivel om att Mauro kommer göra ett exemplariskt jobb som 2Q.


Angående frågesporten hade jag alla rätt. Dock var det en ren chansning på %-talet på digerdöden...Mylht 1786 2011-09-29 19:08:54 Bralør: en Halvar
Bröder!

Jamtlands historia visade sig vara en trivsam och därtill genomgående lättsam sak att besvara - jag lyckades faktiskt få full pott, mycket beroende på att jag av en händelse just håller på att läsa Harrisons skildring av Stordön (Stora döden eller digerdöden), vari den breda europiska skildringen även innehåller några sidor om hur farsoten drabbade Norge och Jamtland; utifrån skildringen härom och redovisad statistik avseende ödegårdarna som ett resultat av hemsökelsen lyckades det mig att inpricka rätt procentsats. Man måste stundom även råka ha lite tur!

Sålunda synes jag kunna få behålla min plats i Seniliums överhus, rentav med för min del epitetet Fossilium. Dae va grett!

En "Halvar"
Mylht 1785 2011-09-29 16:03:01 Bralør: Br Flatabo
Vafalls? - nollåttorna har ju en helt egen nation i Uppsala! (i och för sig har vi en massa nollåttor redan på Norrlands; reservnollåttorna i Skv-n) Och nog kan man väl tycka att man borde vara uppåt 25 år i alla fall för att väljas till Q..
Dicks frågor var ganska enkla, utom att välja bland alternativen vad gäller % avlidna i Digerdöden.
Mylht 1784 2011-09-29 14:48:33 Bralør: Stasse
Bröder!

Dick Harrison utmanar läsarna av SvD med 15 frågor under rubriken Vad kan du om Jämtlands historia?

För att bli godkänd enligt det som skulle kunna vara Jamtamots betygssystem bör man få minst en maximal dubbbeldusk rätt. Den som får färre än en dryg dusk bör utan dröjsmål överväga en ansökan om att frivilligt få inträda i den undre kammaren i Senilium.

Stasse
Mylht 1781 2011-09-29 12:39:44 Bralør: Br T.Hill
Simpelt: Motkandidaten bedömdes som mindre lämplig av landskap och valnämnd.

Han ser ut i varje fall ut som Bud Spencer (http://users.telenet.be/divx_repair/cult/actors/bud_spencer.jpg) , så Br Flatabo kan lugna sig. Skägget på 2Q electus döljer både ålder och härkomst!
Mylht 1780 2011-09-29 9:17:05 Bralør: Br Jong
Mylht 1779 2011-09-28 17:02:29 Bralør: Br Flatabo
O tempora, o mores!
Hur kan en 22-årig nollåtta väljas till 2Q på Norrlands nation?
Mylht 1778 2011-09-28 11:15:43 Bralør: Br ÖH
Själv tycker jag att det är glädjande att ett så frekvent umgänge med bröderna som det varit på senaste tiden (innan Samarret) inte har avskräckt Br Skr från att anslå teckningslistan...

Men givetvis skall det vara svårt att gå på Mot!

Nu till de senaste uppdateringarna:

Samarret gick fantastiskt bra och vinsten förutspås bli mycket högre (i vart fall högre) än förra året... Bröder och systrar gjorde ett otroligt bra jobb både innan och efter Samarret. En Eloge till er alla!

Landskap har hållits å Nationen, således kan jag nu meddela att Mauro Marino (skvader) har valts till nationens näste Andre kurator...

Framgent planerar styrelsen för ölkvällar på kammarn och en traditionell pubrunda med de presumtiva bröderna. Jag ser gärna att många äldre bröder bevistar båda aktiviteterna. Det visar på vilken bredd vi har inom föreningen.

Jag vill gärna påminna än en gång om att nomineringarna till nästa års hederspris skall vara mig till handa senast 15e Nov. Nominera bröder!

Ma Råkes, om int förr så på Mot den 4/11.


Mylht 1777 2011-09-27 0:05:25 Bralør: Br Msk
Bröder, jag finner det beklagligt att en teckningslista för nästkommande mot funnits uppe på nationens anslagstavla sedan fredags, alltså över en månad innan motet äger rum! Det ska vara svårt att gå på mot!
Mylht 1776 2011-09-26 18:50:25 Bralør: en Halvar
Bröder!

En liten korrigering måste framföras. Mitt minne sviktar en smula - men så är det också 40 år sedan det begav sig. Således: den av mig nyssnämnda damrövkroken kan i själva verket ha ägt rum vid det samarrangement som följde närmast efter omförmälda Lapp-Nilsjubileum, alltså 1971. Tilläggas kan, att damernas utövande av rövkrok vid tillfället i hög grad underlättades av dåtidens - liksom nutida - praktiska mode med stutta kjortlar. Det är ett förnämligt påfund i sammanhanget.

Ma raokes
en "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.