Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2313     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1775 2011-09-25 21:10:14 Bralør: en Halvar
Bröder!

Nils Jonsson, alias Lapp-Nils, dog 1870. Det var i anledning härav Jamtamot och Härja-Jämt hösten 1970 (jag vill minnas i november) för att hugfästa detta hundraårsminne avhöll ett gemensamt kalas å Norrlands nation, varest jag för övrigt deltog, som dåtida tämligen nyinvald broder i Jamtamot. Förvisso var detta ett samarrangement föreningarna emellan; det förevor t.o.m. en turnering på scenen med damrövkrok, till de entusiastiska åtskådarnas stora förtjusning. Vem som vann har jag inget minne av, men fru Dovlin tror jag hade god rövtyngd och spänstig stil.

Huruvida även dessförinnan - före 1970 - någon form av samarrangement mellan Jamtamot och Härja-Jämt ägt rum är jag inte kapabel att uttala mig om.

Ma raokes
en "Halvar"
Mylht 1774 2011-09-25 15:28:17 Bralør: ÖH
Tack bröder för ett fantastiskt Samarr! Svårt att säga slutgiltigt än, men det ser ut att bli ett mycket bra resultat!
Mylht 1773 2011-09-24 3:33:13 Bralør: J. Amt
Tillhör knappast "Stureplanscentern". :-)
Mylht 1772 2011-09-23 21:00:58 Bralør: Br Spejare
På bild nummer 8 i bildspelet från ÖP ser man en Hederspristagare och Broder som är stolt över sin Jamtnål.
Mylht 1771 2011-09-22 23:06:55 Bralør: Br Skr
Traditionen att benämna något för "traditionellt" då det skett ett år tidigare är den bästa traditonen. :)
Mylht 1770 2011-09-22 11:50:32 Bralør: Br Flatabo
Lysande Br Inkasso - du har koll du!
Mylht 1769 2011-09-21 23:38:36 Bralør: Br Msk
Det står i Norlandica VIII att det startade med en middag mellan Jamtmot och HJ 1970, som sedan året efter 1971 benämndes som "traditionellt samarrangemang".
Mylht 1767 2011-09-21 18:04:27 Bralør: Br Flatabo
Br Halvar! Vilket år avhölls det första Samarret?
På 1970/80-talet var Samarret på våren, vanligen under första halvan av april.
Mylht 1766 2011-09-20 1:37:06 Bralør: Br Skr
Mylht 1765 2011-09-18 15:44:21 Bralør: Br KR (kulturredaktör)
@Styrelsen: Tack för O-motet - artut!
Synd att det inte var fler gålbeiningar, så än en gång: försök att undvika att lägga det första Motet för terminen dagen efter Recentiorsgasquen. (De Darwin-anknutna resonemangen somliga körde med igår om att man då sållar bort de "svaga" håller nog inte riktigt för framtiden.. :)
Efterlyses: bilder från Heimmotet 2011!
Det är en gammal god tradition inom Jamtamot att dokumentera Heimmoten i form av ett nummer av publikationen RN - Rykande Nytt, och den traditionen måste leva vidare.
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.