Velkømmen te Messn
Bralstele at jamtom
Inlegga på Messa vårl kontrollere ta a Stasi å màhjalparan hans. Direkt e olemplein e inlegg som stri mot jamtsk å herjeådalsk skikk å sed vårl beivre. Da kan innebàra krav på skadestånn, hell att på Sproteidan få smàka på livreima at Graffa frå Landøn. Forshlag på hårr n henn webbsia skà tolke koder ti e bral, dvs php-programmeringa, skikkes te n br Hansa, å synpunkta på legg-utn te n br Webstasi.
Br Storjamten Stasi
*
Σbral = 2299     * Obligatoriske indata
*
*
Fråga e te for å hinner spam
Mylht 1748 2011-09-03 12:01:20 Bralør: Br Flatabo
Du e fell aller på tura Br Skr? :)
Vilken lysande kryssning! DSL:s skrifter ligger också säkert strategiskt utplacerade på fartyget, och kan medtagas tillbaka till Uppsala - till Halvartombolan.
Mylht 1747 2011-09-03 3:18:21 Bralør: Br Skr
Je e lei
På de som skrattar
På de som scratchar
Je lej
Mylht 1746 2011-09-03 3:08:39 Bralør: Br Skr
Hånån gel
Hænn e gjel
Som è hånå
Mylht 1745 2011-09-03 0:44:04 Bralør: Br ÖH
Nedan rekommenderas SMAK-kryssning kanske för 2011/2012 års styrelse?

http://www.aftonbladet.se/resa/kryssningar/article13566624.ab

/Br ÖH
Mylht 1744 2011-09-02 14:04:03 Bralør: Br ÖH el.
OBS ÄNDRING AV TID!

Klockan 20 kör vi igång i Inre Läs.

Om någon känner för att hjälpa till med Gålbeinkallelserna så träffas vi 18.30 på Kammarn.
Mylht 1743 2011-09-02 10:09:55 Bralør: Br Nylander
Från vilken tid är det Vorsitz i IL?
Mylht 1742 2011-09-02 8:25:38 Bralør: Br ÖH el.
Bröder!

Kammarkväll på lördag klockan 19.
Vorzits i IL med mat från Orvar.

Hoppas på många närvarande!

Ma Råkes!
Mylht 1741 2011-09-01 11:07:26 Bralør: Br Flatabo
Inte så illa Br Halvar; alltså nästan oförfalskad 1600-talsflamländska. Fanken vad intressant!
Minns mycket väl hur min morfar (f.1885) avskydde England hela livet just pga boerkriget. Många bönder i Jämtland då, vid sekelskiftet 1900, identifierade sig sålunda med boerna, och engelsmännen motsvarade "storsvensken". :)
Mylht 1740 2011-09-01 0:40:14 Bralør: Br Skr
Mylht 1739 2011-08-31 23:04:10 Bralør: En "Halvar"
Bröder!

Vi har fått en god förklaring av Br Skr. Originalet är intressant. Vilket språk handlar det om? Är det gammal angelsaxiska eller flamländska? Från vilket verk är det hämtat?

Ett förslag till en något justerad text på jamska kan bli (andra varianter givetvis tänkbara):

Om du fråg meg, håkken vei?
Je stan kvær! ske je sej.
Om du fråg meg, håkke laenn?
D'ae jorla mi heri naeven menn.

- Med ursäkt för min nysgjerrighet och för att jag lägger mig i.

Jag kan förresten bidra med en helt egen epistel på ett annat tema, utan förlaga, i största stutthet:

Je får si,
va de li,
om d'ae ti,
te bi.

D.v.s. i fri prosaöversättning:

"Jag får se,
vad det lider,
om det är tid
att bida"

Stundom går det alltså att uttycka sig särdeles kort på jamska.

Ma raokes
En "Halvar"
Foregåenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Neste       -       Logg in for å administrer
N br Robert Hansson ha skreve php-kodn som hantere databaskommunikasjon, å n br Stasi svàra for legg-utn.